Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr.

štítky

26 knih


PoetikaPoetika2008, Aristotelés

Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básn... více


Etika NikomachovaEtika Nikomachova1979, Aristotelés

Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky, které znovu vychází po třináctii letech. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolno... více


Ztráta ctnosti: k morální krizi současnostiZtráta ctnosti: k morální krizi současnosti2004, Alasdair MacIntyre

Rozbor morální krize současnosti, odmítnutí étosu moderního a modernistického světa včetně liberálního individualismu, marxismu a stalinismu. více




Co je antická filosofie?Co je antická filosofie?2017, Pierre Hadot

V nakladatelství Vyšehrad vychází další práce známého francouzského filosofa, historika a klasického filologa Pierra Hadota (1922–2010), vynikajícího znalce antického myšlení. V roce 2010 již vyšlo Závoj Isidin / Esej o ... více


Zlatá střední cestaZlatá střední cesta2011, Annabel Lyon

Filip Makedonský požádá svého přítele filosofa Aristotela, aby se ujal výchovy jeho syna Alexandra. S ohledem na mladíkovu vzpurnou a nezkrotnou povahu se Aristoteles zprvu zdráhá Filipovi vyhovět, nakonec však výzvu při... více


Člověk a přírodaČlověk a příroda1984, Aristotelés

Výbor z díla. Obsahuje knihy: O vzniku a zániku O duši Malá přírodovědná pojednání O spánku a bdění O snech O věštění ze snů O dlohověkosti a krátkověkosti O mládí a stáří O dýchání O životě a smrti... více


Zakladatelé myšleníZakladatelé myšlení1994, Jonathan Barnes

Platón, Aristoteles, Aurelius Augustinus — tři jména z dějin filosofie, tři filosofové, zakladatelé myšleni. R. M. Hare, J. Barnes a H. Chadwick, tři profesoři, tři britští světové uznávaní znalci antického filosofického... více


AristotelesAristoteles1966, Karel Berka

Dílo pojednává o životě Aristotela ze Stageiry, který byl filosofem vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy m... více


Komentář k Etice Nikomachově II. knihaKomentář k Etice Nikomachově II. kniha2014, Aristotelés

Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha představuje východisko, kde je morální ctnost definována a uvedena do kontextu lidského života a jednání.... více


Abeceda filosofického myšleníAbeceda filosofického myšlení2014, Jiří Prinz

Každý z nás občas filosofuje. Tážeme se, zda existuje Bůh, jak je to s lidskou duší a její případnou nesmrtelností, klademe si otázky po smyslu svého vlastního života. Autor Abecedy filosofického myšlení nás provádí zákl... více


Aristotelés. Touha rozumětAristotelés. Touha rozumět2016, Jonathan Lear

Filosofický úvod do Aristotelova myšlení. Jeho autor si volí stejné východisko jako sám Aristotelés, který v první větě své Metafysiky tvrdí, že všechny lidské bytosti touží svojí přirozeností po porozumění. Avšak co pro... více


Čas a vyprávění III.Čas a vyprávění III.2008, Paul Ricoeur

V osmdesátých letech vydal autor postupně tři svazky monumentálního díla Čas a vyprávění, v němž se zabývá významem narativní povahy slovesných útvarů, jakými jsou román či historiografická díla. V závěrečném dílu se zno... více


Čas a vyprávění I.Čas a vyprávění I.2001, Paul Ricoeur

V prvním svazku třídílné práce, zabývající se filosofickými aspekty vyprávění, navazuje francouzský filosof na svou předchozí práci o metafoře. Výsledkem je hluboká analýza narativity, chápání času a dějin prostřednictví... více


AristotelésAristotelés1994, Jan Patočka

Přepis přednášek Jana Patočky. více


Logos apofantikosLogos apofantikos1999, Petr Rezek

Tento sborník je věnován Aristotelově pojetí jazyka, logiky, definice a pravdivosti výroků o budoucích událostech. více


1