osobnost člověka

štítky

28 knih

Malá filosofie člověka - Slovník filosofických pojmůMalá filosofie člověka - Slovník filosofických pojmů2010, Jan Sokol

Kniha má svůj základ v přednáškách o úvodu do filosofie, které autor pronesl na Pedagogické fakultě a Filosofické fakultě UK. Může ale posloužit i jako první uvedení do pestrého světa filosofické problematiky studentům, ... více


Filosofická antropologieFilosofická antropologie2002, Jan Sokol

Jedinečnost našeho lidského života, jeho všední běh i mimořádné události před nás staví otázky - a často jde o otázky nejpalčivější - na něž nám vědní obory nedávají dostatečnou odpověď. Ještě intenzivněji se s těmito ot... více


Mezi duší a Duchem - enneagram a křesťanská spiritualitaMezi duší a Duchem - enneagram a křesťanská spiritualita2015, Denisa Červenková

Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět odlišných vzorců prožívání, myšlení a jednání. Jde o komplexní model s mnoha rovinami, který lze použít nejen jako efektivní nástroj psychologie, ale také ... více
Problém člověkaProblém člověka1999, Martin Buber

Po právu uznávaný židovský myslitel se ve svých úvahách o smyslu a bytí člověka ubírá od Aristotela až k průzkumu učení Heideggerova a Schelerova. více


Existence a ten, kdo existujeExistence a ten, kdo existuje2009, Emmanuel Lévinas

Jádrem Lévinasovy filosofie se stává zvláštní etika, která nevychází z apriorních axiomů jako u Kanta, nýbrž ze zkušeností setkání s tváří. Kniha uvádí do tohoto myšlení neobyčejně jemnou analýzou běžných životních situa... více


Vzorce lidství: Filosofické základy pedagogické antropologieVzorce lidství: Filosofické základy pedagogické antropologie2010, Naděžda Pelcová

Být člověkem znamenalo vždy starat se o své bytí, být sám sobě otázkou. Kniha se zabývá tím, jak lidé odpradávna rozumějí sami sobě ve filosofické reflexi a jak se tyto podoby sebeporozumění (označované jako zoon logon e... více


O otroctví a svobodě člověkaO otroctví a svobodě člověka1997, Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Autor nalézá vlastní smysl křesťanství - utváření svobodné tvůrčí osobnosti - v odporu vůči všem silám zotročujícím člověka (přírodě, společnosti, egoismu, ale i válce, revoluci a náboženství).... více


Místo člověka v kosmuMísto člověka v kosmu1968, Max Scheler

Představitel filosofické antropologie a fenomenologické filosofie se snaží dobrat toho, co tvoří podstatné stránky nejen lidské bytosti, ale bytí vůbec. Na rozdíl od svého učitele E. Husserla, u něhož podstaty jsou očist... více


Sociální mozekSociální mozek2006, František Koukolík

Prastaré otázky týkající se lidské „přirozenosti“, neboli nátury, povahy byly donedávna předmětem úvah a spekulací. Jak se morálně rozhodujeme? Jsme spíše dobří nebo zlí? Proč jsme tak vražedně útoční a současně tak neuv... více


Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětůFilosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů1992, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Schelling sa v tejto práci zameral na vzťah slobody a nevyhnutnosti. V tomto diele sa prvýkrát vyslovuje komplexne o základných etických otázkach, napr. o vzťahu dobra a zla, o slobode vôle, o ľudskej osobnosti a pod.... více


Ján Langoš. Strážca pamätiJán Langoš. Strážca pamäti2016, Alexander Balogh

Knihu, ktorá prináša civilný portrét Jána Langoša prostredníctvom rozprávania jeho rodiny, priateľov a známych, tvoria dva druhy navzájom sa prelínajúcich textov – autorov rozhovor s Langošovou manželkou Gabrielou a prer... více


Bolest a naděje. Deset esejů o osobním zráníBolest a naděje. Deset esejů o osobním zrání1971, * antologie

Výbor Bolest a naděje obsahuje eseje z pomezí přírodních a společenských věd, osvětlující z různých hledisek otázky, které si bude člověk vždy znovu klást. Pochopení místa bolesti, viny, rodinných konfliktů a zejména nem... více


Odvaha nasadit seOdvaha nasadit se2015, John Izzo

Nasadit se znamená všimnout si, čeho je zapotřebí, a usoudit, že právě vy jste tím člověkem, který by to měl vyřešit. více


Podstata člověka : O ohrožení lidské legitimityPodstata člověka : O ohrožení lidské legitimity2017, Rémi Brague

O ohrožení lidské legitimity O tom, že je člověk jakožto biologický druh ohrožen, není pochyb: tři největší hrozby představují zbraně hromadného ničení, znečišťování životního prostředí a demografické vymírání. Ohrože... více


Grafologie - Diagnostika osobnostiGrafologie - Diagnostika osobnosti2001, Jan Jeřábek

4. vydání - dotisk. Spojuje úvod do studia grafologie s aplikací grafologických znalostí na poznávání psychických zvláštností osobnosti. Představuje široce syntetizující přístup k problematice, který je podložen le... více


1