anatomie člověka

štítky

60 knih


Anatomie 1Anatomie 12001, Radomír Čihák

Učebnice obsahuje anatomii celého pohybového aparátu. Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., upravili a doplnili tento díl podle poslednich poznatků (zejm. variabilita kostí a svalů a některé ... více


Tajuplné lidské těloTajuplné lidské tělo2001, Nick Arnold

Co se stane s potravou, kterou sníte? Proč potřebují zesnulí ostříhat? Odpovědi na tyto otázky a další informace o lidském těle vám přiblíží nevšedním avšak čtivým způsobem tato kniha. Jestli váš žaludek zvládne nechutno... více


Anatomie 2Anatomie 22002, Radomír Čihák

Tento díl upravili a doplnili: prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Obsahuje gastropulmonální a urogenitální systém a soustavu žláz s vnitřní sekrecí, která je koncipována jako funkční systém... více
Memorix anatomieMemorix anatomie2015, Radovan Hudák

Memorix anatomie je moderní učebnice, která systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie. Jednotlivé kapitoly knihy popisují stavbu, členění a funkci konkrétního systému či orgánu. Text dopl... více


Základy anatomie 5. - Anatomie krajin tělaZáklady anatomie 5. - Anatomie krajin těla2008, Rastislav Druga

Anatomie krajin těla je pátým dílem Základů anatomie. Bohatě ilustrovaná učebnice obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických potřeb. U každé kraji... více


Lidské tělo - Atlas anatomie člověkaLidské tělo - Atlas anatomie člověka2003, Rastislav Druga

Kniha, která by neměla chybět v žádné rodině ani škole. Odborně, a přitom srozumitelně popisuje všechny orgány a krajiny lidského těla. Je velmi přehledně rozdělena, a to podle topografického členění lidského těla: hlava... více


Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní oboryAnatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory2008, Alena Merkunová

Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého lidského těla. Je určena pro humanitní směry studia, v prvn... více


Co se skrývá v lidském těleCo se skrývá v lidském těle2014, Katie Daynes

Co se skrývá v lidském těle: více než 60 otevíracích okének. Jak a proč funguje lidské tělo? Kdo byl nejvyšší či nejrychlejší člověk na světě? Nebo jsou-li všechny sladkosti špatné, k čemu potřebujeme plíce a mnoho jinýc... více


Anatomický obrazový slovníkAnatomický obrazový slovník1996, Heinz Feneis

Anatomický slovník pro lékaře a studenty medicíny, 2.české přepracované a rozšířené vydání 1996 více


Atlas lidského tělaAtlas lidského těla1993, Trevor Weston

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Fitness pro ženy - anatomieFitness pro ženy - anatomie2013, Fréderic Delavier

Díky cenným radám slavného francouzského trenéra Jean-Pierre Clémenceaua, kterému za svoji postavu vděčí mnohé celebrity, a anatomickým kresbám Frédéricka Delaviera, známého autora příruček o posilování, si během několik... více


Plastická anatomie člověka pro umělce a přátele uměníPlastická anatomie člověka pro umělce a přátele umění1947, Josef Zrzavý

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Anatomie pro výtvarníkyAnatomie pro výtvarníky2005, Tom Flint

Anatomie pro výtvarníky je kniha vytvořená umělci pro umělce a představuje dynamický vizuální záznam základních charakteristik a tvůrčích možností ztvárnění lidské ho těla. Kosti a svaly sice nevidíme, ale jsou důležito... více


Základy anatomie 3. - Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systémZáklady anatomie 3. - Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém2005, Rastislav Druga

Třetí díl Základů anatomie je věnován splanchnologii a předkládá systematickou anatomii trávicího, dýchacího a močopohlavního systému a žláz s vnitřní sekrecí. Všechny kapitoly mají podobnou strukturu. Každý orgán je nej... více


Ako sa nepoznámeAko sa nepoznáme1989, Lennart Nilsson

To, čo uvidíte, je výsledkom spolupráce mnohých odborníkov. Sú to ľudské orgány v detailných záberoch za použitie elektronických prístrojov. Počet strán 76, niektoré orgány sú zväčšené až 1000 x až 20000 x. Veľký formát ... více


1