člověk a zvíře

štítek, 70 knih


Anatomie pro výtvarníky: Člověk - zvířata - srovnávací studieAnatomie pro výtvarníky: Člověk - zvířata - srovnávací studie1996, G. Fehér

Po celá staletí se generace výtvarných umělců věnovaly pečlivému studiu anatomie. Nauka o stavbě a fungování lidského a živočišného těla jim poskytovala znalosti, bez nichž by nebylo možné věrně zachytit a ztvárnit lidi ... více


Ohrožená přírodaOhrožená příroda1985, J. Dorst

Významný francouzský zoolog shrnuje ve své knize výsledky dlouholetého studia věnovaného příčinám mizení a vymírání rostlinných a živočišných druhů v souvislostí s civilizační a kolonizační činností člověka.... více


Hlasy pro němou tvářHlasy pro němou tvář1997, A. Oppová

150 výroků moudrých od začátků naší civilizace po současnost. více


Zvířata v nejistotěZvířata v nejistotě2005, J. Andreska

Autor nás seznámí s různými druhy zvířat, žijících u nás ve volné přírodě a o tom, jak by se k nim lidé měli chovat. více


O nesmrtelnosti zvířat - Naděje pro trpící stvořeníO nesmrtelnosti zvířat - Naděje pro trpící stvoření1998, E. Drewermann

Jedinečný príspevok svojho druhu o vzťahu človeka k ostatným živým tvorom, proti ich zneužívaniu, týraniu a uskutočňovaniu pokusov. více


Máme rádi zvířata?Máme rádi zvířata?1996, O. Štěrba

Autor se zabývá vztahem lidí a zvířat. Rozebírá pohnutky, které nás vedou k chytání a zabíjení zvířat. Poutavě líčí různé motivy lovců, posedlost sběratelů či běžný vztah člověka-konzumenta ke své potravě. Velmi zají... více


Zvířátka a lidéZvířátka a lidé1946, J. Obenberger

Když již máte všeho kolem sebe dost, vezmete kabát do deště (člověk nikdy neví), obujete si pevné boty a — hajdy někam ven, do přírody, kde budete sami uprostřed květů, kde budete procházet rozkvetlými loukami a pryskyři... více


Domluvíme se s delfíny?Domluvíme se s delfíny?1972, A. G. Tomilin

Delfíni se v poslední době stali módními zvířaty, byli dokonce nazváni mladšími rozumnými bratry člověka. Jejich mozek je totiž stejný nebo i větší než mozek člověka. Američan J. Lilly se pokoušel s delfíny domluvit. Sov... více


Život se zvířatyŽivot se zvířaty2007, L. Vischer

Svědectví Bible vidí lidi a zvířata v těsném společenství. Jsou si navzájem blízcí. A ačkoliv je zvláštní role lidí zdůrazňována, Písmo jako celek považuje za samozřejmé, že zvířata jsou součástí lidského prostředí. Jsou... více


Kapitoly o právech zvířatKapitoly o právech zvířat2016, D. Černý

Utrpení zvířat využívaných člověkem je závažný problém vyvěrající ze způsobu života současné civilizace. Myšlenka řešit ho založením zvířecích práv obdobných právům lidským pochází z prostředí ochranářských hnutí v USA, ... více


Nejbližší příbuzníNejbližší příbuzní2000, R. Fouts

Tato působivá kniha, k níž napsala předmluvu Jane Goodallová, boří umělé bariéry mezi námi lidmi a našimi nejbližšími příbuznými – šimpanzi. Jsou nám blízcí nejen emocionálními projevy, pevnými rodinnými svazky, společen... více


Vlci u dveříVlci u dveří2005, J. Dutcher

Do obecného povědomí se vryl obraz vlků jako nemilosrdných dravců a bytostí temnoty. Aby tento mylný názor opravili, strávili Jim a Jamie šest let ve stanovém táboře na samém okraji divočiny ve státě Idaho, kde žili a fi... více


Hlubinné vrtyHlubinné vrty2008, J. Heller

Rozbory biblických statí a pojmů. Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, nazval svou poslední knihu Hlubinné vrty a ještě ji, krátce před smrtí, sám koncipoval. Jak název napovídá, jde o dílo věnované hlubš... více


Teologie zvířatTeologie zvířat2018, A. Linzey

Jestliže je třeba položit si otázku, jak máme jako lidé vykonávat vládu či Bohem darovanou moc nad mimolidskými tvory, nemusíme hledět dál než k Ježíši jako svému morálnímu vzoru – příkladu moci projevené v bezmoci a síl... více


Přítel z nejmilejšíchPřítel z nejmilejších2005, M. Hrabětová

Kniha pro děti vypráví příběh školáka Adama Břicháčka a jeho psího přítele Dana. více


1 2 3 4 5 >