člověk - chování, etologie

štítky

40 knih


Vzpoura deprivantů - Nestvůry, nástroje, obrana 89% Vzpoura deprivantů - Nestvůry, nástroje, obrana 2006, František Koukolík

Dotisky v r. 2008 a 2014. ISBN 978-80-7262-410-2 (dotisk, váz.) ISBN 978-80-7492-120-9 (dotisk, brož.) Populárně-vědecká publikace navazuje na předchozí knihy autorů z let 1996 (Vzpoura deprivantů: O špatných lidech... více


Vzpoura deprivantů - O špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci 83% Vzpoura deprivantů - O špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci 1996, František Koukolík

Populárně-vědecká publikace navazuje na předchozí knihy autorů z let 1996 (Vzpoura deprivantů: O špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci; Galén) a 2001/2002 (Život s deprivanty I.: Zlo na každý den a Život ... více


Ľudskosť: Optimistická história človeka 90% Ľudskosť: Optimistická história človeka 2020, Rutger Bregman

Viacerých mysliteľov a spisovateľov spájal tichý predpoklad, že ľudia sú zlí. Je to presvedčenie, ktoré inšpiruje novinové titulky a usmerňuje zákony, ktoré utvárajú naše životy. Toto presvedčenie je hlboko zakorenené v ... více
Muž jako evoluční inovace? 91% Muž jako evoluční inovace? 2012, Stanislav Komárek

Eseje o maskulinitě, její etologii, životních strategiích a proměnách Jaké jsou etologie a životní strategie příslušníků mužského pohlaví u lidí i v živočišné říši? Jak vlastně fungují mužské society a co je jejich e... více


Chování: Biologie člověka v dobrém i ve zlém 95% Chování: Biologie člověka v dobrém i ve zlém 2019, Robert Morris Sapolsky

Proč se chováme tak, jak se chováme? Takovou otázku se pokoušeli zodpovědět mnozí a už rozmanitost přístupů, jak ji lze uchopit, naznačuje, že se jedná o úlohu navýsost zapeklitou. Jedni se zaměřují na neurobiologii, jin... více


Morální zvíře 95% Morální zvíře 2002, Robert Wright

Podtitul: Proč jsme to, co jsme Populárně-naučná publikace amerického autora rozebírá život Charlese Darwina podle pravidel jeho teorie přirozeného výběru. (zdroj: mlp.cz) více


Amfitryon 68% Amfitryon 2007, Molière (p)

Jinotajná veršovaná komedie o třech jednáních na antický námět, ve které Molière zesměšnil mravy dvořanů, opět jedno z vrcholných autorových děl. více


Život s deprivanty. I, Zlo na každý den 86% Život s deprivanty. I, Zlo na každý den 2001, František Koukolík

Dvoudílná kniha Život s deprivanty (I. Zlo na každý den, II. Základy stupidologie) navazuje na knihu Vzpoura deprivantů z roku 1996, která vyvolala mimořádný a překvapivý ohlas. Vytrvalé žádosti o nové vydání vedly autor... více


Světové dějiny sexuality 89% Světové dějiny sexuality 1992, Richard Lewinsohn

Nové vydání bestselleru, který provází už několik generací Seznamte se s intimním životem našich předků, vládců, umělců, králů, vojevůdců - Sapfó, Messaliny, Jindřicha VIII., Sandové, Napoleona, Metternicha, Verlaina,... více


Bestie 79% Bestie 2014, Jeffrey Moussaieff Masson

Na planetě Zemi žijí dva svrchovaní predátoři, vybavení anatomicky nejsložitejším mozkem, jaký se v pozemské přírodě kdy vyvinul: člověk a kosatka dravá. Jen ve 20. století zabilo jedno z těchto zvířat na 200 milionů pří... více


Uživatelská příručka k vaší mysli 94% Uživatelská příručka k vaší mysli 2014, Shawn T. Smith

Jak se mysl snaží omezovat vaše chování a potenciál? Jak mysl využívá pesimismu jako systému řízení chyb? Jak nad myslí převzít vládu, když se vás pokouší blokovat? Jakým způsobem s vámi mysl promlouvá? Jak si od svý... více


Ufonek Uluru 79% Ufonek Uluru 2017, Jindřiška Ptáčková

Ve zřícenině hradu Boubelák v hlubokém lese se z dlouhého spánku probudí ufonek Uluru, který byl na planetu Zemi vysazen kdysi dávno v pravěku. Jednou za čas se vzbudí, a když zjistí, že nemá co na práci, protože je vše ... více


Sociologie zločinu 63% Sociologie zločinu 2011, Jan Jandourek

Proč lidé vraždí a jezdí načerno Kniha se zabývá deviací v sociologickém slova smyslu. Proč se lidé chovají jinak, než se od nich očekává, a jaké to má příčiny? Co je normální? Co je skutečně přestupek a co zločin? Ja... více


Lépe porozumět sobě i ostatním 81% Lépe porozumět sobě i ostatním 2008, Serge Ciccotti

Zajímavé psychologické experimenty pro lepší pochopení našeho chování Jak lze ovlivnit výši spropitného? Proč si děti rády hrají se sirkami? Proč se říká, že ženy jsou náchylnější k pomlouvání než muži? V našem každodenn... více


Zvířata v překladu 88% Zvířata v překladu 2015, Temple Grandin

„Jsou zvířata nepřetržitě mentálně aktivní jako lidé, nebo tu jen tak chodí kolem s prázdnou myslí?“ ptají se autorky knihy. Jak se liší „běžní lidé“ od autistů? Jak pracují čelní laloky běžného člověka, jak tyto lalok... více


Pasti v myšlení a jak do nich nespadnout 69% Pasti v myšlení a jak do nich nespadnout 2012, Rolf Dobelli

Lidský mozek je adaptovaný na dobu, kdy jsme žili jako lovci a sběrači. Svět, který lidstvo od té doby vybudovalo, je však zásadně odlišný. Kvůli tomu se soustavně dopouštíme chyb v myšlení, které mohou být zničující pro... více


V genech není všechno 77% V genech není všechno 2012, Robert Boyd

Lidstvo je v přírodním světě zvláštním jevem. Zatímco se lidé ve všech směrech podobají ostatním zvířatům, jejich chování je odlišné. Jejich schopnost adaptovat se jim umožňuje obsadit téměř všechna místa na světě a použ... více


Život s deprivanty. II, Základy stupidologie 89% Život s deprivanty. II, Základy stupidologie 2002, František Koukolík

Dvoudílná kniha Život s deprivanty (I. Zlo na každý den, II. Základy stupidologie) navazuje navazuje na knihu Vzpoura deprivantů z roku 1996, která vyvolala mimořádný a překvapivý ohlas. Vytrvalé žádosti o nové vydání ve... více


Obrazy války 97% Obrazy války 2011, Richard Holmes

Dnes již klasická studie z pera renomovaného britského historika je více než poutavým pokusem proniknout k samotné podstatě války, vnímané očima jejich přímých účastníků. Autor s nimi prochází ponižujícím procesem základ... více


Rozumíte svému děťátku? 80% Rozumíte svému děťátku? 2008, Serge Ciccotti

Zajímavé psychologické experimenty pro lepší pochopení nejmenších dětí. Nedřímá ve vašem děťátku budoucí Mozart? Jak staré miminko rozezná matčin obličej? Jste schopni navzdory pověrám uhodnout pohlaví svého budoucího... více


Normóza 83% Normóza 2009, Pierre Weil

Patologie normálnosti / Kniha sestává z úvah autorů, v centru pozornosti je pojem normotického chování, který byl vytvořen a propracován, aby upozornil na záporný jev ohrožující vývoj každé lidské bytosti, kterým je nezd... více


Zlozvyky a závislosti: co o nás říkají 72% Zlozvyky a závislosti: co o nás říkají 2015, Ann Gadd

Kniha se věnuje široké škále lidských zlozvyků a závislostí. více


Kázeňské problémy ve škole 70% Kázeňské problémy ve škole 2011, Stanislav Bendl

Kázeň, respektive nekázeň žáku představuje globální problém dnešního školství. V řadě zemí, zejména anglosaských, vedla neúnosná míra kázeňských problémů ve školách spolu se složitostí fenoménu kázně ke konstituování pe... více


Cesta života = Derech chajim 95% Cesta života = Derech chajim 2009, Rabi Löw (p)

Kniha Derech chajim je mezi Maharalovými spisy výjimečná tím, že je souhrnným komentářem k jednomu celému traktátu Talmudu, k traktátu, který sám Maharal nazýval drahým a vznešeným, k traktátu Avot. Když Maharal dopsa... více


Hermeneutická etika 40% Hermeneutická etika 2004, Jan Payne

Rozbor schemat lidského chování. více


Jednej asertivně! 33% Jednej asertivně! 2012, Tomáš Novák

Uveďte spolu s námi asertivitu do praxe. Asertivita není jenom prosazování svých postojů, názorů a požadavků. Je to i forma jednání snižující strach z různých společenských situací, z emocionálních a sociálních vztahů. P... více


Smysl člověka 87% Smysl člověka 1970, Jean Lacroix

Eseje křesťanského filosofa a sociologa J. Lacroixe, které se zaměřují na člověka a jeho vztah k druhým lidem. více


Buďte výjimeční: Pět schopností, které odlišují výjimečné lidi 80% Buďte výjimeční: Pět schopností, které odlišují výjimečné lidi 2022, Joe Navarro

Kniha světově uznávaného odborníka na neverbální komunikaci nabízí průlomový pohled na pět účinných principů, které odlišují výjimečné lidi od ostatních. Joe Navarro působil čtvrt století ve službách FBI, kde se zaměřova... více


Gnoseologické implikace evoluční ontologie: obecná charakteristika gnoseologie, biologické předpoklady poznání 80% Gnoseologické implikace evoluční ontologie: obecná charakteristika gnoseologie, biologické předpoklady poznání 2001, Josef Šmajs

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Základy obecné psychologie 100% Základy obecné psychologie 1964, Sergej Leonidovič Rubinštejn

Stále užívaná učebnice psychologie. více


Evolúcia človeka 100% Evolúcia človeka 2010, Thomas Junker

Z obsahu: - Vysvetľujúci potenciál evolučnej biológie - Homo sapiens? Pan sapiens! - Od opíc k ľuďom - Afrika a dobývanie sveta - Evolučné dedičstvo: Fast Food a Othellov syndróm - Machiavelli a Leonardo da Vinci: ... více


Úvod do etologie člověka 0% Úvod do etologie člověka 1997, Slávka Fraňková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jak rozumíme druhým?: Studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka 0% Jak rozumíme druhým?: Studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka 2016, Petr Urban

Kniha je příspěvkem k aktuálním debatám o sociálním poznání a sdílené intencionalitě u lidí a někerých dalších živočichů. Autor propojuje filosofickou perspektivu se současnými poznatky na poli psychologie a výzkumu chov... více


Slovo má lidskost 0% Slovo má lidskost 1946, Karel František Koch

kniha profesora Lékařské fakulty v Bratislavě pojednává o lidskosti ve světle zla druhé světové války, je inspirována osobními prožitky autora jak v době válečné, tak nepochopením na pracovišti, autor vystupuje jako důs... více


Život zítra - tragédie nebo harmonie 0% Život zítra - tragédie nebo harmonie 1978, Igor Ivanovič Adabašev

Kniha Život zítra- tragédie, nebo harmonie je věnovaná problému současné doby- vlivu lidstva na přírodu v období vědeckotechnické revoluce. více


Člověk v akci - motivace lidského jednání 0% Člověk v akci - motivace lidského jednání 1971, Jiří Mrkvička

Tato kniha pracuje s tématem motivace. Je srozumitelná a hezky napsaná. Živé populární podání není v této výborné práci žádným ústupkem odbornosti, nýbrž jen zpřístupňuje praktickému lidskému životu užitečné bohatství... více


Obecná psychologie 0% Obecná psychologie 2017, Petr Pacher

Publikace je určena studentům psychologie, odborníkům, ale také široké veřejnosti, zajímající se o problematiku psychologie. Jedná se o přehled obecné psychologie, která má čtenáři poskytnout základní vhled do problemati... více


Jednání a situace 0% Jednání a situace 2007, Jakub Čapek

Kniha si klade za cíl porozumět tomu, co znamená jednat. Jak naznačuje její název, navazuje na filozofické koncepce, které zdůrazňují úzké sepětí lidské aktivity a situace. V první části autor zkoumá možnosti fenomenolog... více