biblické komentáře

štítky

144 knih


Jeruzalémská Bible 95% Jeruzalémská Bible 2009, neznámý - neuveden

Jeruzalémská bible je původní francouzský překlad Písma svatého s bohatým poznámkovým aparátem. Jde o významné dílo katolické biblistiky, založené na dlouholeté práci Jeruzalémské biblické školy, která vznikla v r. 1890 ... více


Ten, který přichází 81% Ten, který přichází 2017, Jerry D. Thomas

Jedná se o český překlad knihy Messiah, která vyšla v nakladatelství Pacific Press Publishing Association, Nampa, Idaho, USA. Kniha je současným přepracováním knihy Touha věků od Ellen Gould Whiteové. více


Jonáš 94% Jonáš 2023, Pavel Hošek

Jonaš. Jedna z nejpodivnějšich postav cele Bible. Jake tajemstvi jeho příběh skryva? Jak rozumět dramatickym zvratům na jeho dobrodružne cestě do zámoří? A co nam toto fantaskní vyprávění napoví o nas samych – ale i o To... více
Zůstat na zemi 98% Zůstat na zemi 2008, Jan Sokol

Druhý svazek edice Rozhovory nad Biblí přináší přepisy rozhlasových rozhovorů Petra Vaďury s Janem Sokolem, které vznikaly v rozmezí let 2002-2007. Obsahuje dva druhy textů: první je cyklus 12 rozhovorů nad nejzávažnější... více


Hlubinné vrty 97% Hlubinné vrty 2008, Jan Heller

Rozbory biblických statí a pojmů. Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, nazval svou poslední knihu Hlubinné vrty a ještě ji, krátce před smrtí, sám koncipoval. Jak název napovídá, jde o dílo věnované hlubš... více


Kniha života pro každého 78% Kniha života pro každého 1989, neznámý - neuveden

Ekumenický překlad textu Nového zákona. Obsahuje nejdůležitější údaje o životě Krista, slovníček a studijní otázky, které se vztahují k pochopení knihy. více


Evangelium podle Matouše 91% Evangelium podle Matouše 2011, Jiří Mrázek

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Cent... více


Zjevení Janovo 93% Zjevení Janovo 2009, Jiří Mrázek

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona. Významný český biblista Doc. Jiří Mrázek, T... více


Rodinná Bible 93% Rodinná Bible 2000, Claude-Bernard Costecalde

Text Bible z ekumenického překladu Písma svatého. Bohatě ilustrovaná publikace obsahuje vybrané texty z Bible a výklad hlavních příběhů Starého a Nového zákona. Klíčová slova, věty a pojmy jsou navíc plně objasněny a... více


Výklady ke Starému zákonu I. 100% Výklady ke Starému zákonu I. 1991, Miloš Bič

Výklady starozákonních knih, které předkládáme, jsou novým, upraveným a místy přepracovaným vydáním čtrnácti-svazkové řady Starý zákon — překlad s výkladem (Kalich 1968—84). Vycházíme v nich z třetího, revidovaného vydán... více


Nad Velepísní a jiné spisy 91% Nad Velepísní a jiné spisy 1988, Terezie od Ježíše

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dvanáctka - Úvod do studia Malých proroků 77% Dvanáctka - Úvod do studia Malých proroků 2006, Jiří Beneš

Kniha, která je úvodem do studia Malých proroků, si klade za cíl usnadnit čtenáři přístup do této starozákonní látky. Každá kapitola pojednává o jménu proroka, jeho osobě, době, ve které prorokoval, vlastním poselství, s... více


Skryté věci. Písmo jako spiritualita 97% Skryté věci. Písmo jako spiritualita 2009, Richard Rohr

Pouze když se spojí vnitřní a vnější autorita, teprve pak máme skutečnou duchovní moudrost. Až příliš dlouho jsme trvali pouze na vnější autoritě, bez učení se modlitbě, vnitřní cestě a zralé mysli. Výsledek pro svět a p... více


Tanu rabanan 93% Tanu rabanan 2010, Petr Sláma

Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu. U nás dosud nejrozsáhlejší soubor památek hebrejské a aramejsky psané kniho... více


Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4 100% Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4 2009, Maria Valtorta

Mária Valtorta vo štvrtom diele pokračuje v nádherných videniach života a okolností, ktoré sprevádzajú druhý rok Pánovho verejného účinkovania. Pri podobenstve o stratenej ovci tajne obráti srdce Márie z Magdaly, v predo... více


Evanjelium, ako mi bolo odhalené 6 100% Evanjelium, ako mi bolo odhalené 6 2010, Maria Valtorta

Mária Valtora sa v šiestom diele blíži k záveru verejného účinkovania Pána Ježiša. Pán túži s láskou sláviť poslednú spoločnú Veľkú noc so svojimi apoštolmi a učeníkmi. Jedine Judáš sa čoraz väčšmi utvrdzuje, že bude min... více


Výklady ke Starému zákonu II. 100% Výklady ke Starému zákonu II. 1996, Miloš Bič

Knihy výpravné: Jozue* Soudců* Rút* I. Samuelova* II. Samuelova* I. Královská* II. Královská* I. Paralipomenon* II. Paralipomenon* Ezdráš* Nehemjáš* Ester* více


Naděje na neděli: Krátké promluvy na nedělní čtení 96% Naděje na neděli: Krátké promluvy na nedělní čtení 2017, Jan Sokol

Rozjímání nad evangelii od známého českého filosofa a křesťanského myslitele. více


Výklady ke Starému zákonu III. 100% Výklady ke Starému zákonu III. 1998, Miloš Bič

Knihy naučné: Jób* Žalmy* Přísloví* Kazatel* Píseň písní* více


Evangelium podle Matouše 85% Evangelium podle Matouše 2003, Daniel J. Harrington

Řada nazvaná Sacra Pagina („Posvátná stránka“) přináší nové překlady novozákonního textu a jeho moderní výklad. Jednotlivé komentáře jsou dílem mezinárodního týmu katolických biblistů a mají posloužit především těm, kdo ... více