patristika

štítky

66 knih


Vyznania 86% Vyznania 1997, Aurelius Augustinus

Dielo antického kresťanského filozofa, teológa, učiteľa Cirkvi (354-430), ktoré inšpiruje kresťanské myslenie všetkých generácií od čias svojho vzniku až dodnes. Štvrté vydanie, v Lúči prvé více


Život sv. Antonína Poustevníka 95% Život sv. Antonína Poustevníka 2010, Athanasius

Život a působení našeho svatého otce Antonína, jak ho napsal a mnichům v cizině poslal náš svatý otec Atanáš, biskup alexandrijský. Svatý Atanáš, biskup alexandrijský, sepsal kolem r. 357 „Život božského Antonína jako... více


Církevní dějiny národa Anglů 88% Církevní dějiny národa Anglů 2008, Beda Ctihodný

Dějiny Anglů vylíčené osobitým stylem jednoho z největších učenců raného středověku a nejznámější dílo učence a mnicha Bedy Ctihodného (672/3–735) Historia ecclesiastica gentis Anglorum se již od raného středověku stalo ... více
Modlitby svatého Augustina 94% Modlitby svatého Augustina 2004, Aurelius Augustinus

Modlitby sv. Augustina z jeho „Vyznání“ prozrazují hlubokou osobní zkušenost pisatele, setkání jak s realitou hříchu a smrti tak i s realitou nekonečné Boží milosti. Augustin ve svém životě poznal všechno, vším prošel a ... více


Órigenés z Alexandrie 75% Órigenés z Alexandrie 2001, Martin C. Putna

Dílo Órigena z Alexandrie (185–254/5) bývá nahlíženo v kontextu tří různých disciplín: Patristické teologie, dějin filosofie a literární historie. Východiskem této knihy jsou dějiny literatury, do nichž Órigenés patří př... více


Augustin z Hipponu 95% Augustin z Hipponu 2020, Peter Brown

Nejznámější Brownovou prací je nepochybně životopis jednoho z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů – sv. Augustina. Ačkoli Brown tuto biografii napsal již na konci 60. let, přesto právě ona nadále představuje nejkompl... více


Řehole Benediktova 100% Řehole Benediktova 1998, Benedikt z Nursie

Zrcadlové česko-latinské vydání textu, který podstatně ovlivnil historii, kulturu a spiritualitu křesťanského Západu. Autor, sv. Benedikt (Benedictus Nursias), žil na přelomu 5. a 6. století v Itálii. Řeholi napsal pro... více


Nebeský žebřík 90% Nebeský žebřík 2015, Ióannés Klimakos

Nebeský žebřík byzantského mystika Ióanna Klimaka je dnes shodně považován za jedno z nejvlivnějších děl východní i západní asketiky. Spis se těšil mimořádné oblibě již od svého vzniku v 7. století a zanechal výraznou st... více


Který boháč bude spasen? 93% Který boháč bude spasen? 2008, Klement Alexandrijský

Základem komentáře je evangelijní příběh o setkání Ježíše s bohatým mladíkem z Markova evangelia (Mk 10,17–31), který je volně citován spolu s následným Ježíšovým rozhovorem s učedníky na téma majetku. Interpretace tohot... více


Dějiny filosofie II. Od Augustina ke Scotovi 97% Dějiny filosofie II. Od Augustina ke Scotovi 2016, Frederick Copleston

Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin f... více


Pohané a křesťané ve věku úzkosti 80% Pohané a křesťané ve věku úzkosti 1997, Eric Robertson Dodds

Paralely křesťanského a novoplatónského myšlení. Provokující srovnání životní zkušenosti pohanů a křesťanů ve třetím stol. n. l., jak se odráží ve vztahu k hmotnému světu, světu démonů a vůči božskému. Přednášky před... více


Dej krev a získáš Ducha - Životní příběh a duchovní odkaz athoského starce Josefa Hesychasty 96% Dej krev a získáš Ducha - Životní příběh a duchovní odkaz athoského starce Josefa Hesychasty 2018, Václav Ventura

Starec Josef Hesychasta patří k nejvýznamnějším osobnostem současného pravoslaví. Ovlivnil sám i prostřednictvím svých žáků podstatně život na Athosu, a nejen tam. Kláštery v Americe jsou toho dokladem. Jeho duchovní odk... více


Církevní otcové s Tomášem Špidlíkem 100% Církevní otcové s Tomášem Špidlíkem 2006, Tomáš Špidlík

„Je to jen hrstka perliček, kterou si každý sám navlékne na nit svého osobního života,“ říká o své nové knížce známá osobnost české i světové církve, kardinál Tomáš Špidlík. Uvažuje v ní o základních stránkách křesťanské... více


365 dní s Anselmem Grünem: Duchovní lékárna pouštních otců 64% 365 dní s Anselmem Grünem: Duchovní lékárna pouštních otců 2019, Anselm Grün

Anselm Grün napsal 365 meditací pro naše duchovní zápasy během roku. Čerpá v nich z moudrosti pouštních otců, z Bible i ze svých bohatých zkušeností. Hledá v nich odpověď na otázku: Jak zacházet s našimi myšlenkami, emoc... více


Svatý Augustin – Vánoční promluvy 90% Svatý Augustin – Vánoční promluvy 2015, Aurelius Augustinus

Začte-li se čtenář do patristických kázání na Narození Páně, ocitne se v jiném kulturním prostředí. To, co zůstává, je však samotné jádro křesťanské zvěsti – Slovo, které bylo na počátku u Boha, se stalo tělem a přebýval... více


Svatý Ambrož a tajemství Krista 80% Svatý Ambrož a tajemství Krista 2015, David Vopřada

Tajemství Krista označuje u církevních otců všechno to, co Bůh vykonal a nadále všemožným způsobem koná pro dobro a spásu člověka. Milánský biskup Ambrož, první ze západních učitelů církve, nachází toto Boží působení nej... více


Řehoř Naziánský 100% Řehoř Naziánský 2010, Tomáš Špidlík

Úvod ke studiu jeho duchovní nauky. Špidlíkova kniha o duchovní nauce církevního otce, svatého Řehoře Naziánského, patří k jeho nejcennějším odborným studiím. Těžiště tvoří pohled na hodnotu duchovní konverze v Řehořo... více


Duchovní cvičení s Janem Pavlem II. 87% Duchovní cvičení s Janem Pavlem II. 2007, Tomáš Špidlík

České vydání duchovních cvičení Tomáše kardinála Špidlíka SJ Svatému otci Janu Pavlu II. a celé římské kurii, ve dnech 5.–11. března 1995, je podstatně rozšířeno. Druhá část knihy totiž obsahuje texty církevních otců, kt... více


O pravé víře 100% O pravé víře 1994, Svatý Jan Damascenský

Vrcholné dílo byzantské křesťanské kultury se zvláštním důrazem na učení o člověku pozoruhodným způsobem přibližuje čtenáři poslední období velkých teologických sporů na Východě a myšlenkový svět východního křesťanství. ... více


Dogmatika pro studium i pastoraci 87% Dogmatika pro studium i pastoraci 2010, Gerhard Ludwig Müller

Dogmatika pro studium a pastoraci patří k nejlépe koncipovaným dílům katolické systematické teologie. Autor sleduje teologickou metodu doporučenou Druhým vatikánským koncilem a přitom navazuje na nejlepší teologické manu... více