svatý Tomáš Akvinský, 1225-1274

štítky

60 knih


Umění a krása ve středověké estetice 85% Umění a krása ve středověké estetice 1998, Umberto Eco

Světoznámý autor Jména růže je i autorem filosofických a umělecko-historických esejů. Umění a krása ve středověké estetice patří k nejzdařilejším a nejinspirativnějším z nich. Eco v něm výstižně zachytil dějiny středověk... více


Kancionál 89% Kancionál 2004, Ladislav Simajchl

Společný zpěvník českých a moravských diecézí. Soubor systematicky uspořádaných kostelních písní s notací, liturgický zpěvník. Je také označován jako tzv. "červený kancionál", který je společný pro všechny diecéze a je ... více


Svatý Tomáš Akvinský 95% Svatý Tomáš Akvinský 1993, Gilbert Keith Chesterton

Gilbert Keith Chesterton nebyl profesionálním filosofem. Je-li však pro každé naše spění za Filosofií, za moudrostí, nutné zacvičovat se v umění rozlišovat, lze s užitkem i s potěšením projít ateliérem tohoto mistra. ... více
Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti 76% Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti 2004, Alasdair MacIntyre

Rozbor morální krize současnosti, odmítnutí étosu moderního a modernistického světa včetně liberálního individualismu, marxismu a stalinismu. více


Svatý Ludvík 94% Svatý Ludvík 2012, Jacques Le Goff

Jacques Le Goff patří k nejvýznamnějším současným historikům středověku. Jeho rozsáhlá práce, lakonicky nazvaná Svatý Ludvík, je považována za jednu z nejlepších biografií středověkých panovníků. Francouzský král je v ní... více


Tiché světlo 85% Tiché světlo 2015, Louis de Wohl

Autor má velký dar představovat světce jako lidi z masa a kostí, takže i velikán Tomáš Akvinský, nedostižný myslitel a mystik, se nám přiblíží jako člověk v procesu zrání, jako usilovný hledač pravdy. Navíc možná s překv... více


Theologická summa 74% Theologická summa 1937, Tomáš Akvinský

Summa theologie patří k vrcholním dílem sv. Tomáše Akvinského (1225-1274). Její český překlad vydali otcové dominikáni pod vedením Emiliána Soukupa OP v letech 1937-1940 v Edici Krystal, Olomouc. Dnes je tento překlad po... více


Jsoucno a bytí 93% Jsoucno a bytí 1992, Tomáš Akvinský

Podtitul: Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského Tato knížka vznikla na základě autorových zkušeností získaných na filosofické fakultě UK v Praze v letech 1990–1992: v její první části se S. Sousedík pokouší přístupnou f... více


Tomáš Akvinský 89% Tomáš Akvinský 1997, Josef Pieper

Filosofická a teologická studie o největším scholastikovi Tomáši Akvinském, rozbor jeho osobnosti a díla. více


Dějiny filosofie II. Od Augustina ke Scotovi 97% Dějiny filosofie II. Od Augustina ke Scotovi 2016, Frederick Copleston

Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin f... více


Výklad Vyznání víry a Desatera 97% Výklad Vyznání víry a Desatera 2012, Tomáš Akvinský

Tato dvě opuscula patří mezi Tomášova kázání. Díky nim si můžeme představit Tomáše Akvinského nejen jako scholastického učence, ale především jako světce. Jeho cílem bylo vést posluchače ke svatosti, a tomu odpovídá jazy... více


Tomáš Akvinský 64% Tomáš Akvinský 1993, Anthony Kenny

Monografie od jednoho z nejvýznamnějších současných představitelů analytické filosofie v Anglii. více


Abeceda filosofického myšlení 85% Abeceda filosofického myšlení 2014, Jiří Prinz

Každý z nás občas filosofuje. Tážeme se, zda existuje Bůh, jak je to s lidskou duší a její případnou nesmrtelností, klademe si otázky po smyslu svého vlastního života. Autor Abecedy filosofického myšlení nás provádí zákl... více


Tomáš a jeho sumy 95% Tomáš a jeho sumy 2019, Tomáš Machula

Pro každé velké období lidských dějin můžeme najít nějakou zásadní knihu, která charakterizovala a představovala příklad toho nejlepšího, co se v dané době najde. Ve středověku to bude rozhodně Suma teologie Tomáše Akvin... více


O dobru 73% O dobru 2012, Tomáš Akvinský

Otázka dobra patří k základním tématům, kterými se středověcí učenci zabývali. Tomáš Akvinský zpracoval téma dobra ve dvou svých spisech: ve XXI. otázce souboru Quaestiones Disputatae De veritate a ve svém komentáři Boët... více


Štěstí a kontemplace 87% Štěstí a kontemplace 2021, Josef Pieper

Každý člověk touží po štěstí, zakouší ve svém nitru žízeň, která volá po utišení. Touha po štěstí je člověku přirozená, vychází z nejvnitřnějšího jádra lidské bytosti, kam byla vepsána už při stvoření. A tato touha musí ... více


O důvodech víry 87% O důvodech víry 2012, Tomáš Akvinský

Dnešní pokusy o křesťansko-islámský dialog nejsou ničím novým a nebyly nové ani v době svatého Tomáše Akvinského. Nový byl však způsob, jakým se nyní snažilo křesťanství s islámem vypořádat. Zatímco zpočátku byl islám po... více


O lásce 93% O lásce 2005, Tomáš Akvinský

Výběr otázek z Teologické sumy. Slovo láska je velice mnohoznačné. Existuje mnoho druhů a způsobů lásky a také veliké množství pokusů lásku vysvětlit. Zcela jiný pohled se otevírá, když lásku nechápeme jen jako dílčí ... více


Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě 60% Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě 2003, Tomáš Akvinský

Vybrané otázky z Teologické sumy, týkající se zákona Božího a přirozeného (ST II, 90-107), s komentářem a úvodem K. Šprunka. více


Komentář k Etice Nikomachově II. kniha 73% Komentář k Etice Nikomachově II. kniha 2014, Aristotelés

Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha představuje východisko, kde je morální ctnost definována a uvedena do kontextu lidského života a jednání.... více