svatý Augustin, 354-430

štítky

23 knih


VyznáníVyznání2019, Aurelius Augustinus

Duchovní autobiografie svatého Augustina patří vedle Bible a Následování Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní literatury. V čem spočívá nadčasová popularita tohoto díla? Hlavně v tom, že s nevídanou autentičnost... více


Vita brevisVita brevis1997, Jostein Gaarder

Křehký fiktivní příběh o lásce jako principu a smyslu lidského bytí. Aurelius Augustus přijal r. 387 křesťanskou víru, stal se později biskupem a je znám jako sv. Augustin. Literární fikce psaná formou dopisu jeho dlo... více


Nepokojný plamenNepokojný plamen2014, Louis de Wohl

Podtitul: Život svatého Augustina. Román známého beletristy nám přibližuje život svatého Augustina (354–430), velkého učitele církve a jednoho z nejpozoruhodnějších mužů všech dob. Autor vypráví příběh Augustinova pře... více
Svatý AugustinSvatý Augustin1967, Milan Machovec

Aurelius Augustinus neboli svatý Augustin patří k jedněm z nejpozoruhod­nějších postav dějin lidstva. Na jedné straně byl a je uznáván katolickou církví jako jeden z největších světců a učitelů, na druhé straně se k němu... více


Zakladatelé myšleníZakladatelé myšlení1994, Jonathan Barnes

Platón, Aristoteles, Aurelius Augustinus — tři jména z dějin filosofie, tři filosofové, zakladatelé myšleni. R. M. Hare, J. Barnes a H. Chadwick, tři profesoři, tři britští světové uznávaní znalci antického filosofického... více


Dějiny filosofie II. Od Augustina ke ScotoviDějiny filosofie II. Od Augustina ke Scotovi2016, Frederick Copleston

Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin f... více


AugustinAugustin1999, Uwe Neumann

Augustin je pravděpodobně nejznámějším kontrastem mezi křesťanskou zbožností, kterou projevoval ve stáří, a dřívější nevázaností, stručně vyjádřenou v jeho modlitbě: „Dej mi cudnost a střídmost, ale teď ještě ne.“ Kniha ... více


Augustin z HipponuAugustin z Hipponu2020, Peter Brown

Nejznámější Brownovou prací je nepochybně životopis jednoho z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů – sv. Augustina. Ačkoli Brown tuto biografii napsal již na konci 60. let, přesto právě ona nadále představuje nejkompl... více


Svatý Augustin – Promluvy o modlitbě PáněSvatý Augustin – Promluvy o modlitbě Páně2019, Aurelius Augustinus

Sedmý svazek edice Patristika obsahuje pět promluv svatého Augustina o modlitbě Otče náš. (Poslední promluva byla objevena teprve nedávno a ohledně Augustinova autorství panují jisté pochybnosti.) Jedná se o promluvy, kt... více


Svatý Augustin – Vánoční promluvySvatý Augustin – Vánoční promluvy2015, Aurelius Augustinus

Začte-li se čtenář do patristických kázání na Narození Páně, ocitne se v jiném kulturním prostředí. To, co zůstává, je však samotné jádro křesťanské zvěsti – Slovo, které bylo na počátku u Boha, se stalo tělem a přebýval... více


Aurelius Augustinus. Říman, člověk, světecAurelius Augustinus. Říman, člověk, světec2000, Aurelius Augustinus

Úvodní studie profesora Radislava Hoška. Soubor rozprav a korespondence svatého Augustina – největšího myslitele křesťanského starověku. Cílem pořadatele a zároveň překladatele je ukázat složitou osobnost Augustinovu ... více


Svatý AugustinSvatý Augustin1979, H. Marrou (pseudonym)

Podtitul: Augustin a augustiniáni v českých zemích. více


O učiteľoviO učiteľovi1995, Aurelius Augustinus

Dialóg otca Augustína so svojím dospievajúcim synom Adeodatom. Témou rozhovoru je rola slov ako znakov v reči a otázka ako prebieha učenie. Na tomto pozadí dospejú učiteľ a jeho študent k pozoruhodnému rozpoznaniu. Kam s... více


Čas a vyprávění III.Čas a vyprávění III.2008, Paul Ricoeur

V osmdesátých letech vydal autor postupně tři svazky monumentálního díla Čas a vyprávění, v němž se zabývá významem narativní povahy slovesných útvarů, jakými jsou román či historiografická díla. V závěrečném dílu se zno... více


Čas a vyprávění I.Čas a vyprávění I.2001, Paul Ricoeur

V prvním svazku třídílné práce, zabývající se filosofickými aspekty vyprávění, navazuje francouzský filosof na svou předchozí práci o metafoře. Výsledkem je hluboká analýza narativity, chápání času a dějin prostřednictví... více


1