panovníci

štítky

355 knih


Velký král Přemysl Otakar I. 90% Velký král Přemysl Otakar I. 2011, Vlastimil Vondruška

Velký král Přemysl Otakar I. První část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otak... více


Jednooký král Václav I. 92% Jednooký král Václav I. 2012, Vlastimil Vondruška

Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době Václavova dětství, kdy Přemysl I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnickýc... více


Král rytíř Přemysl Otakar II. 90% Král rytíř Přemysl Otakar II. 2013, Vlastimil Vondruška

Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době, kdy král Václav I. realizuje svůj politický sen - prostřednictvím sňatku svého prvorozeného syna Vladislava ovládnout rakouské ... více
Král básník Václav II. 90% Král básník Václav II. 2013, Vlastimil Vondruška

Závěrečný díl tetralogie, kterou končí vyprávění o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o době velkých přemyslovských králů, začíná bezvládím po smrti Přemysl II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. a konč... více


Karel IV. - Příběh českého krále 89% Karel IV. - Příběh českého krále 2011, Veronika Válková

Vstupte s Bárou pomocí kouzelného atlasu do středověku. Dostanete se na královský hrad a zažijete nečekaná setkání a dobrodružství. Příběh dvanáctileté Báry, která se ocitne v minulosti, je zároveň příběhem teprve čtr... více


Škandalózna princezná 81% Škandalózna princezná 2022, Jodi Ellen Malpas

Jej otec je anglický panovník, ona rebelka. Život princeznej Adeline má ďaleko od rozprávky. Ako členku kráľovskej rodiny ju odmala prenasledujú novinári, striehnu na každý jej krok a priživujú sa na jej škandalóznych... více


Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře římského 89% Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře římského 2006, František Kožík

Zkušený autor životopisných románů František Kožík císaře Karla IV. neidealizuje, ale barvitým způsobem líčí jeho úsilí dát Praze a českým krajům co nejvyšší úroveň mezi evropskými zeměmi. Neméně poutavě je zde popsán pr... více


Kristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily 76% Kristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily 1978, Kristián

Od 12. století se u nás rozvíjí latinská literatura, která má především církevní charakter. Vznikají hlavně legendy, kroniky a písně. Legenda je středověká epická skladba obsahující vypravování o životě světců a zázraky ... více


Železný král 88% Železný král 2005, Maurice Druon

První díl historické fresky Prokletí králové nás uvádí do gotické Francie na dvůr Filipa IV. Sličného. Filip je osobnost rozporuplná, na jedné straně silný státník, jemuž jde nejvíce ze všeho o jednotu království a který... více


Caligula - hrozivý bůh 90% Caligula - hrozivý bůh 2003, Siegfried Obermeier

Caligula - hrozivý bůh Historický román z období vlády římského císaře Caliguly - jedné z nejrozporuplnějších postav antiky. Příběh posledních měsíců vlády tyrana, který proslul incestem se sestrou a zavraždili ho tíž s... více


Zardoušená královna 88% Zardoušená královna 1992, Maurice Druon

Jsme vtaženi do dění kolem francouzského královského dvora v 1. pol. 14. stol., prožíváme složité spleti nechutných intrik v nelítostném boji o moc a trůn, osudy královských dcer a snach provdaných bez lásky a sledujeme ... více


Svatý Václav - Vraždou to nekončí 90% Svatý Václav - Vraždou to nekončí 2015, Veronika Válková

Jestli si představujete svatého Václava jako nudného patrona, věčně dlícího na modlitbách, nejspíš vás překvapí, že to byl udatný válečník, který byl ženatý a měl nemanželského syna. Ale onoho osudného zářijového rána na... více


Čtení o hradech, zámcích a městech 87% Čtení o hradech, zámcích a městech 2003, Eduard Petiška

Autor provází českou historií a ukazuje život našich předků v okamžicích slávy i utrpení. Pověsti a příběhy vázané na konkrétní místa jsou řazeny chronologicky tak, jak se vyvíjely dějiny naší země od bájných dob kněžny... více


Karel IV. 83% Karel IV. 2012, Hana Parkánová-Whitton

Jménem koruny, jménem lásky Karel IV. dovedl země Koruny české k nebývalému rozkvětu, jen v soukromí jako by se mu štěstí vyhýbalo. Nebylo mu přáno, aby ho královským životem provázela milovaná Blanka. I když pak uzav... více


Jed královské koruny 90% Jed královské koruny 1992, Maurice Druon

Druonova kniha volně navazuje na fr. histor. román vydaný pod titulem Zardoušená královna (1992, Naše vojsko). Druhý svazek líčí období války Ludvíka X. Svárlivého, který po krátkém manželském štěstí s Klementinou Uhers... více


Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad 82% Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad 2003, Václav Erben

Jeden z nejlepších českých historických románů 20. století, jehož autorem je nikoliv historik, ale český mistr detektivky, proslulý ústřední postavou kapitána Exnera. Podobně jako ve světové literatuře například A.Dumas,... více


Lilie a lev 91% Lilie a lev 1992, Maurice Druon

Románová historie Lilie a lev volně navazuje na knihy Zardoušená královna a Jed královské koruny a ukončuje cyklus Prokletí králové. Poslední svazek završuje osudy historických osob Francie a Anglie i románových postav.... více


Životopisy dvanácti císařů 88% Životopisy dvanácti císařů 1974, Gaius Suetonius Tranquillus

Nejznámějším Suetoniovým dílem jsou bezesporu jeho Životopisy císařů (De vita Caesarum) o osmi knihách. Tuto knihu napsal Suetonius na vrcholu své úřednické dráhy v letech 115 - 120 n. l. a věnoval ji prefektu pretoriáns... více


Zákon mužů 91% Zákon mužů 2006, Maurice Druon

Čtvrtý díl sedmidílné historické fresky Prokletí králové, jež se soustřeďuje na tragédie francouzského panovnického rodu a intriky na královském dvoře. Kniha sleduje dále osudy francouzského království zmítaného v první... více


Vražda Václava knížete českého 91% Vražda Václava knížete českého 1979, Miroslav Ivanov

: k níž údajně došlo na dvoře bratra jeho Boleslava v pondělí po svátku svatého Kosmy a Damiána Druhé vydání knížky, v níž autor nekonvenčním způsobem rekonstruuje události kolem smrti knížete Václava, bylo obohaceno... více