svatý Tomáš Akvinský, 1225-1274

štítky

57 knih


KancionálKancionál2004, neznámý, neuveden

Společný zpěvník českých a moravských diecézí. více


Svatý Tomáš AkvinskýSvatý Tomáš Akvinský1993, Gilbert Keith Chesterton

Gilbert Keith Chesterton nebyl profesionálním filosofem. Je-li však pro každé naše spění za Filosofií, za moudrostí, nutné zacvičovat se v umění rozlišovat, lze s užitkem i s potěšením projít ateliérem tohoto mistra. ... více


Ztráta ctnosti: k morální krizi současnostiZtráta ctnosti: k morální krizi současnosti2004, Alasdair MacIntyre

Rozbor morální krize současnosti, odmítnutí étosu moderního a modernistického světa včetně liberálního individualismu, marxismu a stalinismu. více
Tiché světloTiché světlo2015, Louis de Wohl

Autor má velký dar představovat světce jako lidi z masa a kostí, takže i velikán Tomáš Akvinský, nedostižný myslitel a mystik, se nám přiblíží jako člověk v procesu zrání, jako usilovný hledač pravdy. Navíc možná s překv... více


Theologická summaTheologická summa1937, Tomáš Akvinský

Summa theologie patří k vrcholním dílem sv. Tomáše Akvinského (1225-1274). Její český překlad vydali otcové dominikáni pod vedením Emiliána Soukupa OP v letech 1937-1940 v Edici Krystal, Olomouc. Dnes je tento překlad po... více


Svatý LudvíkSvatý Ludvík2012, Jacques Le Goff

Jacques Le Goff patří k nejvýznamnějším současným historikům středověku. Jeho rozsáhlá práce, lakonicky nazvaná Svatý Ludvík, je považována za jednu z nejlepších biografií středověkých panovníků. Francouzský král je v ní... více


Jsoucno a bytíJsoucno a bytí1992, Tomáš Akvinský

Podtitul: Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského Tato knížka vznikla na základě autorových zkušeností získaných na filosofické fakultě UK v Praze v letech 1990–1992: v její první části se S. Sousedík pokouší přístupnou f... více


Výklad Vyznání víry a DesateraVýklad Vyznání víry a Desatera2012, Tomáš Akvinský

Tato dvě opuscula patří mezi Tomášova kázání. Díky nim si můžeme představit Tomáše Akvinského nejen jako scholastického učence, ale především jako světce. Jeho cílem bylo vést posluchače ke svatosti, a tomu odpovídá jazy... více


Dějiny filosofie II. Od Augustina ke ScotoviDějiny filosofie II. Od Augustina ke Scotovi2016, Frederick Copleston

Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin f... více


Tomáš AkvinskýTomáš Akvinský1993, Anthony Kenny

Monografie od jednoho z nejvýznamnějších současných představitelů analytické filosofie v Anglii. více


Tomáš AkvinskýTomáš Akvinský1997, Josef Pieper

Filosofická a teologická studie o největším scholastikovi Tomáši Akvinském, rozbor jeho osobnosti a díla. více


Tomistická filosofická antropologieTomistická filosofická antropologie2012, David Peroutka

Studie si klade za cíl systematicky poznat lidskou bytost a její základní struktury z ryze filosofických hledisek. Zdá se, že základní lidskou zvláštností je jakási „podvojná“ povaha člověka, kterému připisujeme jedna... více


Komentář k Etice Nikomachově II. knihaKomentář k Etice Nikomachově II. kniha2014, Aristotelés

Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha představuje východisko, kde je morální ctnost definována a uvedena do kontextu lidského života a jednání.... více


O dobruO dobru2012, Tomáš Akvinský

Otázka dobra patří k základním tématům, kterými se středověcí učenci zabývali. Tomáš Akvinský zpracoval téma dobra ve dvou svých spisech: ve XXI. otázce souboru Quaestiones Disputatae De veritate a ve svém komentáři Boët... více


O důvodech víryO důvodech víry2012, Tomáš Akvinský

Dnešní pokusy o křesťansko-islámský dialog nejsou ničím novým a nebyly nové ani v době svatého Tomáše Akvinského. Nový byl však způsob, jakým se nyní snažilo křesťanství s islámem vypořádat. Zatímco zpočátku byl islám po... více


1