biblické komentáře

štítky

127 knih


Jeruzalémská BibleJeruzalémská Bible2009, neznámý, neuveden

Jeruzalémská bible je původní francouzský překlad Písma svatého s bohatým poznámkovým aparátem. Jde o významné dílo katolické biblistiky, založené na dlouholeté práci Jeruzalémské biblické školy, která vznikla v r. 1890 ... více


Zůstat na zemiZůstat na zemi2008, Jan Sokol

Druhý svazek edice Rozhovory nad Biblí přináší přepisy rozhlasových rozhovorů Petra Vaďury s Janem Sokolem, které vznikaly v rozmezí let 2002-2007. Obsahuje dva druhy textů: první je cyklus 12 rozhovorů nad nejzávažnější... více


Ten, který přicházíTen, který přichází2017, Jerry D. Thomas

Jedná se o český překlad knihy Messiah, která vyšla v nakladatelství Pacific Press Publishing Association, Nampa, Idaho, USA. Kniha je současným přepracováním knihy Touha věků od Ellen Gould Whiteové. více
Zjevení JanovoZjevení Janovo2009, Jiří Mrázek

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona. Významný český biblista Doc. Jiří Mrázek, T... více


Hlubinné vrtyHlubinné vrty2008, Jan Heller

Rozbory biblických statí a pojmů. Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, nazval svou poslední knihu Hlubinné vrty a ještě ji, krátce před smrtí, sám koncipoval. Jak název napovídá, jde o dílo věnované hlubš... více


Kniha života pro každéhoKniha života pro každého1989, neznámý, neuveden

Ekumenický překlad textu Nového zákona. Obsahuje nejdůležitější údaje o životě Krista, slovníček a studijní otázky, které se vztahují k pochopení knihy. více


Evangelium podle MatoušeEvangelium podle Matouše2011, Jiří Mrázek

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Cent... více


Výklady ke Starému zákonu I.Výklady ke Starému zákonu I.1991, Miloš Bič

Výklady starozákonních knih, které předkládáme, jsou novým, upraveným a místy přepracovaným vydáním čtrnácti-svazkové řady Starý zákon — překlad s výkladem (Kalich 1968—84). Vycházíme v nich z třetího, revidovaného vydán... více


Dvanáctka - Úvod do studia Malých prorokůDvanáctka - Úvod do studia Malých proroků2006, Jiří Beneš

Kniha, která je úvodem do studia Malých proroků, si klade za cíl usnadnit čtenáři přístup do této starozákonní látky. Každá kapitola pojednává o jménu proroka, jeho osobě, době, ve které prorokoval, vlastním poselství, s... více


Rodinná BibleRodinná Bible2000, Claude-Bernard Costecalde

"Text Bible z ekumenického překladu Písma svatého"--Vrchní deska více


Skryté věci. Písmo jako spiritualitaSkryté věci. Písmo jako spiritualita2009, Richard Rohr

Pouze když se spojí vnitřní a vnější autorita, teprve pak máme skutečnou duchovní moudrost. Až příliš dlouho jsme trvali pouze na vnější autoritě, bez učení se modlitbě, vnitřní cestě a zralé mysli. Výsledek pro svět a p... více


Tanu rabananTanu rabanan2010, Petr Sláma

Reprezentativní výbor z Mišny, Tosefty, midrašů, jeruzalémského a babylonského Talmudu s úvody k jejich dobovému pozadí a myšlenkovému svérázu. U nás dosud nejrozsáhlejší soubor památek hebrejské a aramejsky psané kniho... více


Evangelium podle MatoušeEvangelium podle Matouše2003, Daniel J. Harrington

Řada nazvaná Sacra Pagina („Posvátná stránka“) přináší nové překlady novozákonního textu a jeho moderní výklad. Jednotlivé komentáře jsou dílem mezinárodního týmu katolických biblistů a mají posloužit především těm, kdo ... více


Výklady ke Starému zákonu II.Výklady ke Starému zákonu II.1996, Miloš Bič

Knihy výpravné: Jozue* Soudců* Rút* I. Samuelova* II. Samuelova* I. Královská* II. Královská* I. Paralipomenon* II. Paralipomenon* Ezdráš* Nehemjáš* Ester* více


Evangelium podle Jana - Komentář verš po veršiEvangelium podle Jana - Komentář verš po verši2012, John F. MacArthur

Podtitul: Pilotní publikace podrobného jednosvazkového komentáře k celé Bibli. Dílo vychází z konzervativní evangelikální tradice. Komentář jde do hloubky, ale zůstává přístupný běžnému čtenáři, a je proto vynikající ... více


1 ...