filozofové

štítek, 113 knih


Léčba SchopenhaueremLéčba Schopenhauerem2006, I. D. Yalom

V době, kdy konfrontace s tématem smrti přiměje významného psychiatra Hertzfelda zamýšlet se nad smyslem svého životního povolání, naváže znovu kontakt s Philipem, atraktivním a arogantním člověkem závislým na sexu, kter... více


Malé dějiny filozofieMalé dějiny filozofie1992, H. J. Störig

Dějiny filosofie svědčí o tom, že lidé se ptají nejen na věci, které potřebují a běžně užívají v denním životě a při své práci, ale také na skutečnosti, které míří mnohem dále. Nakonec shledáváme, že to vůbec nejsou otáz... více


Problém SpinozaProblém Spinoza2012, I. D. Yalom

Ve svém nejnovějším románu autor završuje svou filozofickou trilogii (Když Nietzsche plakal, Léčba Schopenhauerem). Protagonisty románu, mladého talentovaného holandského filozofa ze 17. století, Žida Benedicta Spinozu, ... více
SokratesSokrates1984, J. Toman

Sokrates i je ho filozofia má veľa čo povedať i nášmu človeku. Humanitný odkaz tohto filozofa bude svietiť ľudstvu dovtedy, kým sa jeho najlepší myslitelia a činitelia budú usilovať o mravné zušľachtenie človeka, o sociá... více


LogikomiksLogikomiks2012, A. Doxiadis

Tento neobvyklý grafický román pojednává o prvním období života filozofa Bertranda Russella a o jeho vášnivém hledání pravdy. Pronásledován tajemstvím své rodiny a neschopen ovládnout svou mladickou náruživost, propadá R... více


IntelektuálovéIntelektuálové2001, P. Johnson

Práce známého publicisty a spisovatele, bývalého šéfredaktora listu New Statesman, zkoumá, zda mají někteří čelní intelektuálové morální právo radit lidstvu, jak se má chovat. Jakým způsobem dospívají ke svým závěrům? Ja... více


Úvod do filozofieÚvod do filozofie1990, A. Anzenbacher

Teoretickou filosofickou reflexi (tj. filosofii mimo etiku a poietiku) Anzenbacher chápe jako trojí proud vycházející ze tří různých východisek. První proud vychází od jevů a směřuje k bytí, je orientován ontologicky. V ... více


Nemalujte si toNemalujte si to1999, J. Heller

Ve sžíravě ironickém textu, se prolínají tři dějové a časové roviny: starořecké Athény s postavami filosofů Aristotela, Sokrata a Platóna, Holandsko sedmnáctého století a osudy malíře Rembrandta (propojeného s Aristotele... více


Zadní schodiště filosofieZadní schodiště filosofie1995, W. Weischedel

Myšlenky a všední život 34 velkých filosofů podané velmi přístupnou formou. více


Filozofia - 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznaťFilozofia - 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať2011, B. Dupré

V 50 zrozumiteľných a prehľadne písaných úvahách Ben Dupré predstavuje a vysvetľuje problémy poznania, vedomia, etiky, viery, spravodlivosti, jazyka, významu a estetiky, ktoré upútali pozornosť mysliteľov od obdobia star... více


Útěcha z filozofieÚtěcha z filozofie2010, A. De Botton

Ve starověkém Řecku a Římě byli filozofové přirozenou autoritou při hledání odpovědí na ty nejnaléhavější otázky. Od té doby se ale myšlenka hledání moudrosti ve filozofii stávala čím dál bizarnější. V knize Útěcha v... více


Paměti spořádané dívkyPaměti spořádané dívky1969, S. d. Beauvoir

Memoáry francouzské spisovatelky Simone De Beauvoir jež stojí po boku Sartrově ve středu pařížského kulturního světa, jsou vylíčením cesty francouzské a evropské inteligence od dvacátých do konce padesátých let 20. stole... více


Sokrates – člověk pro naši dobuSokrates – člověk pro naši dobu2012, P. Johnson

Proslulý americký historik Paul Johnson přichází po loňském Ježíši s knihou o Sokratovi, jednom z největších myslitelů všech dob, který však nic nenapsal. Po celý svůj život až do posledního dechu Sokrates plně ztělesňov... více


Osudy moudrýchOsudy moudrých1981, J. Halada

Publikace představuje čtenářům v populárně podaném výkladu lidské myšlení a zejména filozofii nejen jako lásku k moudrosti, ale nabízí jim zároveň i osudy jedněch z nejvýznamnějších myslitelů evropského myšlení, jako byl... více


Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po DescartaFilosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta2009, Z. Kratochvíl

Dějiny filosofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku. Na rozdíl od jiných dějin filosofie je zde kladem důraz na dobový rámec výkladu filosof... více


1 ...