neurofyziologie

štítky

9 knih

Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomováníJá: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování2003, František Koukolík

František Koukolík je lékař, neuropatolog, jenž se zabývá vztahem mozku a chování. Ve své nové knize Já (O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování) se zaměřil na starou a otevřenou otázku – jak a proč mozek tvoří vědomí a... více


Chování – Biologie člověka v dobrém i ve zlémChování – Biologie člověka v dobrém i ve zlém2019, Robert Morris Sapolsky

Proč se chováme tak, jak se chováme? Takovou otázku se pokoušeli zodpovědět mnozí a už rozmanitost přístupů, jak ji lze uchopit, naznačuje, že se jedná o úlohu navýsost zapeklitou. Jedni se zaměřují na neurobiologii, jin... více


Úvod do speciální neurofyziologieÚvod do speciální neurofyziologie2011, Petr Králíček

Nové vydání této učebnice podává systematický, logický a čtenáři přístupný přehled základních teoretických poznatků v oboru speciálních neurověd a pokouší se o jejich integraci s klinickou medicínou. Učební text je rozdě... více
Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologieVývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie1998, Dana Krejčířová

Předmět vývojové psychologie - Vývoj struktury a funkce nervového systému - Popisná charakteristika psychického vývoje - Teorie periodizace duševního vývoje - Ohrožení psychického vývoje více


Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologieVyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie2012, František Véle

Předkládaná příručka pojednává o vyšetřování pohybových funkcí a terapii poruch pohybového chování. Autor vychází z vlastních praktických zkušeností získaných při klinickém vyšetřování osob postižených pohybovými porucha... více


V šeré zóně - Mezi životem a smrtíV šeré zóně - Mezi životem a smrtí2018, Adrian Owen

Neurovědec Adrian Owen učinil se svým týmem převratný objev. Prokázal, že vážně poškozený mozek některých nehybných a nereagujících pacientů vykazuje při snímkování funkční magnetickou rezonancí zřetelnou aktivitu. Stati... více


Nové poznatky o mozkuNové poznatky o mozku1964, Tomáš Radil

Neurofyziologie má základní význam jak pro psychologii, vědu zatím nedoceněnou, tak pro léčení duševních a nervových poruch. Její současný stav zachycuje tento přehled. Pojednává o funkci a stavbě centrálního nervovéhosy... více


Freudova neurofyziologie mysliFreudova neurofyziologie mysli2015, Michal Polák

Když v 19. století vznikala psychologie jako samostatná věda empirické povahy, moderní neurověda dosud neexistovala. Neurovědná témata se však diskutovala přinejmenším na poli psychofyziky, z jejíhož základu vzešel i sou... více


Testové otázky z fyziológieTestové otázky z fyziológie2003, kolektiv autorů

Soubor testových otázek od vyučujících na LFUK v Bratislave, Fyziologický ústav, se správnými odpověďmi z fyziologie krve, kardiovaskulárního systému, dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí a metabolismu, vylučovacího úst... více