filozofové

štítky

153 knih


Léčba Schopenhauerem 90% Léčba Schopenhauerem 2006, Irvin D. Yalom

V době, kdy konfrontace s tématem smrti přiměje významného psychiatra Hertzfelda zamýšlet se nad smyslem svého životního povolání, naváže znovu kontakt s Philipem, atraktivním a arogantním člověkem závislým na sexu, kter... více


Malé dějiny filozofie 88% Malé dějiny filozofie 1992, Hans Joachim Störig

Dějiny filosofie svědčí o tom, že lidé se ptají nejen na věci, které potřebují a běžně užívají v denním životě a při své práci, ale také na skutečnosti, které míří mnohem dále. Nakonec shledáváme, že to vůbec nejsou otáz... více


Problém Spinoza 90% Problém Spinoza 2012, Irvin D. Yalom

Ve svém nejnovějším románu autor završuje svou filozofickou trilogii (Když Nietzsche plakal, Léčba Schopenhauerem). Protagonisty románu, mladého talentovaného holandského filozofa ze 17. století, Žida Benedicta Spinozu, ... více
Sokrates 87% Sokrates 1984, Josef Toman

Sokrates i je ho filozofia má veľa čo povedať i nášmu človeku. Humanitný odkaz tohto filozofa bude svietiť ľudstvu dovtedy, kým sa jeho najlepší myslitelia a činitelia budú usilovať o mravné zušľachtenie človeka, o sociá... více


Intelektuálové 77% Intelektuálové 2001, Paul Johnson

Práce známého publicisty a spisovatele, bývalého šéfredaktora listu New Statesman, zkoumá, zda mají někteří čelní intelektuálové morální právo radit lidstvu, jak se má chovat. Jakým způsobem dospívají ke svým závěrům? Ja... více


Úvod do filozofie 85% Úvod do filozofie 1990, Arno Anzenbacher

Teoretickou filosofickou reflexi (tj. filosofii mimo etiku a poietiku) Anzenbacher chápe jako trojí proud vycházející ze tří různých východisek. První proud vychází od jevů a směřuje k bytí, je orientován ontologicky. V ... více


Logikomiks 89% Logikomiks 2012, Apostolos Doxiadis

Tento neobvyklý grafický román pojednává o prvním období života filozofa Bertranda Russella a o jeho vášnivém hledání pravdy. Pronásledován tajemstvím své rodiny a neschopen ovládnout svou mladickou náruživost, propadá R... více


Nemalujte si to 82% Nemalujte si to 1999, Joseph Heller

Ve sžíravě ironickém textu, se prolínají tři dějové a časové roviny: starořecké Athény s postavami filosofů Aristotela, Sokrata a Platóna, Holandsko sedmnáctého století a osudy malíře Rembrandta (propojeného s Aristotele... více


Tři útěky Hanny Arendtové 87% Tři útěky Hanny Arendtové 2021, Ken Krimstein

Roku 1933 uprchla Hannah Arendtová z nacistického Německa nejprve do Paříže, později do USA. Zde se stala jedním z nejvýznamnějších myslitelů své doby. Její pohnuté osudy ztvárnil kreslíř Ken Krimstein v oceňovaném komik... více


Zadní schodiště filosofie 78% Zadní schodiště filosofie 1995, Wilhelm Weischedel

Myšlenky a všední život 34 velkých filosofů podané velmi přístupnou formou. více


Filozofia - 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať 77% Filozofia - 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať 2011, Ben Dupré

V 50 zrozumiteľných a prehľadne písaných úvahách Ben Dupré predstavuje a vysvetľuje problémy poznania, vedomia, etiky, viery, spravodlivosti, jazyka, významu a estetiky, ktoré upútali pozornosť mysliteľov od obdobia star... více


Paměti spořádané dívky 83% Paměti spořádané dívky 1969, Simone de Beauvoir

První díl memoárů francouzské spisovatelky, která v nich na pozadí Paříže dvacátých a třicátých let zachycuje prostředí své rodiny, své dětství s drobnými starostmi, léta dospívání, příběh první lásky, univerzitní léta, ... více


Útěcha z filozofie 83% Útěcha z filozofie 2010, Alain De Botton

Ve starověkém Řecku a Římě byli filozofové přirozenou autoritou při hledání odpovědí na ty nejnaléhavější otázky. Od té doby se ale myšlenka hledání moudrosti ve filozofii stávala čím dál bizarnější. V knize Útěcha v... více


Odvaha ke svobodě 84% Odvaha ke svobodě 2021, Jan Sokol

Knižní rozhovor s přední osobností české filosofie Je svoboda bezbřehou plání, kde si člověk může dělat, co se mu zamane? Jak se k sobě vztahují politika a náboženství? A co to znamená být členem občanské společnosti? Fi... více


Sokrates – člověk pro naši dobu 76% Sokrates – člověk pro naši dobu 2012, Paul Johnson

Proslulý americký historik Paul Johnson přichází po loňském Ježíši s knihou o Sokratovi, jednom z největších myslitelů všech dob, který však nic nenapsal. Po celý svůj život až do posledního dechu Sokrates plně ztělesňov... více


Osudy moudrých 73% Osudy moudrých 1981, Jan Halada

Publikace představuje čtenářům v populárně podaném výkladu lidské myšlení a zejména filozofii nejen jako lásku k moudrosti, ale nabízí jim zároveň i osudy jedněch z nejvýznamnějších myslitelů evropského myšlení, jako byl... více


Příběhy středověké filozofie 82% Příběhy středověké filozofie 2006, Luciano De Crescenzo

Je středověk opravdu, jak mnozí říkají, epochou tmy? „Ano, ale kdo zhasnul světlo?“ ptá se Luciano De Crescenzo. A jakým postavám se v té tmě podařilo projevit svou jedinečnost a podmanivost? Svatí či heretici, křesťané,... více


Už jenom nějaký bůh nás může zachránit 81% Už jenom nějaký bůh nás může zachránit 2013, Martin Heidegger

Rozhovor s Martinem Heideggerem pro německý časopis Der Spiegel / V roce 1966 napsal M. Heidegger čtenářský dopis časopisu Spiegel, v němž projevil nesouhlas s některými údaji o svém chování za třetí říše kolportovanými ... více


Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta 88% Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta 2009, Zdeněk Kratochvíl

Dějiny filosofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku. Na rozdíl od jiných dějin filosofie je zde kladem důraz na dobový rámec výkladu filosof... více


Tajemný kufr pana Benjamina 88% Tajemný kufr pana Benjamina 2019, Pei-Yu Chang

„Nejdůležitější příběh, který si mladý čtenář může přečíst.“ Pan Benjamin je filozof, který přišel na spoustu neobyčejných myšlenek. Ale jednoho dne byl donucen uprchnout ze svého domova a na svoji cestu si vzal těžký k... více


Životopisy slávnych filozofov 94% Životopisy slávnych filozofov 2008, Díogenés Laertios

Dielo Diogena Laertského patrí medzi najvýznamnejšie pramene, z ktorých sa môžeme najkomplexnejšie dozvedieť o živote a diele 82 antických filozofov. Jeho práca pozostáva z 10 kníh, pričom každý životopis tvorí samostatn... více


Humanismus nestačí 85% Humanismus nestačí 2008, Slavoj Žižek

Knížka se skládá z rozhovoru se Slavojem Žižkem a z jeho dosud nezveřejněného textu „K materialistické teologii“, v němž Žižek načrtává obrysy nové ontologie. více


Nietzsche v Nice 71% Nietzsche v Nice 2015, Christian Schärf

Dvaadvacetiletá Cécile, která pracuje jako pokojská v malém penzionu v Nice, je zvyklá na ledacos, ovšem o tak zvláštního hosta se dosud nikdy nestarala. Zdá se, že je vůči jejím půvabům naprosto imunní, jako posedlý neu... více


Antičtí filozofové 68% Antičtí filozofové 2006, Bertrand Vergely

Starověcí filozofové nejsou nejstarší filozofové dějin západního myšlení, ale nejmladší. Tím, že byli první, kdo se pokoušeli žít podle rozumu, který je správným vztahem ke světu a k lidem, byli průkopníky vidění světa, ... více


Wittgenstein. Úděl génia 93% Wittgenstein. Úděl génia 1996, Ray Monk

V této první a dodnes jediné skutečně úplné biografii Wittgensteina představuje britský autor Ray Monk filosofickou skepsi jako životní formu. Wittgensteinův génius nedůvěřuje od svých počátků akademické filosofii a vyhl... více


Příběhy starší řecké filozofie 78% Příběhy starší řecké filozofie 2010, Luciano De Crescenzo

Podtitul: Pythagoras, Herakleitos a ti druzí Již třetí kniha Luciana De Crescenza, která je věnovaná známým i méně známým postavám filozofie. Tentokrát jsou to myslitelé doby před Sokratem, např. Thales, matematik Pyt... více


Slova tesaná do mramoru 85% Slova tesaná do mramoru 2000, Lucius Annaeus Seneca

Výběr nejkrásnějších myšlenek L. A. Senecy, které jistě osloví i dnešního člověka. Přeloženo z latiny. 1. vydání. více


Karl Marx: Životopis intelektuála 82% Karl Marx: Životopis intelektuála 2013, Rolf Hosfeld

Hosfeldova biografie vyplňuje citelnou mezeru, která dosud na českém knižním trhu kupodivu v oblasti Marxových biografií panovala. Neklidný život trierského rodáka, který významě ovlivnil světové dějiny, je sledován n... více


Xantypa 76% Xantypa 2003, Gerald Messadié

Sokrates, nejslavnější z filosofů, neměl strach ze smrti, ale bál se své ženy Xantypy. A nepochybně věděl proč. V Athénách právě došlo k vraždě a Xantypa si vzala do hlavy, že nalezne pachatele, i kdyby tím měla zkomprom... více


Jak a o čem přemýšlejí filozofové 78% Jak a o čem přemýšlejí filozofové 2004, Nicholas Fearn

Jak a o čem přemýšlejí filozofové. Velké otázky filozofické tradice od Thaleta Milétského po Derridu. Největší přínos filozofů spočívá mnohdy v tom, jaké otázky nám položili a jakým způsobem o nich uvažovali než v tom, j... více


Angažovaný pozorovatel 82% Angažovaný pozorovatel 2002, Raymond Aron

Bilanční televizní rozhovor slavného filosofa a politologa vydaný knižně je unikátním svědectvím o důležitých událostech poválečného světa, které se Aron svým hlasem snažil usměrňovat, a osobnostech, které potkal. více


Sto filozofů 64% Sto filozofů 2007, Peter J. King

Tato kniha shrnuje sto portrétů, sto příběhů našich předchůdců i současníků, kteří dokázali změnit pohled lidstva na podstatu světa. Kromě krátkého životopisu se seznámíte s nejdůležitějšími díly a stručným shrnutím názo... více


Architekti kultury smrti 53% Architekti kultury smrti 2011, Benjamin Wiker

Odborné a zároveň čtivé načrtnutí životních osudů a postojů dvaceti tří vlivných myslitelů přibližující jejich abnormální myšlení, s nimiž formovali současnou kulturu smrti. UCTÍVAČI VŮLE - Arthur Schopenhauer, Fried... více


Machiavelli – Nepochopený muž 93% Machiavelli – Nepochopený muž 2006, Michael White

Déle než pět set let zní Machiavelliho jméno světem politiky a moci. Byl to výjimečný muž žijící ve výjimečné době – brilantní myslitel a teoretik, ale také skvělý diplomat. Osobně poznal řadu nejvýznamnějších postav ren... více


Filosofie 17. a 18. století 82% Filosofie 17. a 18. století 2002, Emerich Coreth

Filosofie 17. a 18. století se nechává vést otázkou, jak prověřit pravdivost obsahů našeho vědomí a za svůj nejvýznamnější úkol považuje vytvoření co možná nejpřesnější vědecké metody jen prostřednictvím autonomního rozu... více


Vlastní životopis 95% Vlastní životopis 2005, Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Poutavé životní sdělení, v podzimu života, známého ruského filosofa-emigranta. Vypořádává se se svými současníky - teologickými či filosofickými kolegy - a nestandardně hodnotí ruskou revoluci. více


Otto Weininger: Sexualita a věda v císařské Vídni 88% Otto Weininger: Sexualita a věda v císařské Vídni 2009, Chandak Sengoopta

Na Vídeň z přelomu století se vzpomíná jako na estetický, erotický a intelektuální svět: na rodiště Freuda a psychoanalýzy, valčíku a Schnitzlerových románů. Jednotlivé kontexty této kulturní vitality, tvrdí Chandak Seng... více


Objevitelé přírodních zákonů 85% Objevitelé přírodních zákonů 1997, Ivan Štoll

Kniha z edice Odkaz. Obsahuje portréty nejvýznamnějších objevitelů přírodních zákonů, jejich životní osudy a líčení okolností, které jejich objevy provázely. Doplněno množstvím doprovodných ilustrací. Věková kategorie: o... více


Velké postavy západního myšlení 95% Velké postavy západního myšlení 1999, Ian P. McGreal

Skupina předních amerických znalců nám v této knize poskytuje základní seznámení s význačnými postavami západního myšlení. Autoři se rozhodli položit hlavní důraz na určité základní myšlenky: pojem vědy, vztah k Bohu, ot... více


Wagner a filosofie 93% Wagner a filosofie 2004, Bryan Magee

Kniha Wagner a filosofie pojednává o filosofech, jimiž byl Wagner ovlivněn, a popisuje s pozoruhodnou sympatií a vnímavostí, jakým způsobem se jejich vliv konkrétně projevil v jeho tvorbě. Wagner byl jedním z mála vel... více