křesťanská spiritualita

štítky

34 knih


De Imitatione Christi | O následování Krista 90% De Imitatione Christi | O následování Krista 2015, Tomáš Kempenský

Klasické dílo zásadního významu pro duchovní život a dějiny spirituality od autora tzv. "devotio moderna" Tomáše Kempenského je nejrozšířenější knihou křesťanské kultury vůbec. Nový překlad vychází jako latinsko-česká bi... více


Odpustila jsem 93% Odpustila jsem 2010, Immaculée Ilibagiza

Povstání z popela rwandské genocidy. Z předmluvy autorky: Tak jako tomu bylo v případě mé první knihy, ani zde nebylo mým úmyslem psát historii genocidy v Rwandě. Detailní reportáž a politickou analýzu těch 100 dní zab... více


Světice, nebo čarodějky? 91% Světice, nebo čarodějky? 2003, Peter Dinzelbacher

Řada osobitých portrétů z pera odborníka na ženskou mystiku středověku z pera známého německého historika se v této pozoruhodné knize zabývá ženskou spiritualitou a jejími specifickými projevy. Ukazuje, jak těžké je mnoh... více
Hledej Pokoj a zůstávej v něm 89% Hledej Pokoj a zůstávej v něm 2020, Jacques Philippe

Bůh je Bohem pokoje. Vzpomeňme si na zkušenost proroka Eliáše: Bůh nebyl ani ve vichru, ani v zemětřesení, ani v ohni, ale „v tichém a jemném vánku“ (srov. 1 Král 19,12). Často se zneklidňujeme a chceme všechno vyřešit ... více


Božský tanec 83% Božský tanec 2018, Richard Rohr

Změnili jsme víru na právo na jistotu, když nám ve skutečnosti trojiční tajemství našeptává pravý opak: Máme žít v nádherné, hrozné pokoře před realitou. V tomto prostoru nám Bůh dává pátravého ducha, touhu po porozumění... více


Půst - Modlitba tělem a duší 80% Půst - Modlitba tělem a duší 2016, Anselm Grün

Známý benediktinský mnich se zabývá jedním z důležitých prvků duchovního života, který se stal v poslední době v křesťanské praxi tak trochu popelkou. Grün pojednává půst z různých hledisek – biblického, lékařského, psyc... více


Mystika – Podstata a cesta duchovního vědomí 93% Mystika – Podstata a cesta duchovního vědomí 2004, Evelyn Underhill

Mystika (1911) je již téměř celé století považována za zcela ojedinělý a do dnešní doby nepřekonaný text, jehož autorka Evelyn Underhill je dosud pokládána za nejpřednější znalkyni v oblasti duchovního uvažování. Mystika... více


Žena ať v církvi promluví 75% Žena ať v církvi promluví 2022, Zdeněk Jančařík

Přestože se během pontifikátu papeže Františka mluví častěji o větší roli žen v církvi a ženy se dostávají dokonce do řídicích rolí v některých vatikánských nebo jiných církevních úřadech, stále existují tabu, která jsou... více


Slabikář vnitřní modlitby 96% Slabikář vnitřní modlitby 2016, Pavel Vojtěch Kohut

Kniha předního českého znalce karmelitánské spirituality přibližuje pomocí dvanácti klíčových slov sv. Terezie její praxi vnitřní modlitby. Výklad kombinuje jak vyprávěcí styl (kde se autor tak trochu dělí o své osobní z... více


Introverti v církvi 90% Introverti v církvi 2016, Adam S. McHugh

Může se v církvi dařit introvertům? Čím se v církvi liší extrovert od introverta? Jaké vztahy introverti navazují? A nepodceňujeme schopnost introvertně založených křesťanů evangelizovat druhé? Na to vše ve své knize Int... více


365 dní s Anselmem Grünem: Duchovní lékárna pouštních otců 64% 365 dní s Anselmem Grünem: Duchovní lékárna pouštních otců 2019, Anselm Grün

Anselm Grün napsal 365 meditací pro naše duchovní zápasy během roku. Čerpá v nich z moudrosti pouštních otců, z Bible i ze svých bohatých zkušeností. Hledá v nich odpověď na otázku: Jak zacházet s našimi myšlenkami, emoc... více


Láska nad všechnu lásku 100% Láska nad všechnu lásku 1990, Roger Schütz

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Na hlubinu s Terezií z Avily 87% Na hlubinu s Terezií z Avily 2007, Emmanuel Renault

Terezie z Avily objevila nový způsob vnitřní modlitby. Díky pravidelným zkušenostem s touto modlitbou v ní dosáhla dokonalého spojení s Bohem a čerpala z ní sílu pro své dílo reformy karmelitánských klášterů. Není tedy d... více


Křesťanská spiritualita 100% Křesťanská spiritualita 2001, Alister E. McGrath

Kniha britského teologa, rektora Wycliffe Hall v Oxfordu, je úvodem do fascinujícího tématu křesťanské spirituality. Dílo přitom vyžaduje jen opravdu základní znalosti v oboru a svým čtenářům poskytuje pozoruhodné pohled... více


Nové víno dominikánské spirituality 90% Nové víno dominikánské spirituality 2010, Paul Murray

Paul Murray dokazuje, že jádrem spirituality svatého Dominika a jeho prvních bratří byla hluboká radost, a to nejen z Boha, ale i radost ze sebe navzájem a z lidí s nimiž se setkávali. více


Serafim Sarovský 100% Serafim Sarovský 2011, Irina Gorainoff

Serafim Sarovský (1759 – 1833) je jedním z nejoblíbenějších pravoslavných světců, jeho příběh a duchovní nauka dodnes inspirují křesťany po celém světě. Jako osmnáctiletý se rozhodl stát se mnichem a odešel do lesní pus... více


Promluvy o lásce 90% Promluvy o lásce 2016, Charles Journet

Téma lásky (teologální ctnosti lásky, caritas) se dá uchopit různými způsoby a kardinál Journet si ve svých Promluvách zvolil přístup nejobtížnější, teologický, vydal se ve stopách pojednání Tomáše Akvinského v Teologick... více


O extázi. Výběr z listů 100% O extázi. Výběr z listů 2016, Marie Magdaléna de Pazzi

Výbor ze spisů italské mystičky z Florencie Marie Magdalény de Pazzi (1566–1607) představuje karmelitánskou spiritualitu. Tělesná, duševní i duchovní utrpení a tíhnutí ke stále hlubším a podstatným skutečnostem ji připou... více


Symbolismus čtyř bytostí: Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice 80% Symbolismus čtyř bytostí: Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice 2021, Michel Fromaget

Významný francouzský antropolog se v této knize zabývá proměnami symbolů, které obklopují Krista ve slávě na tympanonu mnoha katedrál a klášterních kostelů a které představují okřídlený muž nebo anděl, orel, lev a okřídl... více


Pustina 80% Pustina 1997, Catherine de Hueck Doherty

S předmluvou Tomáše Špidlíka SJ. Východní spiritualita v poustevnách kanadských lesů i uprostřed amerických velkoměst. Pustina je považována za jednu z perel duchovní literatury 20. století. více