exegeze Bible

štítky

206 knih

Obrazy dobra a zlaObrazy dobra a zla1994, Martin Buber

Teoretická meditace nad zlem a dobrem v aspektu rozhodování a zrání člověka na životní cestě. více


O BibliO Bibli2010, Tomáš Novotný

O Bibli: vznik, dobové pozadí a výklad. Znalost Bible jako základní náboženské knihy křesťanství není potřebná jen pro ty, kdo se k tomuto náboženství hlásí. Křesťanství totiž natolik ovlivnilo a ovlivňuje kulturu a m... více


O svobodě a náboženstvíO svobodě a náboženství2005, Jonathan Sacks

Pohled na náboženské texty z židovského pohledu. Vrchní britský rabín interpretuje některé témata biblických příběhů z První knihy Mojžíšovy. 1. vydání. více
ApokalypsaApokalypsa2002, David Herbert Lawrence

Tato kniha je posledním útokem D. H. Lawrence proti materialistické a zintelektualizované západní civilizaci. Jeho poetický komentář Knihy Zjevení odsuzuje pokrytectví průměrných vrstev a vyzdvihuje pohanské hodnoty znič... více


Znamení odkazující k nebiZnamení odkazující k nebi2009, Jan Heller

První svazek nové edice přináší záznam rozhovorů s profesorem Janem Hellerem vysílaných v letech 2003 až 2006. Představují bohatou životní i odbornou „sklizeň“ tohoto našeho známého biblisty a starozákoníka. Profesor Hel... více


Nevystižitelný Bůh?Nevystižitelný Bůh?2010, Jiří Beneš

Kniha obsahuje biblické rozhlasové pořady, které moderuje Petr Vaďura a byly odvysílány v letech 2004 – 2010 na vlnách Českého rozhlasu 3 – Vltava, Českého rozhlasu Plzeň a Trans World Radia – Rádia 7. Jedinečnost Benešo... více


Úvod do Starého zákonaÚvod do Starého zákona2011, Raymond B. Dillard

Český překlad Úvodu do Starého Zákona je velkým darem českým čtenářům Bible, především Starého Zákona. Jedná se o klasickou učebnici zkušených pedagogů a badatelů z Westminsterského semináře ve Filadelfii. Výčet jmen v i... více


Zůstat na zemiZůstat na zemi2008, Jan Sokol

Druhý svazek edice Rozhovory nad Biblí přináší přepisy rozhlasových rozhovorů Petra Vaďury s Janem Sokolem, které vznikaly v rozmezí let 2002-2007. Obsahuje dva druhy textů: první je cyklus 12 rozhovorů nad nejzávažnější... více


Desítka - Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověkuDesítka - Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku2008, Jiří Beneš

Desítka je název pro Deset slov známých také jako Dekalog či Desatero přikázání. Studie podává zasvěcený a přístupný rozbor hebrejského znění Desatera v širokém kontextu Starého zákona. Čtenář v ní nalezne i profil adres... více


Bůh sestupující: Pokus o christologii Starého zákonaBůh sestupující: Pokus o christologii Starého zákona1994, Jan Heller

Kniha se zabývá "sestoupením" Boha k člověku v tradici Starého i Nového zákona a jejich interpretací. více


Zjevení JanovoZjevení Janovo2009, Jiří Mrázek

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona. Významný český biblista Doc. Jiří Mrázek, T... více


Jak číst Bibli s porozuměnímJak číst Bibli s porozuměním2012, Gordon D. Fee

Autoři této knihy nás srozumitelným a praktickým způsobem seznamují se zásadami výkladu různých biblických textů a zvláště kladou důraz na rozlišování jednotlivých literárních druhů (např. starozákonní vyprávění, mudrosl... více


Na čem mi záležíNa čem mi záleží2009, Jan Heller

Přepis pořadů zabývajících se starozákonními knihami, perikopami a různými biblickými postavami, čtenáři tu naleznou i vyznání Jana Hellera. více


Etika a nekonečnoEtika a nekonečno2009, Emmanuel Lévinas

Výbor z esejů, rozhovorů a talmudických výkladů. Zpočátku je Lévinas pod vlivem filosofie Husserlovy a Heideggerovy, později se však od obou těchto filosofů odklání a zdůrazňuje prioritu vztahu k bližnímu před Heidegger... více


Hlubinné vrtyHlubinné vrty2008, Jan Heller

Rozbory biblických statí a pojmů. Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, nazval svou poslední knihu Hlubinné vrty a ještě ji, krátce před smrtí, sám koncipoval. Jak název napovídá, jde o dílo věnované hlubš... více


1 ...