biblické události

štítek, 46 knih


Kniha apokryfůKniha apokryfů1947, K. Čapek

Čapkovy apokryfy patří k textům, které k nám stále promlouvají současným hlasem. Čapek je příležitostně psal v průběhu celé své literární dráhy, a představují tedy určitý průřez tématy, jimiž se zabýval. Apokryf je speci... více


Na počátku byl SumerNa počátku byl Sumer1983, V. Zamarovský

Populárním způsobem seznamuje knížka s dějinami a kulturou prvního historického národa, který vstoupil do dějin zhruba 3 tisíce let př. n. l. v oblasti mezi Eufratem a Tigridem. Zásluhou archeologů byly objeveny trosky s... více


Trest za krutostTrest za krutost2014, D. Aronofsky

Starý biblický příběh v novém, překvapivém komiksovém zpracování. Předloha ke stejnojmennému celovečernímu filmu s Russellem Crowem v hlavní roli. V krutém světě sužovaném dlouhým obdobím sucha i ničivými nájezdy barbar... vícePilátova ženaPilátova žena2007, A. May

Historický román o Claudii, choti Pontia Piláta, se odehrává v biblickém starověku a evokuje dobu počátků křesťanství. Román je psán jako fiktivní osobní výpověď zestárlé Claudie Proculy. Přes dětství a mládí se dostává... více


Případ Máří MagdalényPřípad Máří Magdalény2005, G. Messadié

V historickém románu s biblickou tematikou si klade Gerald Messadié otázku: Kdo byla Máří Magdalena a jaká byla její úloha při Ježíšově ukřižování? Ve věrném historickém kontextu Messadié nastiňuje příběh ženy, nikoli pa... více


Čtyřicet dní a čtyřicet nocíČtyřicet dní a čtyřicet nocí2014, N. Henrichon

Archa už je postavena, potopa začíná a Noe s rodinou se chystá odplout. Zachránit se však chce i krvelačný Akkad a jeho družina. Nastává velký boj o archu, v níž dlouho není jasné, kdo vyhraje. Nakonec jsou Akkadovi muži... více


Vše co se plazí po zemiVše co se plazí po zemi2014, N. Henrichon

Stavba biblické Noemovy archy se blíží ke konci a postupně do ní v párech přicházejí veškeré živočišné druhy. Včetně toho nejnebezpečnějšího, člověka. Akkad, vůdce barbarských hord, totiž vtrhne na planinu před archou se... více


Tajemství GráluTajemství Grálu2006, P. Fiebag

Prastaré mystérium vyřešeno. Autoři sledují 3 200 let staré stopy nejtajuplnějšího artefaktu, který kdy na zeměkouli existoval. A jejich objev je senzační: Grál není z tohoto světa… Nyní je prokázáno, že Wolfram von E... více


SulamitSulamit1979, A. I. Kuprin

Když král David, nejvýznamnější král Izraele zemřel, za svého nástupce neurčil ani jednoho ze tří synů, ale až čtvrtého Šalomouna, známého svou všestrannou moudrostí a schopnostmi. Šalomoun přetvořil Jeruzalém na skutečn... více


ABC Biblický AtlasABC Biblický Atlas2011, N. Page

ABC Biblický atlas doplňuje úspěšné publikace ABC Bible a ABC křesťanství. Vychází z nových poznatků archeologického a historického výzkumu a navazuje zároveň na populárně naučný přístup předchzích dvou dílů. Jedná se o... více


Žhář: Život apoštola PavlaŽhář: Život apoštola Pavla1997, G. Messadié

Román o životě a skutcích apoštola Pavla, hlasatele křesťanství mimo Jeruzalém. Autor čerpá ze starých pramenů i historických publikací a předkládá čtenáři pravděpodobný příběh Saula, vnuka Herodese Velikého.... více


MagdalénaMagdaléna2012, M. Valtorta

Výběr z desetisvazkového díla italské mystičky Marie Valtorty (1897–1961) „Evangelium, jak mi bylo zjeveno“. Z tohoto rozsáhlého textu vyprávěcího žánru jsou vyňaty a spojeny odstavce z kapitol nebo celé kapitoly, které ... více


Strážkyně grálu / Pravda o Marii MagdaléněStrážkyně grálu / Pravda o Marii Magdaléně2007, L. Gardner

Sionské převorství odhaluje pravdu o mystickém řádu templářů a podzemním hnutí, které chránilo posvátný rod mesiánských potomků. Magdalénino evangelium obsahuje tajné záznamy, které odkrývají její postavení mezi apoštoly... více


Petr, Pavel a Marie MagdalenaPetr, Pavel a Marie Magdalena2007, B. D. Ehrman

Petr, Pavel a Marie Magdalena Ježíšovi následovníci v dějinách a legendách Tato kniha se soustřeďuje na tři osobnosti, které přispěly ke vzniku nejdůležitější kulturní, společenské, politické a náboženské instituce... více


Ilustrovaný průvodce k BibliIlustrovaný průvodce k Bibli1997, J. R. Porter

Výklad hlavních příběhů Starého a Nového zákona zpřístupňuje čtenáři biblické poselství i pomocí ilustrací a fotografií. více


1

Doporučené štítky

náboženství židovské tradice středověké rukopisy křesťanství neděle zfilmováno ženy v Bibli hlavolamy mimořádné události budoucnost