člověk a zvíře

štítek, 64 knih


Anatomie pro výtvarníky: Člověk - zvířata - srovnávací studie

Anatomie pro výtvarníky: Člověk - zvířata - srovnávací studie

1996, G. Fehér

Po celá staletí se generace výtvarných umělců věnovaly pečlivému studiu anatomie. Nauka o stavbě a fungování lidského a živočišného těla jim poskytovala znalosti, bez nichž by nebylo možné věrně zachytit a ztvárnit lidi ... více


Ohrožená příroda

Ohrožená příroda

1985, J. Dorst

Významný francouzský zoolog shrnuje ve své knize výsledky dlouholetého studia věnovaného příčinám mizení a vymírání rostlinných a živočišných druhů v souvislostí s civilizační a kolonizační činností člověka.... více


Hlasy pro němou tvář

Hlasy pro němou tvář

1997, A. Oppová

150 výroků moudrých od začátků naší civilizace po současnost. více


O nesmrtelnosti zvířat - Naděje pro trpící stvoření

O nesmrtelnosti zvířat - Naděje pro trpící stvoření

1998, E. Drewermann

Jedinečný príspevok svojho druhu o vzťahu človeka k ostatným živým tvorom, proti ich zneužívaniu, týraniu a uskutočňovaniu pokusov. více


Zvířata v nejistotě

Zvířata v nejistotě

2005, J. Andreska

Autor nás seznámí s různými druhy zvířat, žijících u nás ve volné přírodě a o tom, jak by se k nim lidé měli chovat. více


Zvířátka a lidé

Zvířátka a lidé

1946, J. Obenberger

Když již máte všeho kolem sebe dost, vezmete kabát do deště (člověk nikdy neví), obujete si pevné boty a — hajdy někam ven, do přírody, kde budete sami uprostřed květů, kde budete procházet rozkvetlými loukami a pryskyři... více


Domluvíme se s delfíny?

Domluvíme se s delfíny?

1972, A. G. Tomilin

Delfíni se v poslední době stali módními zvířaty, byli dokonce nazváni mladšími rozumnými bratry člověka. Jejich mozek je totiž stejný nebo i větší než mozek člověka. Američan J. Lilly se pokoušel s delfíny domluvit. Sov... více


Máme rádi zvířata?

Máme rádi zvířata?

1996, O. Štěrba

Autor se zabývá vztahem lidí a zvířat. Rozebírá pohnutky, které nás vedou k chytání a zabíjení zvířat. Poutavě líčí různé motivy lovců, posedlost sběratelů či běžný vztah člověka-konzumenta ke své potravě. Velmi zají... více


Kapitoly o právech zvířat

Kapitoly o právech zvířat

2016, D. Černý

Utrpení zvířat využívaných člověkem je závažný problém vyvěrající ze způsobu života současné civilizace. Myšlenka řešit ho založením zvířecích práv obdobných právům lidským pochází z prostředí ochranářských hnutí v USA, ... více


Nejbližší příbuzní

Nejbližší příbuzní

2000, R. Fouts

Tato působivá kniha, k níž napsala předmluvu Jane Goodallová, boří umělé bariéry mezi námi lidmi a našimi nejbližšími příbuznými – šimpanzi. Jsou nám blízcí nejen emocionálními projevy, pevnými rodinnými svazky, společen... více


Tenkrát Svět

Tenkrát Svět

2017, L. Vincour

"Planeta Země je po dlouhé době konečně zase krásné místo. Všechno je, jak má být, a každý je tu šťastný..." Věděli jste, že existoval svět, ve kterém lidé nevěřili na duchy přírody, jako jsou víly, skřítci,... více


Hlubinné vrty

Hlubinné vrty

2008, J. Heller

Rozbory biblických statí a pojmů. Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, nazval svou poslední knihu Hlubinné vrty a ještě ji, krátce před smrtí, sám koncipoval. Jak název napovídá, jde o dílo věnované hlubš... více


Přítel z nejmilejších

Přítel z nejmilejších

2005, M. Hrabětová

Kniha pro děti vypráví příběh školáka Adama Břicháčka a jeho psího přítele Dana. více


Osvobození zvířat

Osvobození zvířat

2001, P. Singer

Kniha o nadvládě lidských bytostí nad bytostmi nelidskými. O nadvládě způsobující stále mnoho bolesti a utrpení. Boj proti ní je pro autora právě tak důležitý jako boj za kterékoliv morální a sociální otázky minulých let... více


Člověk a zvíře

Člověk a zvíře

2000, Z. Veselovský

Historie vývoje lidstva je neodmyslitelně spojena s živočišnou říší a se vztahem člověka ke zvířatům. Naši dávní předci některá zvířata považovali za posvátná, uctívali je a jejich bozi měli často zvířecí podobu. Dnešní ... více


1 2 3 4 5 >