ctnosti

štítky

28 knih


Justina aneb Prokletí ctnostiJustina aneb Prokletí ctnosti2002, Donatien Alphonse François de Sade

Tuto knihu nešťastného markýze lze číst na několik způsobů. První se nabízí sám od sebe a traduje se již po staletí: lechtivé čtení, literární afrodiziakum pro uvadlou fantazii, jež obvykle předbíhá uvadlost mužskcých i ... více


Lovci orchidejíLovci orchidejí1975, František Flos

Dobrodružná výprava lovců orchidejí za těmito rostlinami seznamuje čtenáře i s přírodou vzdálených míst a s jejich obyvateli. Ukazuje čestnost a hrdinství českých lidí v daleké cizině, jejich lidský poměr k domorodcům a ... více


Úvod do zbožného životaÚvod do zbožného života2003, František Saleský

Dílo sv. Františka Saleského (1567-1622) vyšlo francouzsky poprvé v r. 1608. První český překlad pochází z r. 1657 z pera jezuity Jiřího Konstantia. Od té doby vyšlo mnoho dalších překladů. Čím vysvětlit takový zájem o d... více
Ztráta ctnosti: k morální krizi současnostiZtráta ctnosti: k morální krizi současnosti2004, Alasdair MacIntyre

Rozbor morální krize současnosti, odmítnutí étosu moderního a modernistického světa včetně liberálního individualismu, marxismu a stalinismu. více


Drakobijce: Moje cestaDrakobijce: Moje cesta2016, Juraj Hajkovský

Mysleli jste si, že strhující duchovní četba pro kluky prostě neexistuje? Že kniha je buď duchovní, nebo zajímavá? Drakobijce vás možná přesvědčí o opaku. Hlavním hrdinou je chlapec Artur, který svádí odvěký souboj s dra... více


Vnitřní svoboda - síla víry, naděje a láskyVnitřní svoboda - síla víry, naděje a lásky2004, Jacques Philippe

Tvrzení, z něhož autor, francouzský kněz Jacques Philippe, vychází, je prosté, ale má velký dosah: člověk si získává vnitřní svobodu přesně v té míře, jak v něm sílí víra, naděje a láska. Otec Jacques osvětluje, že působ... více


Kapitalismus a občanské ctnostiKapitalismus a občanské ctnosti1992, Václav Bělohradský

Úvahy, publikované v MF Dnes v letech 1990-1991, jednak reflektují politické a společenské proměny naší současnosti, jednak se zabývají základními problémy filozofie a ekonomie 20.stol. více


Duchovní bojDuchovní boj2011, Jerzy Zieliński

Svěží a praktické pojednání o duchovním boji, jemuž je při svém následování Krista vystaven každý křesťan. Autor si vypomáhá obrazem, v němž svatyně v srdci člověka - místo, kde je spojen s Bohem - spočívá na několika pi... více


Duchovní koučinkDuchovní koučink2014, Helmut Schlegel

Umění vést lidi začíná uměním uspořádaně vést svůj osobní život. Je dobré, když si člověk osvojí techniky managementu a pravidla komunikace, chce-li dobře zvládat vedení lidí. Ještě důležitějším základem vůdčích schopnos... více


Sedm hlavních ctnostíSedm hlavních ctností2011, Notker Wolf

Notker Wolf je po celém světě populární opat primas benediktinského řádu. Ve svých úvahách o cestě ke štěstí se přidržuje moudrostí 1500 let staré benediktinské řehole. Vypráví velmi osobně, srozumitelně a často poeticky... více


Novéna k blahoslavenému Karlovi RakouskémuNovéna k blahoslavenému Karlovi Rakouskému2011, neznámý, neuveden

Novéna k blahoslavenému Karlovi Rakouskému. Překlad z anglického textu. více


Týrání a sexuální zneužívání v rodináchTýrání a sexuální zneužívání v rodinách1998, Arnon Bentovim

Odborná publikace určená specialistům (lékařům,psychoterapeutům,psychologům a sociálním pracovníkům) pojednává o rodinách,v nichž dochází k různým typům násilí - mezi rodiči a dětmi,ale i mezi partnery.Vysvětluje nejčast... více


Srdce pastýřeSrdce pastýře2015, Elias Vella

Nová kniha je plodem jeho seminářů a exercicií pro kněze v Itálii, České republice a na Slovensku. Ve světle Božího slova i svých letitých zkušeností z církve dokládá, jaký charakter by měla mít služba vedení v církvi a ... více


BrázdaBrázda1995, Josemaria Escriva de Balaguer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Spiritualita křesťanského mnišství 1Spiritualita křesťanského mnišství 12006, Václav Ventura

Od počátků po svatého Jana Zlatoústého. Rozsáhlá původní práce o spiritualitě křesťanského mnišství od předpokladů ve Starém zákoně přes souvislosti spirituality helénistického světa až po vlastní projevy mnišství v d... více


1