duchovno - štítek


Výstup na horu Karmel

Výstup na horu Karmel

1999, S. J. od Kříže

Nejdelší a nejsystematičtější dílo klasika křesťanské mystiky obsahuje zcela zásadní nauku o duchovním životě: abychom mohli dojít sjednocení s Bohem a byli v něj přetvořeni, musíme projít temnou nocí vnitřního očištění.... více


Karma a reinkarnace

Karma a reinkarnace

2014, R. Steiner

Rudolf Steiner v této knize přináší poznatky hlavních zákonitostí reinkarnace a objasňuje mechanismus zákona karmy. Uvádí také karmická cvičení, která nám mají pomoci, abychom sami dospěli k poznání svých minulých životů... více


Katedrála v Chartres

Katedrála v Chartres

2007, P. Kováč

Podtitul: Francouzské umění rané a vrcholné gotiky. Třinácté století přineslo mimořádný rozvoj tvůrčí kreativity. Hlavním symbolem doby se staly odvážně budované chrámy, jejichž věže se hrdě tyčily k nebesům a už zdál... více


Průvodce světem záhad, duchovna a magie

Průvodce světem záhad, duchovna a magie

2016, V. Kanakaredes

Moderní doba klade důraz na vědu, fakta a realitu... Přesto nás od narození cosi přirozeně táhne k duchovnu, víře, tajemnu a záhadám. Jak se ale má prostý člověk vyznat v tom, co je klam, a kde se skrývá pravda? Jak od... více


Není anděl jako anděl

Není anděl jako anděl

2015, V. K. Barátová

Poslední dobou jako by náš svět, plný nejistoty, existenciální úzkosti, vnitřní prázdnoty a beznaděje, chtěl zkrásnět. Svět zaplavili andělé. Nepřeberné množství publikací se věnuje andělskému fenoménu a probouzí ve čten... více


Neuvěřitelné vyslyšení modliteb : pravdivé příběhy o tom, jak Boží moc změnila lidské životy

Neuvěřitelné vyslyšení modliteb : pravdivé příběhy o tom, jak Boží moc změnila lidské životy

2001, R. J. Morneau

Autor byl obchodníkem a spisovatelem. Již dříve jste se mohli setkat s jeho knihou „Cesta do nadpřirozeného světa“, která vypráví o tom, jak se s Boží pomocí vymanil z moci satanských sil. Nyní autor vypráví o zázracích,... více


Já, skutečnost o sobě

Já, skutečnost o sobě

2001, N. Maharádž

Autor, který teprve po odchodu z vysokého postu ředitele Indické národní banky došel k duchovnímu převratu, předkládá zvláštní kombinaci východní a západní moudrosti. Člověk dnešního světa, který zdůrazňuje úlohu jednotl... více


Vesmírné zákony - Klíč ke šťastnému životu

Vesmírné zákony - Klíč ke šťastnému životu

2016, D. Cooper

Pokud řídíte auto, aniž byste znali pravidla silničního provozu, bude vaše cesta velmi náročná a chaotická. Jestliže si však tato pravidla osvojíte a začnete je prakticky používat při řízení, bude vaše cesta bezpečná a p... více


Věřit, doufat, milovat – Duchovní cvičení

Věřit, doufat, milovat – Duchovní cvičení

2010, J. Ratzinger

Otázka Boha není pro člověka teoretickým problémem, ale vrcholně praktickou záležitostí, která se projevuje ve všech oblastech našeho života. Proto ani v úvahách této knihy nejde o promýšlení teorií, ale o pozvání k „duc... více


Návrat ztraceného syna

Návrat ztraceného syna

2001, H. J. Nouwen

Setkání s reprodukcí Rembrandtova obrazu Návrat ztraceného syna bylo pro Henriho Nouwena počátkem dlouhého duchovního dobrodružství. Rembrandtovo zpodobení známého evangelního příběhu inspirovalo autora k úvahám nad jedn... více


Elijášův plášť

Elijášův plášť

2013, T. Korčák

Co chce Bůh dělat v tomto čase skrze Tebe / Elijášův plášť přichází na celé Tělo Kristovo! Ježíš řekl svým učedníkům: Elijáš opravdu přichází a všechno obnoví. (Mt 17,11) Obnova se týká toho, co ztratilo svůj původní ... více


Duchovní společenství

Duchovní společenství

2009, I. N. Kalinauskas

Na základě pozorování lidského života analyzuje autor pojem „duchovnost“ a stav „žít v duchovnosti“. Definuje pojem Duchovní tradice a sebedokonalost. Druhá část knihy je věnovaná rozdílům mezi subjektivní a objektivní r... více


Otázky o duši

Otázky o duši

2010, T. Akvinský

Další z Questiones disputae svatého Tomáše. Překlad, úvod a výkladové poznámky Tomáš Machula. Otázky o duši se týkají především vztahu těla a duše, podobnosti člověka a andělů a možností poznání separované duše.... více


Byl jednou jeden strom

Byl jednou jeden strom

2004, M. Zíková

Něžný a dojemný příběh skřítka Olšinky. Neobyčejně jímavé vyprávění o skřítkovi Olšinkovi, který není spokojený se svým stromem, a tak putuje krajem a hledá u jiných to, co nedokáže najít sám v sobě. Seznamuje se s př... více


Démant a slza

Démant a slza

2007, *. antologie

Výběr anglické duchovní poezie. T. S. Eliot rozbil navyklá výrazová klišé i citovou rétoriku tradiční lyriky, a tak vytvořil svým dílem jeden z nejpřekvapivějších a nejzávažnějších výbojů modernismu v poezii 20 . stol... více


1 2 3 4 5 6 >