filologie

štítky

14 knih

Divnopis - Proč se to tak jmenuje?Divnopis - Proč se to tak jmenuje?2006, Marek Janáč

Komu vadí, že muži o svých ženách od nepaměti říkávají "moje stará", měl by vědět, že je to výraz nejhlubší lásky k ženě, kterou nechtějí ztratit. Tedy alespoň byl - v době, kdy vznikala jména českých vesnic s ... více


TisíciletáTisíciletá1990, Dušan Šlosar

Tisícileté dějiny češtiny i různé perličky a kuriozity s nimi spojené vypráví jeden z odborníků v tomto oboru. více


Divnopis 2 - Proč se to tak jmenuje?Divnopis 2 - Proč se to tak jmenuje?2008, Marek Janáč

Komu vadí, že muži o svých ženách od nepaměti říkávají "moje stará", měl by vědět, že je to výraz nejhlubší lásky k ženě, kterou nechtějí ztratit. Tedy alespoň byl - v době, kdy vznikala jména českých vesnic s ... více
Ex Oriente lux: Rudolf Dvořák (1860-1920)Ex Oriente lux: Rudolf Dvořák (1860-1920)2020, Olga Lomová

Rudolf Dvořák byl prvním profesorem orientalistiky na české univerzitě, kde přednášel orientální jazyky (arabštinu, perštinu, turečtinu, hebrejštinu, starou etiopštinu a čínštinu) a čínskou filozofii, a stál rovněž u zro... více


Miscellanea patristicaMiscellanea patristica2007, Vít Hušek

Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi. Příspěvky shromážděné v tomto sborníku zazněly jako referáty na setkání mladých patrologů, které se konalo v říjnu roku 2006 ... více


„Přirozenost“ ve filosofii minulosti a současnosti„Přirozenost“ ve filosofii minulosti a současnosti2008, Filip Karfík

Sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty přibližuje zajímavost a mnohovrstevnatost pojmů fysis a natura, které patří ke klíčovým termínům západní myšlenkové tradice, ať v j... více


Vývoj slovanské jazykovědy v českých zemíchVývoj slovanské jazykovědy v českých zemích2006, Radoslav Večerka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rumunská kultura a jazyk v českých zemíchRumunská kultura a jazyk v českých zemích2009, kolektiv autorů

Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka, konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. více


Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní EvropěVýuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě2015, Pavel Krejčí

Brněnský Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity představuje dnes na území bývalého Československa i v rámci střední Evropy a Evropy unikátní pracoviště, pokud jde o počet studijních programů a jejich ... více


Mistr Jan Hus v polemice a za katedrouMistr Jan Hus v polemice a za katedrou2015, Jana Nechutová

Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji ... více


ArumunštinaArumunština2012, Václav Blažek

Publikace Arumunština chce čtenáře seznámit s u nás málo známým arumunským etnikem. Úvodní kapitola se věnuje historickému pozadí, následuje náhled do arumunské literatury, gramatika arumunštiny, glottochronologické srov... více


Historie, paměť a identita v současné světové a české prózeHistorie, paměť a identita v současné světové a české próze2019, kolektiv autorů

Současnou světovou a českou prózu, zde chápeme jako prózu posledních dvou dekád, tedy zhruba počínaje přelomem tisíciletí. Zatímco časové vymezení je tak poměrně jednoznačné, geografický a společensko-kulturní rozsah nao... více


Gnóthi seautonGnóthi seauton2019, Jana Nechutová

Publikace vychází u příležitosti stého výročí založení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jejíž nedílnou součástí byl od samých počátků seminář pro klasická studia. Její první část přináší pohled na dějiny... více


Frant. Ladislav Čelakovský, jeho život a díloFrant. Ladislav Čelakovský, jeho život a dílo1917, Josef Horčička

Popis knihy není zatím k dispozici. více