studijní texty

štítky

10 knih


Člověk a jeho volný čas 70% Člověk a jeho volný čas 1966, Radoslav Selucký

Pokus o ekonomickou formulaci problému. Sociologická esej. více


Studijní texty k úvodu do literatury 80% Studijní texty k úvodu do literatury 1998, Josef Peterka

Soubor klíčových studií a esejů k studiu literární teorie. více


Čtení o jazyce a poesii 80% Čtení o jazyce a poesii 1942, Vilém Mathesius

Mathesius: Řeč a sloh, Trávníček: O jazykové správnosti, Vachek: Psaný jazyk a pravopis, Vodička: Literární historie: Její problémy a úkoly, Veltruský: Drama jako básnické dílo. více
K.H. Hilar o hercích, herečkách a herectví 100% K.H. Hilar o hercích, herečkách a herectví 2023, Karel Hugo Hilar

Soubor studií a statí významné režisérské osobnosti českého divadla představuje doklad o dobovém herectví a uvažování o něm. Publikace obsahuje portréty jednotlivých hereckých osobností, studie zabývající se teorií herec... více


Psaní a prezentace odborných textů % Psaní a prezentace odborných textů 2019, Jan Široký

Publikace seznamuje s formálními i obsahovými požadavky pro psaní bakalářských, diplomových, doktorských a jiných kvalifikačních prací, stejně jako odborných článků. Po vymezení vědeckých metod uvádí charakteristiku v... více


Studijní texty ze spirituální teologie X. - slunce nekonečné laskavosti 0% Studijní texty ze spirituální teologie X. - slunce nekonečné laskavosti 2018, kolektiv autorů

Publikace zahrnuje jednak ze slavného francouzského Slovníku spirituality heslo „Spiritualita“ (a jak pojem vyrostl až do dnešního užívání) a heslo „Vladimír Solovjov“ (pohled na dílo i životopis); a dále tu nalezneme s... více


Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6) - Tři studie o jezuitské spiritualitě 0% Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6) - Tři studie o jezuitské spiritualitě 2018, Michal Altrichter

Předložený text zahrnuje tři studie o jezuitské spiritualitě: Několik poznámek k Božímu jednání uvnitř jezuitského teologizování – zde se představují důležitější momenty z dějin jezuitského řádu na poli teologie, a to s ... více


Ignaciánská spiritualita v díle kard. Tomáše Špidlíka 0% Ignaciánská spiritualita v díle kard. Tomáše Špidlíka 2017, Anna Lexmaulová

Předkládaná práce zahrnuje celkový pohled na teologický odkaz Tomáše Špidlíka. Tím, že je autorka součástí týmu Centra Aletti, má přístup k archivním zdrojům a přímým svědectvím o kardinálovi. Důležitou částí textu je vy... více


Doprovázet, rozlišovat a integrovat - uvedení do pastorální antropologie 0% Doprovázet, rozlišovat a integrovat - uvedení do pastorální antropologie 2016, Pavel Ambros

Podněty papeže Františka nemohou zakrýt inspiraci ignaciánské spirituality. Slova doprovázet, rozlišovat a integrovat se čím dále tím více stávají součástí církevního slovníku. Vychází z duchovních cvičení sv. Ignáce. Je... více


Základy teorie práva pro vojenské profesionály – Studijní texty 0% Základy teorie práva pro vojenské profesionály – Studijní texty 2010, Jiří Fuchs

Z obsahu: Právní řád státu, právní skutečnosti, aplikace práva, právní odpovědnost.... více