antická kultura

štítky

46 knih


Dějiny 94% Dějiny 2004, Hérodotos

Spis („Dějiny aneb devět knih dějin nazvaných Músy“) řeckého historika Hérodota z 5. století př. n. l.. Jedná se o dílo, jež již svým názvem „Zpráva o pátrání“ napovídá, že v něm jsou shrnuta Hérodotova geografická a his... více


Moudrost věků - lexikon latinských výroků, přísloví a rčení 93% Moudrost věků - lexikon latinských výroků, přísloví a rčení 1998, Eva Kuťáková

Široký výběr několika tisíc latinských starověkých, biblických i středověkých okřídlených rčení, citátů a dalších užitečných obratů, z nichž se velká část vztahuje k důvěrně známým, běžným tématům, situacím a zkušenostem... více


Slovník antické kultury 99% Slovník antické kultury 1974, Radislav Hošek

Obsahuje přes 10 000 abecedně uspořádaných hesel ze všech oblastí kultury a života řeckého a římského starověku. Jasně formulovaná hesla, vycházející ze současného stupně vědeckého poznání, informují o starověkých státní... více
Tragédie 95% Tragédie 1975, Sofoklés

Z jeho díla se zachovalo sedm úplných tragédií a četné zlomky, především ze satyrského dramatu Slídiči, objeveného teprve roku 1912 v egyptských papyrech. Nejmohutnější jsou jeho tragédie z okruhu bájí thébských: Král Oi... více


Dějiny peloponnéské války 86% Dějiny peloponnéské války 1977, Thúkydidés

Dějiny peloponnéské války jsou literární dílo starověkého Řecka popisující Peloponéskou válku mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem (pod vedením Sparty). Sepsal je Thúkýdidés, který se války účastnil jak... více


Život v době Periklově 90% Život v době Periklově 1981, Robert Flacelière

Publikace, doplněná mnoha dokumentárními fotografiemi, líčí každodenní život řeckých měst v období od r. 450 do r. 350 př. n. l., jehož jádro tvoří Periklova vláda. Vypráví o jednotlivých společenských skupinách, o posta... více


Od Olympu k Panteonu 84% Od Olympu k Panteonu 1986, Ladislav Vidman

Publikace předkládá širším čtenářským vrstvám nově pojatý souhrnný obraz dvou základních oblastí duchovního života antiky - náboženství a morálky. více


Řecký člověk a jeho svět 81% Řecký člověk a jeho svět 2005, Jean-Pierre Vernant

Další svazek řady Člověk a jeho svět se vydává do světa lidí a bohů antického Řecka. Významný francouzský autor, dobře známý i českému čtenáři, sestavil soubor esejů od předních odborníků z celého světa, které pronikají ... více


Řím: Světla a stíny antického velkoměsta 79% Řím: Světla a stíny antického velkoměsta 1970, Jan Burian

Pestrý panoramatický obraz veřejného i soukromého života ve starověkém Římě od jeho počátků až po "ústup ze slávy" ve 4. a 5. století n.l. je zpodoben živě a se smyslem pro šíři rozhledu i pro konkrétní detaily, ať již a... více


Antická obec 89% Antická obec 1998, Fustel de Coulanges

Studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma \"Minulost pro člověka nikdy úplně neumírá. Člověk ji může zapomenout, má ji však stále v sobě. Neboť takový, jaký v dané době právě jest, je produktem a shrnutím... více


Bible a antická tradice 75% Bible a antická tradice 1970, Claude Tresmontant

Známý francouzský filosof uskutečnil ve své prvotině sestup ke kořenům dvojí linie evropského myšlení, které právem spatřuje v biblickém směru a v pozicích klasických řeckých úvah. Z tohoto hlediska jsou s neobyčejnou er... více


Na veselé struně 84% Na veselé struně 2000, * antologie

Výbor z antického humoru. více


Kniha o Bibli - Nový zákon 88% Kniha o Bibli - Nový zákon 1991, Jacques Musset

Průvodce Novým zákonem s vysvětlujícími poznámkami a množstvím obrázků. více


Dějiny řecké literatury 98% Dějiny řecké literatury 2001, Luciano Canfora

Komplexní přehled dějin staré řecké literatury od Homéra do pozdní antiky. Doplňeno chronologickým přehledem, podrobnou bibliografií, bio-biblografickým repetitoriem antických řeckých autorů, soupisem českých, resp. slov... více


Starověké Řecko - Encyklopedická příručka 100% Starověké Řecko - Encyklopedická příručka 2011, Lesley Adkins

Příručka, napsaná dvěma vynikajícími archeology, se věnuje všem oblastem života ve starověkém Řecku, a to jak velkým a všeobecným tématům jako geografie nebo vojenství, tak každodennímu životu jednotlivce. Zahrnuje obdob... více


Římský člověk a jeho svět 77% Římský člověk a jeho svět 2014, Andrea Giardina

Starověký Řím vždy patřil a bude patřit k těm kapitolám dějin světa, které k sobě poutají největší pozornost – dědictví této tisíc let trvající říše je dodnes živé a nepřehlédnutelné, ať již se jedná o sféru práva, struk... více


Závoj Isidin: Esej o dějinách ideje přírody 97% Závoj Isidin: Esej o dějinách ideje přírody 2010, Pierre Hadot

Významná esej francouzského znalce novoplatónské filosofie. „Nikdo ze smrtelníků neodhalí můj závoj“, stálo prý na podstavci sochy bohyně Isidy v Egyptě. Tento romantiky oblíbený motiv, symbolizující odhalení tajemství ... více


Slovník řecko-římské mytologie a kultury 97% Slovník řecko-římské mytologie a kultury 1993, kolektiv autorů

Každé heslo této encyklopedie nabídne: - představení mytologické osoby, místa, důležitého pojmu nebo tématu, mýtus, který se k tomu pojí a jeho význam, -odkazy na konkrétní umělecká díla, především literární, ale také ... více


101 nejdůležitějších otázek ANTIKA 84% 101 nejdůležitějších otázek ANTIKA 2007, Stefan Rebenich

Antika – označuje časový úsek starověkých dějin, ve kterém vznikly a rozvinuly se – ve výtvarném umění a literatuře, ve vědě a filozofii, v politice a praktickém životě – působením řeckých a římských tvůrců kulturní hodn... více


Svět starého Řecka 80% Svět starého Řecka 1995, John Boardman

Autoři se v tomto kulturním atlase snažili "zmapovat" jednu z nejstarších civilizací světa a přitažlivým způsobem ji přiblížit modernímu čtenáři. Seznamují nás s řeckou historií a kulturou, s řeckým uměním, lékařstvím, p... více


Antická kultura 76% Antická kultura 1961, Bořivoj Borecký

Nový pohled na řecké a římské dějiny, literaturu, filosofii, náboženství a umění, vypracovaný na základě dosavadních výsledků marxistické vědy, která přehodnocuje buržoazní modernizaci a idealizaci antické společnosti. Z... více


Řecko v roce 415 př.n.l. 92% Řecko v roce 415 př.n.l. 2009, Eric Chaline

Život ve starém Řecku podaný ve stylu soudobého turistického průvodce. Dozvíme se, kde si můžeme koupit otroka, kde se dá za rozumnou cenu přenocovat a nechybí ani tipy pro milovníky sportu. Přehled těch nejdůležitějších... více


Latina je mrtvá, ať žije latina! Malé dějiny velkého jazyka 80% Latina je mrtvá, ať žije latina! Malé dějiny velkého jazyka 2016, Wilfried Rudolf Stroh

Kniha se zabývá latinským jazykem jako univerzálně dorozumívacím prostředkem západní kultury po více než dva tisíce let. Vedle chronologického přehledu historických fází existence latiny uvádí též specifika jejího uplatn... více


Světem starých Řeků 80% Světem starých Řeků 1977, Antonín Bartoněk

Řecká kultura patří k nejpodivuhodnějším výtvorům lidské civilizace. Zanechala hluboké stopy v celé evropské vzdělanosti, bez její znalosti nemůžeme proniknout hlouběji ani ke kultuře dnešní a plně pochopit její plody. ... více


Technika v antice 85% Technika v antice 2013, Brigitte Cech

Velmi úspěšná kniha rakouské archeoložky na řadě textových a obrazových podkladů skvěle prezentuje, co dokázali v oblasti techniky lidé v období řeckého a římského starověku. Mnohá antická technická díla, nebo aspoň jeji... více


U kolébky Evropy: Odkaz antického Říma 80% U kolébky Evropy: Odkaz antického Říma 2006, Werner Dahlheim

Edice Kulturní historie. Odborník na starověké dějiny Werner Dahlheim ve své knize vychází z předpokladu, že u počátků evropské civilizace stojí Řím jako vzor městské kultury a zároveň vzor státního uspořádání. V jednotl... více


Antická mystéria 100% Antická mystéria 1997, Radislav Hošek

Opomíjené, ale lákavé a tajemné téma starověkých obřadů, při kterých jedinci navazovali přímý vztah s nadpřirozenem, autoři kladou do souvislostí s kořeny velkých náboženských hnutí doby helénské a římské, především s kř... více


Tajemství antických kultů 85% Tajemství antických kultů 2009, Marion Giebel

Od sedmého století před Kristem se dalších tisíc let do Středomoří šířily z Malé Asie a Egypta četné magické kulty. Působily nejčastěji ilegálně vedle oficiální víry. Tajemných obřadů se zájemci směli zúčastnit až po zku... více


Život a literatúra v antickom Ríme 100% Život a literatúra v antickom Ríme 1969, Július Špaňár

1. čast: Vplyv antiky na európsku kultúru - Periodizácia - Stručný opis antického Ríma - I. Začiatky Ríma - II. Vznik mestského štátu - III. Rozkvet mestského štátu a vznik ríše - IV. Vytvorenie vojenskej diktatúry - V. ... více


Antika a česká kultura 90% Antika a česká kultura 1978, * antologie

Autoři konfrontují českou kulturu s podněty, které načerpala z antiky. Záběr práce je široký; sleduje vývojovou linii naší kultury od jejího zrodu až do doby nejnovější, věnuje rovnoměrnou pozornost všem hlavním oblastem... více


Aischylos a Athény 80% Aischylos a Athény 1952, George Derwent Thomson

O původu umění ve starověkém Řecku více


Parthenonský vlys 100% Parthenonský vlys 1959, Jiří Frel

Svazek přináší nejnovější fotografie proslulého díla antického sochařství, a to té jeho podstatné části, která je chována v Britském museu. Celkem je reprodukováno 45 fotografií jednotlivých desek reliéfu i jeho detailů.... více


Hudba antických kultur 20% Hudba antických kultur 2006, Miroslav K. Černý

Kniha jednoho z našich předních hudebních vědců je v české odborné literatuře dosud nejdůkladnějším a nejucelenějším výkladem o antické – především řecké a římské – hudbě. Autor se podrobně zabývá tím, jakou měla antická... více


Antický Rím 100% Antický Rím 1975, kolektiv autorů

Je to nádherná publikácia s množstvom fotografií, zostavená talianskými kapacitami o živote v starom Ríme. Architektúra, rodinný život, školy a vzdelanie, móda, stravovanie, termálne kúpele, život na vidieku, remeslá, ad... více


Řecké vázy 100% Řecké vázy 1956, Jiří Frel

Řecké vázy jsou dnes jedinými památkami, z nichž získáváme autentickou představu aspoň o nejvýznačnější složce řeckého malířství, totiž o jeho kresebném mistrovství. Tisíce váz, které se zachovaly, má vedle uměleckých ho... více


Truchlící hlas – esej o řecké tragédii 80% Truchlící hlas – esej o řecké tragédii 2020, Nicole Loraux

Esej Truchlící hlas se snaží současnému čtenáři a divákovi přiblížit to, co je na řecké tragédii nejobtížněji přeložitelné, přitom ale tvoří přinejmenším významnou část samotného jádra tragičnosti: zvuk sténání a žalu, z... více


Bežný život starých Rimanov % Bežný život starých Rimanov 2020, Marek Babic

Staroveký Rím patrí k fascinujúcim obdobiam svetových dejín. Rímskemu dedičstvu sa pripisuje výnimočný význam. Bez antického Ríma by nebolo modernej Európy ani toho, čo Európania vytvorili na iných svetadielov. Hranice R... více


Život a učenie Herakleita z Efezu 0% Život a učenie Herakleita z Efezu 1954, Július Špaňár

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ve stínu Olympu 0% Ve stínu Olympu 2012, Jarmila Valentová

Katalog z výstavy dokumentující na základě archeologických nálezů každodenní život v Řecku i na našem území v období starověku. více


Fenomén Krym: Bájná Taurida, nebo sovětský ráj? – Po stopách historické a literární paměti poloostrova % Fenomén Krym: Bájná Taurida, nebo sovětský ráj? – Po stopách historické a literární paměti poloostrova 2020, Helena Ulbrechtová

Nástin kulturních i politických dějin Krymu. Od období vlády tatarských chánů přes první anexi (1783) až po tu druhou - nezákonnou, kterou v roce 2014 provedlo současné totalitní (putinovské) Rusko. více