studium Bible

štítky

101 knih


Temné dějiny Bible 64% Temné dějiny Bible 2016, Michael Kerrigan

Lidské oběti, povodně, morové rány, vraždy, masakry, zrada, války, incest, mořské příšery a draci – příběhy obsažené v Bibli jsou mnohdy temnější a krvavější, než bychom čekali. Temné dějiny Bible zkoumají některé z nejs... více


Úvod do Nového zákona: Přehled literatury a teologie 99% Úvod do Nového zákona: Přehled literatury a teologie 2013, Petr Pokorný

Rozsáhlý Úvod do Nového zákona, který se konečně dostává k českým čtenářům, sepsal profesor Pokorný – na objednávku tübingenského nakladatelství Mohr-Siebeck – jako univerzitní učebnici dvou oborů: literárního úvodu do N... více


Bibleee 80% Bibleee 2014, Samir Hauser

Autorský recyklát vycházející z povídky „Arabátko“ a fragmentů „Astrálního deníku“ doplněný o několik více či méně uvěřitelných historek ze života Samira Hausera alias Bruna Ferrari. Kniha dává jedinečnou možnost nahl... více
Hebrejská bible a dějiny 83% Hebrejská bible a dějiny 2003, Rolf Rendtorff

Hebrejská bible, Starý zákon, je Písmem židů a první půlí Písma křesťanů. Představuje sbírku spisů, které vznikaly v průběhu více než tisíciletých dějin izraelského lidu. Proto je mezi spisy Starého zákona na jedné stran... více


Úvod do Starého zákona 88% Úvod do Starého zákona 2011, Raymond B. Dillard

Český překlad Úvodu do Starého Zákona je velkým darem českým čtenářům Bible, především Starého Zákona. Jedná se o klasickou učebnici zkušených pedagogů a badatelů z Westminsterského semináře ve Filadelfii. Výčet jmen v i... více


Kniha o Bibli - Starý zákon 96% Kniha o Bibli - Starý zákon 1996, Jacques Musset

První část knihy pojednává o historii a kultuře izraelského národa v době starověku. Dotýká se snad všech oblastí každodenního života v Izraeli a okolních státech. V druhé části knihy jsou krátce převyprávěny hlavní star... více


Úvod do Nového zákona 78% Úvod do Nového zákona 2008, D. A. Carson

Smyslem tohoto úvodu, jako všech úvodů, je nabídnout čtenáři informace, které je dobré znát, abychom mohli číst knihy Nového zákona s porozuměním. Podle soudobé terminologie je našim cílem poskytnout studujícímu zdroje k... více


Kniha o Bibli - Nový zákon 88% Kniha o Bibli - Nový zákon 1991, Jacques Musset

Průvodce Novým zákonem s vysvětlujícími poznámkami a množstvím obrázků. více


O Novém zákoně 75% O Novém zákoně Merrill C. Tenney

Vcelku standardní úvod do Nového zákona. V češtině vyšlo bez udaného data a místa vydání, neboť byla kniha pašována v době socialismu ze západu. Falešné bude zřejmě i jméno českého překladatele. více


Úvod do biblické hermeneutiky 87% Úvod do biblické hermeneutiky 2001, Manfred Oeming

Německý teolog Manfred Oeming se ve svém Úvodu do biblické hermeneutiky pokouší podat přehled všech současných způsobů výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit. Ke každému z nich uvádí jeden příklad interpretace biblického ... více


Interpretácia Biblie v cirkvi 100% Interpretácia Biblie v cirkvi 1995, Papežská biblická komise

Prejav Jeho Svätosti pápeža Jána Pavla II. a dokument Pápežskej biblickej komisie. Týmto dokumentom sa Pápežská biblická komisia podujala podať svoje vyjadrenie k problému vykladania biblických textov. Cirkev sa vo s... více


Freud, dobrodružství psychoanalýzy 80% Freud, dobrodružství psychoanalýzy 2008, Robert Ariel

Komiksové ztvárnění života Sigmunda Freuda a jeho teorie psychoanalýzy vychází z příhod a minipříběhů jeho vlastního života, od dětství v moravském Příboru přes jeho první úspěchy ve Vídni až k teorii oidipovského komple... více


Úvod do Nového zákona 84% Úvod do Nového zákona 2008, Gerd Theissen

Velmi užitečná stručná příručka, jež uvádí do ježíšovských tradic, teologie apoštola Pavla, synoptických evangelií, popavlovských dopisů, do janovské literatury a do problematiky vzniku Nového zákona jakožto knihy. více


... a co o tom říká Bible 76% ... a co o tom říká Bible 2009, Derek Williams

Původní texty vybral Derek Williams Narazili jste na nějaké téma a zajímá Vás, co o tom říká Bible? Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systemeticky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblic... více


Obtížné oddíly Předních proroků 100% Obtížné oddíly Předních proroků 2014, Jan Heller

Obtížné oddíly Předních proroků navazují na úspěšný titul Obtížné oddíly Knih Mojžíšových. Už v přípravě tohoto prvního svazku plánoval profesor Jan Heller, že po výkladech oddílů z knih Mojžíšových budou následovat dalš... více


První studium Starého zákona 95% První studium Starého zákona 2020, Pavel Větrovec

Monografie První studium Starého zákona předkládá systematické uspořádání základních informací ke studiu starozákonní biblistiky. Začíná všeobecným úvodem o charakteru Bible a pokračuje speciálním úvodem do jednotlivých ... více


Katolický katechismus: První učení o Bohu 65% Katolický katechismus: První učení o Bohu 1989, František kardinál Tomášek

První díl Katolického katechismu "První učení o Bohu" předkládá základy katolické věrouky pro nejmenší. více


Úvod do Nového zákona 80% Úvod do Nového zákona 2003, Ladislav Tichý

Úvod do Nového zákona se snaží odpovědět na všechny základní otázky, které se týkají této nejrozšířenější knihy na světě. Ve všeobecném pohledu jde o vznik sbírky křesťanských spisů, které Nový zákon tvoří, ale také o kv... více


Starý zákon - překlad s výkladem: 3 - Numeri a Deuteronomium 93% Starý zákon - překlad s výkladem: 3 - Numeri a Deuteronomium 1985, Milan Balabán

Svazek 3 zahrnuje Čtvrtou a Pátou knihu Mojžíšovu. Z hebrejského textu přeložila a výkladem opatřila starozákonní překladatelská komise při synodní radě českobratrské církve evangelické v ekumenické spolupráci. více


Bible – Pavlíkův studijní překlad 93% Bible – Pavlíkův studijní překlad 2014, neznámý - neuveden

Čtenářům a především studentům Písma se tímto dostává do rukou vydání BIBLE, které jim umožní nahlédnout do příběhů a poselství této knihy jinak a hlouběji, než to dosud bylo možné. Přesvědčení o Božím vdechnutí Písem ve... více