Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr.

štítky

27 knih


Poetika 82% Poetika 2008, Aristotelés

Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básn... více


Etika Nikomachova 84% Etika Nikomachova 1979, Aristotelés

Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky, které znovu vychází po třináctii letech. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolno... více


Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti 76% Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti 2004, Alasdair MacIntyre

Rozbor morální krize současnosti, odmítnutí étosu moderního a modernistického světa včetně liberálního individualismu, marxismu a stalinismu. více
Co je antická filosofie? 95% Co je antická filosofie? 2017, Pierre Hadot

V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o ... více


Zlatá střední cesta 76% Zlatá střední cesta 2011, Annabel Lyon

Filip Makedonský požádá svého přítele filosofa Aristotela, aby se ujal výchovy jeho syna Alexandra. S ohledem na mladíkovu vzpurnou a nezkrotnou povahu se Aristoteles zprvu zdráhá Filipovi vyhovět, nakonec však výzvu při... více


Člověk a příroda 80% Člověk a příroda 1984, Aristotelés

Výbor z díla. Obsahuje knihy: O vzniku a zániku O duši Malá přírodovědná pojednání O spánku a bdění O snech O věštění ze snů O dlohověkosti a krátkověkosti O mládí a stáří O dýchání O životě a smrti více


Zakladatelé myšlení 78% Zakladatelé myšlení 1994, Jonathan Barnes

Platón, Aristoteles, Aurelius Augustinus — tři jména z dějin filosofie, tři filosofové, zakladatelé myšleni. R. M. Hare, J. Barnes a H. Chadwick, tři profesoři, tři britští světové uznávaní znalci antického filosofického... více


Abeceda filosofického myšlení 85% Abeceda filosofického myšlení 2014, Jiří Prinz

Každý z nás občas filosofuje. Tážeme se, zda existuje Bůh, jak je to s lidskou duší a její případnou nesmrtelností, klademe si otázky po smyslu svého vlastního života. Autor Abecedy filosofického myšlení nás provádí zákl... více


Aristoteles 75% Aristoteles 1966, Karel Berka

Dílo pojednává o životě Aristotela ze Stageiry, který byl filosofem vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy m... více


Aristotelova politická teorie 67% Aristotelova politická teorie 1998, Richard Grant Mulgan

Se svrchovanou znalostí sepsaný úvod do Aristotelova politického myšlení, jež dodnes zůstává neotřeseným základem západní politické kultury. více


Aristotelés - O paměti 80% Aristotelés - O paměti 1995, Richard Sorabji

Podrobný komentář k základnímu pojednání filosofie času s překladem a řeckým textem. více


Komentář k Etice Nikomachově II. kniha 73% Komentář k Etice Nikomachově II. kniha 2014, Aristotelés

Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha představuje východisko, kde je morální ctnost definována a uvedena do kontextu lidského života a jednání.... více


Aristotelés. Touha rozumět 90% Aristotelés. Touha rozumět 2016, Jonathan Lear

Filosofický úvod do Aristotelova myšlení. Jeho autor si volí stejné východisko jako sám Aristotelés, který v první větě své Metafysiky tvrdí, že všechny lidské bytosti touží svojí přirozeností po porozumění. Avšak co pro... více


Křehkost dobra 90% Křehkost dobra 2003, Martha C. Nussbaumová

Autorka v knize s podtitulem "Náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii" podává výklad některých Aischylových a Sofokleových tragédií, Platónových dialogů a Aristotelových spisů z hlediska problematiky dobra. více


Aristotelés 80% Aristotelés 1994, Jan Patočka

Přepis přednášek Jana Patočky. více


Logos apofantikos 90% Logos apofantikos 1999, Petr Rezek

Tento sborník je věnován Aristotelovu pojetí jazyka, logiky, definice a pravdivosti výroků o budoucích událostech. více


Čas a vyprávění III. 90% Čas a vyprávění III. 2008, Paul Ricoeur

V osmdesátých letech vydal autor postupně tři svazky monumentálního díla Čas a vyprávění, v němž se zabývá významem narativní povahy slovesných útvarů, jakými jsou román či historiografická díla. V závěrečném dílu se zno... více


Čas a vyprávění I. 90% Čas a vyprávění I. 2001, Paul Ricoeur

V prvním svazku třídílné práce, zabývající se filosofickými aspekty vyprávění, navazuje francouzský filosof na svou předchozí práci o metafoře. Výsledkem je hluboká analýza narativity, chápání času a dějin prostřednictví... více


Naše dědictví : k evropským myšlenkovým tradicím 60% Naše dědictví : k evropským myšlenkovým tradicím 2000, Soňa Dorotíková

Chronologicky uspořádaný přehled základních filozofických proudů. Skripta jsou dělena do pěti stručných kapitol: antika - křesťanský středověk - renesance a humanismus /14.-17. st./ - osvícenství a socialismus /18.-19. s... více


Poetika / Rétorika / Politika 60% Poetika / Rétorika / Politika 1980, Aristotelés

Druhý zväzok edície Knižnica estetiky. Predslov napísala Marta Zágoršeková, doslov Miloslav Okál. Menný register zostavila Daria Mariani - Mudrochová. Poetika - 2. prepracované vydanie Rétorika a Politika - 1. vydanie více