svatý Augustin, 354-430

štítky

26 knih


Vyznání 86% Vyznání 2019, Aurelius Augustinus

Duchovní autobiografie svatého Augustina patří vedle Bible a Následování Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní literatury. V čem spočívá nadčasová popularita tohoto díla? Hlavně v tom, že s nevídanou autentičnost... více


Vita brevis 82% Vita brevis 1997, Jostein Gaarder

Křehký fiktivní příběh o lásce jako principu a smyslu lidského bytí. Aurelius Augustus přijal r. 387 křesťanskou víru, stal se později biskupem a je znám jako sv. Augustin. Literární fikce psaná formou dopisu jeho dlo... více


Svatý Augustin 71% Svatý Augustin 1967, Milan Machovec

Aurelius Augustinus neboli svatý Augustin patří k jedněm z nejpozoruhod­nějších postav dějin lidstva. Na jedné straně byl a je uznáván katolickou církví jako jeden z největších světců a učitelů, na druhé straně se k němu... více
Nepokojný plamen 88% Nepokojný plamen 2014, Louis de Wohl

Podtitul: Život svatého Augustina. Román známého beletristy nám přibližuje život svatého Augustina (354–430), velkého učitele církve a jednoho z nejpozoruhodnějších mužů všech dob. Autor vypráví příběh Augustinova pře... více


Zakladatelé myšlení 78% Zakladatelé myšlení 1994, Jonathan Barnes

Platón, Aristoteles, Aurelius Augustinus — tři jména z dějin filosofie, tři filosofové, zakladatelé myšleni. R. M. Hare, J. Barnes a H. Chadwick, tři profesoři, tři britští světové uznávaní znalci antického filosofického... více


Augustin z Hipponu 95% Augustin z Hipponu 2020, Peter Brown

Nejznámější Brownovou prací je nepochybně životopis jednoho z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů – sv. Augustina. Ačkoli Brown tuto biografii napsal již na konci 60. let, přesto právě ona nadále představuje nejkompl... více


Augustin 77% Augustin 1999, Uwe Neumann

Augustin je pravděpodobně nejznámějším kontrastem mezi křesťanskou zbožností, kterou projevoval ve stáří, a dřívější nevázaností, stručně vyjádřenou v jeho modlitbě: „Dej mi cudnost a střídmost, ale teď ještě ne.“ Kniha ... více


Svatý Augustin – Vánoční promluvy 90% Svatý Augustin – Vánoční promluvy 2015, Aurelius Augustinus

Začte-li se čtenář do patristických kázání na Narození Páně, ocitne se v jiném kulturním prostředí. To, co zůstává, je však samotné jádro křesťanské zvěsti – Slovo, které bylo na počátku u Boha, se stalo tělem a přebýval... více


Dějiny filosofie II. Od Augustina ke Scotovi 97% Dějiny filosofie II. Od Augustina ke Scotovi 2016, Frederick Copleston

Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin f... více


Svatý Augustin – Promluvy o modlitbě Páně 96% Svatý Augustin – Promluvy o modlitbě Páně 2019, Aurelius Augustinus

Sedmý svazek edice Patristika obsahuje pět promluv svatého Augustina o modlitbě Otče náš. (Poslední promluva byla objevena teprve nedávno a ohledně Augustinova autorství panují jisté pochybnosti.) Jedná se o promluvy, kt... více


Aurelius Augustinus. Říman, člověk, světec 93% Aurelius Augustinus. Říman, člověk, světec 2000, Aurelius Augustinus

Úvodní studie profesora Radislava Hoška. Soubor rozprav a korespondence svatého Augustina – největšího myslitele křesťanského starověku. Cílem pořadatele a zároveň překladatele je ukázat složitou osobnost Augustinovu ... více


O učiteľovi 53% O učiteľovi 1995, Aurelius Augustinus

Dialóg otca Augustína so svojím dospievajúcim synom Adeodatom. Témou rozhovoru je rola slov ako znakov v reči a otázka ako prebieha učenie. Na tomto pozadí dospejú učiteľ a jeho študent k pozoruhodnému rozpoznaniu. Kam s... více


Svatý Augustin 93% Svatý Augustin 1979, Henri Marrou (p)

Podtitul: Augustin a augustiniáni v českých zemích. více


Čas a vyprávění III. 90% Čas a vyprávění III. 2008, Paul Ricoeur

V osmdesátých letech vydal autor postupně tři svazky monumentálního díla Čas a vyprávění, v němž se zabývá významem narativní povahy slovesných útvarů, jakými jsou román či historiografická díla. V závěrečném dílu se zno... více


Čas a vyprávění I. 90% Čas a vyprávění I. 2001, Paul Ricoeur

V prvním svazku třídílné práce, zabývající se filosofickými aspekty vyprávění, navazuje francouzský filosof na svou předchozí práci o metafoře. Výsledkem je hluboká analýza narativity, chápání času a dějin prostřednictví... více


Svatý Augustin - člověk pro naši dobu 80% Svatý Augustin - člověk pro naši dobu 2021, Theodore E. Tack

Žít křesťansky, brát vážně Ježíšova slova znamená utkávat se ve svém životě s mnoha výzvami. Pokud je tento zápas poctivý, dočkáme se opravdové radosti – tak jako svatý Augustin. Augustin byl velký řečník, filozof a teo... více


Milosrdné srdce - Zo života a spisov sv. Augustína 100% Milosrdné srdce - Zo života a spisov sv. Augustína 2016, Juraj Pigula

Kniha Milosrdné srdce chce priblížiť duchovný odkaz svätého Augustína k téme milosrdenstva. Aká bola osobná cesta svätého Augustína k milosrdenstvu, sa dočítate v prvej časti knihy. Ide o nezvyčajný životopis, kde sa ... více


Sv. Augustin 80% Sv. Augustin 1929, Louis Marie Emile Bertrand

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Přátelství v Augustinových Vyznáních 100% Přátelství v Augustinových Vyznáních 2020, Lenka Karfíková

Úvaha nad slavným dílem křesťanského filosofa. Přátelství patřilo od starověku do oblasti filosofického uvažování. Bylo nejen námětem, ale i prostředím filosofických rozhovorů. Na oba tyto aspekty navázal a ve svých ran... více


Ve své lásce nás předem určil 60% Ve své lásce nás předem určil 2017, Kateřina Brichcínová

Popis knihy není zatím k dispozici. více