rétorika

štítky

75 knih


Zkrocení zlé ženy 80% Zkrocení zlé ženy 2011, William Shakespeare

Zkrocení zlé ženy je jedna z nejhranějších, ale také nejkontroverznějších her Williama Shakespeara, neboť Petruchiovo „krocení“ Kateřiny je, jak bylo dobovým zvykem, neobyčejně brutální. Kateřina si však právě pro svou v... více


Faidros 79% Faidros 2014, Platón

Jeden z nejznámějších Platónových dialogů, který je věnován rétorice, kráse a lásce více


Topecká škola 85% Topecká škola 2022, Ben Lerner

Topeka, Kansas. Rok 1997. Adam Gordon, student čtvrtého ročníku střední školy, se připravuje na celoamerické finále v debatní soutěži. Ta ovšem k jeho zklamání připomíná spíš jakýsi absurdní rituál, protože v ní už nejde... více
Gorgias 81% Gorgias 1992, Platón

Gorgias je jeden z Platónových dialogů. Zabývá se rozdílem mezi uměním (skutečné dobro) a zběhlostí (zdánlivé dobro, lest), a tím i problémem spravedlnosti. „Veškeré vědění oddělené od spravedlnosti není moudrost, ale le... více


Zakázaná rétorika 74% Zakázaná rétorika 2007, Gloria Beck

Rétorické triky a manipulace jsou v pracovním prostředí, ale také v podnikání, politice, médiích nebo jiných společenských oblastech na denním pořádku. V knize, která je bestsellerem v západní Evropě, najdete třicet nejú... více


Rané texty o hudbě a řeči 86% Rané texty o hudbě a řeči 2011, Friedrich Nietzsche

Výbor z nejranějšího období tvorby F. Nietzscheho představuje nepublikované texty a náčrty, které většinou zůstávají ve stínu autorovy prvotiny Zrození tragédie, ačkoli je možné v nich již číst zlom, který vyvrcholí spis... více


Rétorika: nauka o řečnictví a slohu 75% Rétorika: nauka o řečnictví a slohu 1948, Aristotelés

Jako filozofická odpověď na dobovou výzvu sofistiky Aristotelova Rétorika tvoří nevyčerpatelný zdroj poučení pro prakticky orientované činitele ve sféře veřejné; ve svých rozborech duševních pohnutek podává základy ontol... více


Rétorika pro každého 88% Rétorika pro každého 2009, Jay Heinrichs

Rétorika znamená víc než velkolepé řečnictví, umí víc než „používat slova… k ovlivňování nebo přesvědčování“, jak ji popisuje Websterův výkladový slovník. Rétorika nás učí debatovat bez hněvu. A dává možnost najít zdroj ... více


Manipulativní rétorika 76% Manipulativní rétorika 2019, Wladislaw Jachtchenko

Mezinárodně úspěšný trenér rétoriky ve své knize prozrazuje nejúčinnější manipulativní techniky a triky. Dozvíte se, jak si umět vynutit souhlas, jak vzbudit sympatie, ukončit nepříjemné diskuze nebo jak využívat podvodn... více


Řečnické triky 66% Řečnické triky 1994, David Gruber

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Moderní rétorika 69% Moderní rétorika 2009, Alena Špačková

Jak si připravit svůj projev a prezentaci? Jak promluvit přesvědčivě před posluchači a udržet jejich pozornost? Jak zvládnout trému a působit sebejistě a kompetentně? Jak se obléknout a upravit? Jak ovlivnit posluchače ř... více


Mluvte tak, aby vás druzí poslouchali 87% Mluvte tak, aby vás druzí poslouchali 2018, Robin Kermode

• Dokážete mluvit uvolněně s přáteli, ale před publikem se necítíte dobře? • Chcete v práci i v soukromí umět zaujmout a přesvědčit druhé? Tato knížka vám s tím pomůže! V sedmi jednoduchých krocích a pomocí praktic... více


Komunikace a argumentace 83% Komunikace a argumentace 2007, Milan Klapetek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Buďte výjimeční: Pět schopností, které odlišují výjimečné lidi 89% Buďte výjimeční: Pět schopností, které odlišují výjimečné lidi 2022, Joe Navarro

Kniha světově uznávaného odborníka na neverbální komunikaci nabízí průlomový pohled na pět účinných principů, které odlišují výjimečné lidi od ostatních. Joe Navarro působil čtvrt století ve službách FBI, kde se zaměřova... více


Rétorika – umění mluvit a jednat s lidmi 73% Rétorika – umění mluvit a jednat s lidmi 2021, Jaroslav Kohout

Vážení přátelé, možná že už jste také někdy potkali člověka, kterému zřejmě nikdo neřekl , že nejen chrlení krve, ale i chrlení slov je nemoc. Nebo jiného, který Vás chtěl přesvědčit, ale tím monotónním huhláním Vás... více


Křesťanská vzdělanost 77% Křesťanská vzdělanost 2004, Aurelius Augustinus

Ústředním tématem Augustinova díla je biblická exegeze a její vztah k pohanské učenosti, která se rozvíjí vedle výkladu teorie znaku a metody homiletiky, kazatelského umění. V teorii znaku navazuje Augustin na platonismu... více


Tribuni výmluvnosti 87% Tribuni výmluvnosti 1974, Marcus Tullius Cicero

Promyšleně sestavený výbor z řeckých a římských řečníků dokazuje vysokou úroveň řečnického umění ve starověkém Řecku a Římě. Publikované řeči jsou však nejen charakteristickými ukázkami brilantní rétoriky různých histori... více


Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu 68% Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu 2015, Jitka Vysekalová

První kniha nejoblíbenějšího moderátora a lektora komunikace Karla Voříška a marketingové expertky Jitky Vysekalové. Vydejte se se s nimi na čtivou a poutavou cestu přes uvědomění si svého vlastního já a budování osobní ... více


Rétorika. Vážnost mluveného slova 85% Rétorika. Vážnost mluveného slova 2010, Božena Šmajsová Buchtová

Kniha pojednává o mluveném slově v řečnickém projevu. Poukazuje na dodržení pravidel spisovné výslovnosti, správné frázování, mluvní tempo, artikulaci. Uvádí příklady používání frází v mluveném projevu. více


Umění rétoriky 80% Umění rétoriky 2009, Roman Braun

Základní principy technik , jež vedou k rétorické zdatnosti. více