systematická teologie, dogmatika

štítky

29 knih

Jako v nebi, tak i na zemiJako v nebi, tak i na zemi2010, Ctirad Václav Pospíšil

Náčrt trinitární teologie. Ačkoli je trinitologie ústředním a pro ostatní pojednání systematické teologie také určujícím tématem, poslední česká katolická monografie věnovaná tajemství Nejsvětější Trojice se datuje ro... více


Hermeneutika mystériaHermeneutika mystéria2010, Ctirad Václav Pospíšil

Struktury myšlení v dogmatické teologii. Tak jako jiné vědy má i dogmatická teologie vlastní metodu a způsoby řešení problémů. Do této metody nepatří jen rozumové uchopení pravd víry či dokazování jejich vzájemné prov... více


O pravé vířeO pravé víře1994, Svatý Jan Damascenský

Vrcholné dílo byzantské křesťanské kultury se zvláštním důrazem na učení o člověku pozoruhodným způsobem přibližuje čtenáři poslední období velkých teologických sporů na Východě a myšlenkový svět východního křesťanství. ... více
Svatý Tomáš Akvinský, osoba a díloSvatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo2017, Jean-Pierre Torrell

Osobnost a dílo svatého Tomáše Akvinského tvoří jeden celek. Když chceme pochopit jedno, musíme hledět k druhému. O takový komplexní pohled se pokouší důkladná studie francouzského teologa J.-P. Torrella OP. Torrell zde ... více


Pravoslavné křesťanstvíPravoslavné křesťanství2012, Michal Dvořáček

Historicko-teologické paralely mezi Východem a Západem více


Inspirace a pravda Písma svatého: Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světaInspirace a pravda Písma svatého: Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa2015, Papežská biblická komise

Podle víry církve jsou všechny spisy Písma svatého inspirovány, mají za autora Boha, který použil k jejich sepsání lidi, jež si sám vyvolil. Z důvodu své božské inspirace sdělují tyto knihy pravdu. Veškerá jejich hodnota... více


Řeči na obranu obrazůŘeči na obranu obrazů2012, Svatý Jan Damascenský

Apologické řeči proti těm, kdo pomlouvají svaté obrazy. Kniha obsahuje vůbec první kompletní překlad tří spisů sv. Jana Damašského († 749), jež jsou dnes známy jako "Řeči na obranu obrazů". Tyto texty zásadn... více


Teologie agapéTeologie agapé2003, Josef Zvěřina

Nakladatelství Vyšehrad po úspěšném vydání prvního dílu Teologie Agapé, které je zcela rozebráno, připravuje 2. vydání těchto studijních textů předního českého teologa ThDr. Josefa Zvěřiny (1913–1990). Byl jedním z první... více


Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na ZápaděMnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě2016, Ivana Noble

Tato kniha navazuje na první monografii stejného autorského týmu nazvanou Cesty pravoslavné teologie na Západ ve 20. století (CDK, 2012). Nevypráví tedy znovu celý příběh, jak se po pádu Osmanské říše a pak zejména po bo... více


Mystérium víryMystérium víry2016, Ilarion Alfejev

Kniha Mystérium víry nabízí přehledný úvod do pravoslavného teologického myšlení. Autor v ní seznamuje čtenáře nejen s výkladem pojmů Bůh, Trojice, Kristus či církev, ale věnuje se i významu svátostí, umění ikonomalby, d... více


Počátky ariánského sporuPočátky ariánského sporu2019, neznámý, neuveden

Kniha zpřístupňuje českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu před koncilem v Nikaii (325), tj. texty „hereziarchy“ Areia z Alexandrie, jeho oponenta biskupa Alexandra z Alexandrie a Areiových zastánc... více


Bible a christologieBible a christologie1999, Papežská biblická komise

Společné dílo biblistů a systematických teologů z r. 1984 představuje základní současné přístupy k osobě Ježíše Krista. více


Ikona KristaIkona Krista2002, Christoph Schönborn

Autor sleduje duchovní a teologická východiska ikonopiseckého umění - učení o Božím vtělení. Ch. Schönborn popisuje okolnosti vývoje teologie v obrazu Krista od Nikajského sněmu v roce 324 až po ikonoborecké spory 7. - 8... více


Teologie agapé II.Teologie agapé II.1994, Josef Zvěřina

Autor byl členem redakční rady samizdatových Lidových novin. V posledních dvaceti letech svého života, v době komunistické totality, považoval za svůj hlavní úkol přednášet neveřejně teologii. Snažil se vychovat celou ge... více


Dějiny dogmatuDějiny dogmatu2003, Louis Berkhof

Vznik a vývoj dogmatu v dějinách křesťanské církve. více


1