veřejná správa

štítky

37 knih

Utopie pravidelUtopie pravidel2017, David Graeber

Americký autor ve svých esejích velmi čtivým způsobem přibližuje všeobjímající monstrum zvané byrokracie, tedy onen věčně se zvyšující počet státních zaměstnanců a formulářů, které tito úředníci vymýšlejí. Při čtení Utop... více


Vznik zemského soudu a správa středověké MoravyVznik zemského soudu a správa středověké Moravy2000, Libor Jan

Podoba a fungování středověkých soudních a správních institucí je stále předmětem živých diskusí historiků. Na příkladu Moravy 13. a počátku 14. století přináší autor na základě důsledného studia pramenů řadu nových pozn... více


Správní právo hmotné - obecná částSprávní právo hmotné - obecná část2019, Eva Horzinková

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání a vývoj soudní judikatury. Přestože učebnice je určena především studentům, může být využita i v praxi veřejné správy.... více
Správní právo procesníSprávní právo procesní2017, Petr Průcha

Aktualizované vydání publikace přináší nejen teoretický základ, ale také ucelené a vhodně strukturovaný výklad hlavního správního procesního předpisu, kterým je správní řád, a přiblížení úzce navazující oblasti soudního ... více


Základy veřejné správyZáklady veřejné správy2010, Pavel Káňa

3. doplněné a přepracované vydání. Publikace obsahuje vybrané kapitoly veřejné správy určené pro studium žáků na středních a vyšších školách dle rámcových vzdělávacích programů a učebních osnov MŠMTV České republiky. S... více


Obecné správní právoObecné správní právo2019, Vladimír Sládeček

Čtvrté, aktualizované vydání učebnice reaguje na změny, ke kterým došlo v uplynulém období v oblasti správního práva a jež bylo třeba (někdy i kriticky) reflektovat. V knize je uvedena také nová judikatura, zvláště rozho... více


Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1848Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 18482007, Marek Starý

Vysokoškolská skripta pro 1. ročník bakalářského studia studijního oboru Veřejná správa. Skripta nabízejí přehled veřejné správy od raně feudální monarchie (cca 800 -1200) až po období poslední fáze feudalismu v Čechách ... více


Správa města Mostu v průběhu staletíSpráva města Mostu v průběhu staletí2005, Martin Myšička

Kniha předkládá čtenáři v 1. kapitole ucelený vývoj správy města Mostu od nejstarších dob do roku 1945 a ve 2. kapitole pokračuje výčtem vývoje městské správy po roce 1945 po současnost. Autorem knihy je v současné době ... více


Organizační protokol firem, institucí a jednotlivcůOrganizační protokol firem, institucí a jednotlivců2009, Václav Šťastný

Publikace Organizační protokol firem, institucí a jednotlivců podává praktický výklad, aplikaci zásad, pravidel a zvyklostí protokolu. Od stanovení pořadí přes uvítání a rozloučení, složení delegací a jejich jednání, uby... více


Základy správní vědyZáklady správní vědy2014, Soňa Skulová

Učebnice správního práva a veřejné správy vydaná pro potřeby výuky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Druhé, doplněné a rozšířené vydání. více


Obce, města, městské částiObce, města, městské části2004, Jiří Exner

Studie rekapituluje územně správní reformy z let 1990–2003 a shrnuje problematiku správy jak územně členěných statutárních měst, tak hlavního města Prahy. Autor sleduje i společenské a politické souvislosti a spolu se sh... více


Veřejná správa a finance veřejného sektoruVeřejná správa a finance veřejného sektoru2005, Jitka Peková

Publikace srozumitelnou formou poskytuje základní, a přitom komplexní informace o veřejné správě. Zabývá se funkcemi a činnostmi veřejné správy, orgány a institucemi, seznamuje s probíhající reformou veřejné správy a ref... více


Turismus a veřejná správaTurismus a veřejná správa2011, Šárka Tittelbachová

Publikace se jako první na našem trhu uceleně zabývá rolí a možnostmi veřejné správy v oblasti turismu v ČR, a to v kontextu reformy veřejné správy a členství České republiky v Evropské unii. Kromě hlavního tématu se zam... více


Veřejná správa - správa měst a obcíVeřejná správa - správa měst a obcí2007, Miloš Charbuský

Stupně místní, oblastní a ústřední správy - VŠ učebnice více


Verejná správa a správne právoVerejná správa a správne právo2008, Peter Škultéty

Publikácia sa zaoberá problematikou verejnej správy a správneho práva. Načrtáva niektoré základné inštitúty právneho odvetvia správne právo, a to najmä zvýraznením pojmu a poslania verejnej správy, ktorá je jedným zo zák... více


1