biblické komentáře

štítky

130 knih


Jeruzalémská BibleJeruzalémská Bible2009, neznámý - neuveden

Jeruzalémská bible je původní francouzský překlad Písma svatého s bohatým poznámkovým aparátem. Jde o významné dílo katolické biblistiky, založené na dlouholeté práci Jeruzalémské biblické školy, která vznikla v r. 1890 ... více


Ten, který přicházíTen, který přichází2017, Jerry D. Thomas

Jedná se o český překlad knihy Messiah, která vyšla v nakladatelství Pacific Press Publishing Association, Nampa, Idaho, USA. Kniha je současným přepracováním knihy Touha věků od Ellen Gould Whiteové. více


Zůstat na zemiZůstat na zemi2008, Jan Sokol

Druhý svazek edice Rozhovory nad Biblí přináší přepisy rozhlasových rozhovorů Petra Vaďury s Janem Sokolem, které vznikaly v rozmezí let 2002-2007. Obsahuje dva druhy textů: první je cyklus 12 rozhovorů nad nejzávažnější... více
Hlubinné vrtyHlubinné vrty2008, Jan Heller

Rozbory biblických statí a pojmů. Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, nazval svou poslední knihu Hlubinné vrty a ještě ji, krátce před smrtí, sám koncipoval. Jak název napovídá, jde o dílo věnované hlubš... více


Evangelium podle MatoušeEvangelium podle Matouše2011, Jiří Mrázek

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Cent... více


Zjevení JanovoZjevení Janovo2009, Jiří Mrázek

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona. Významný český biblista Doc. Jiří Mrázek, T... více


Rodinná BibleRodinná Bible2000, Claude-Bernard Costecalde

Text Bible z ekumenického překladu Písma svatého. Bohatě ilustrovaná publikace obsahuje vybrané texty z Bible a výklad hlavních příběhů Starého a Nového zákona. Klíčová slova, věty a pojmy jsou navíc plně objasněny a... více


Kniha života pro každéhoKniha života pro každého1989, neznámý - neuveden

Ekumenický překlad textu Nového zákona. Obsahuje nejdůležitější údaje o životě Krista, slovníček a studijní otázky, které se vztahují k pochopení knihy. více


Výklady ke Starému zákonu I.Výklady ke Starému zákonu I.1991, Miloš Bič

Výklady starozákonních knih, které předkládáme, jsou novým, upraveným a místy přepracovaným vydáním čtrnácti-svazkové řady Starý zákon — překlad s výkladem (Kalich 1968—84). Vycházíme v nich z třetího, revidovaného vydán... více


Dvanáctka - Úvod do studia Malých prorokůDvanáctka - Úvod do studia Malých proroků2006, Jiří Beneš

Kniha, která je úvodem do studia Malých proroků, si klade za cíl usnadnit čtenáři přístup do této starozákonní látky. Každá kapitola pojednává o jménu proroka, jeho osobě, době, ve které prorokoval, vlastním poselství, s... více


Skryté věci. Písmo jako spiritualitaSkryté věci. Písmo jako spiritualita2009, Richard Rohr

Pouze když se spojí vnitřní a vnější autorita, teprve pak máme skutečnou duchovní moudrost. Až příliš dlouho jsme trvali pouze na vnější autoritě, bez učení se modlitbě, vnitřní cestě a zralé mysli. Výsledek pro svět a p... více


Tanu rabananTanu rabanan2010, Petr Sláma

Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu. U nás dosud nejrozsáhlejší soubor památek hebrejské a aramejsky psané kniho... více


Výklady ke Starému zákonu II.Výklady ke Starému zákonu II.1996, Miloš Bič

Knihy výpravné: Jozue* Soudců* Rút* I. Samuelova* II. Samuelova* I. Královská* II. Královská* I. Paralipomenon* II. Paralipomenon* Ezdráš* Nehemjáš* Ester* více


Výklady ke Starému zákonu III.Výklady ke Starému zákonu III.1998, Miloš Bič

Knihy naučné: Jób* Žalmy* Přísloví* Kazatel* Píseň písní* více


Naděje na neděliNaděje na neděli2017, Jan Sokol

Rozjímání nad evangelii od známého českého filosofa a křesťanského myslitele. více


1 ...