Bible

štítky

806 knih


Na východ od ráje 94% Na východ od ráje 2006, John Steinbeck

V obsáhlé rodinné kronice, zahrnující události od války Severu proti Jihu až po první světovou válku, se autor nechal inspirovat biblickým příběhem Kaina a Ábela. Děj se odehrává v údolí Salinas v Severní Kalifornii a ro... více


Bible s poznámkami – Slovo na cestu 82% Bible s poznámkami – Slovo na cestu 2012, neznámý - neuveden

Vydání bez deuterokanonických knih. Slovo na cestu (SNC) je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomá... více


Kniha zvláštních nových věcí 83% Kniha zvláštních nových věcí 2016, Michel Faber

Peter Leigh je misionář s pohnutou minulostí, který se má vydat na nejdůležitější cestu svého života. Opustí tak svou milovanou manželku Beu a po dlouhém letu dorazí na vzdálenou planetu, kde místní obyvatelé lační po uč... více
Pekelná krev 87% Pekelná krev 2015, James Rollins (p)

Vše se rozhodne v branách pekla. Trilogie o Sangvinistech končí, ale opět spojuje vědu, mytologii a náboženství do atraktivního a čtivého celku. Erin Grangerová pokračuje v hledání Luciferových pout aby se zbývajícími č... více


Parabible 79% Parabible 2018, Alexandr Flek

Tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic je aktuální, místy až provokativní biblickou parafrází. Dávný příběh o Ježíši Nazaretském zasazuje do kulis současného Česka, především ale staví dnešního čtenáře před... více


Cesta k lásce 87% Cesta k lásce 2010, Anthony De Mello

Poslední meditace Anthonyho de Mella. Kniha krátkých úvah nad vybranými texty Nového zákona. „Láska pramení z Vědomí,“ připomíná Mello. K jeho dosažení je však potřeba naučit se vidět. „A naučit se vidět, je v ž... více


Příběhy starého Izraele 81% Příběhy starého Izraele 1990, Eduard Petiška

1. samostatné vydání Eduard Petiška nám v Příbězích starého Izraele předkládá ve čtrnácti kapitolách starozákonní židovský výklad dějin izraelského národa. Zachycuje ho od stvoření světa Jahvem (židovskou podobou Hospod... více


Šestá cesta 90% Šestá cesta 2004, Marek Vácha

Šestá cesta : o havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě. Planeta Země v prostoru nevisí, ani se nevznáší, ale prostě je. Shora i zdola je obklopena mrazivým kosmem s vakuem. A v tomto černém vzduchoprázdnu pl... více


Nový zákon - Slovo na cestu 84% Nový zákon - Slovo na cestu 2010, neznámý - neuveden

Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které jsou dnešnímu člověku cizí. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního bib... více


Kauza Kristus 89% Kauza Kristus 2000, Lee Strobel

Nakoľko spoľahlivý je Nový zákon? Zachovali sa okrem záznamov v Biblii nejaké dôkazy, ktoré potvrdzujú, že Ježiš je skutočnou osobou z histórie? Z akého dôvodu by sme mali veriť, že Ježiš vstal z mŕtvych? Túžba nájsť ... více


Hranice 87% Hranice 2002, Henry Cloud

Kde jsou zdravé meze ve vztazích v osobním životě? Mnohá zranění, napětí a nedorozumění vznikají, když lidé nerespektují hranice ve vztazích. Ve vztahu rodičů vůči dětem, partnerů navzájem, nadřízeného vůči podřízeném... více


Popelka Nazaretská 92% Popelka Nazaretská 2000, Václav Renč

Popelka nazaretská, která nezapře ducha českého baroka, je nejznámějším dílem Václava Renče. Skladba vznikla v komunistickém kriminále zapsaná do paměti… v nejnaprostější samotě samotě… už ve vyšetřovacích vazbách. Básní... více


Boží kniha od Pastoral Brothers 73% Boží kniha od Pastoral Brothers 2021, Karel Müller

O náboženství vážně i nevážně s dvojicí farářů-influencerů. Na počátku bylo pivo – a u něj mladí evangeličtí faráři Karel Müller a Jakub Malý dostali boží nápad. Co takhle založit farářsko-youtuberskou dvojici? A protož... více


Více než tesař / Lukášovo evangelium 83% Více než tesař / Lukášovo evangelium 1998, Josh McDowell

Autor knihy Více než tesař neobyčejně poutavou formou shrnuje Ježíšův život a praktickým, srozumitelným způsobem předkládá historické důkazy, které objektivně dokládají jeho život, skutky a poslání. Tato přehledná publik... více


Jeruzalémská Bible – výpravné provedení 95% Jeruzalémská Bible – výpravné provedení 2009, neznámý - neuveden

Výpravné provedení s označením biblických knih. Špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž s... více


Támar - žena za závojem 91% Támar - žena za závojem 2013, Francine Rivers

První z pěti románů o biblických ženách, které řešily problémy, jimž čelíme i my v naší době. Ženy, které často žily na hraně, měly odvahu, riskovaly. A mnohdy jednaly nečekaně. Žijeme v těžké době plné problémů, kdy ... více


Odpověď na Jóba 87% Odpověď na Jóba 2015, Carl Gustav Jung

Hlubinná interpretace historického vývoje vztahu Boha a člověka z pera slavného analytického psychologa. Své poslední dílo Odpověď na Jóba sepsal C. G. Jung roku 1952, devět let před svou smrtí. Tento významný text je... více


Dětská ilustrovaná bible 86% Dětská ilustrovaná bible 2006, Josef Koukl

Krásně a bohatě ilustrovaná kniha knih přibližuje poutavou a přístupnou formou nezapomenutelné příběhy biblických postav - Adama a Evy, Kaina a Ábela, Davida a Goliáše i osudy Panny Marie, Josefa, Jana Křtitele a samozře... více


Ilustrovaná bible pro mládež 88% Ilustrovaná bible pro mládež 1982, Josef E. Krause

České vydání biblických příběhů (bohužel v knize není zmíněn překladatel), původní vydání - Zagreb : Krščanska sadašnjost v roce 1982. více


Píseň písní 90% Píseň písní 1964, neznámý - neuveden

Překlad Šalamounovy Písně písní, kterou J. Seifert přebásnil za jazykové spolupráce St. Segerta. více


Dvojí tvář lenosti 90% Dvojí tvář lenosti 2007, Kateřina Lachmanová

Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené. Tématem této knížky není pouze lenost v klasickém a tradiční pojetí, ale lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad, který se u jedn... více


Objevování Bible 86% Objevování Bible 2010, Israel Finkelstein

Svatá Písma Izraele ve světle současné archeologie. Dílo těchto autorů doznalo v mnoha zemích nesporných úspěchů. V této knize se zabývají otázkami základního charakteru: Co víme o době izraelských patriarchů Abraháma... více


Ježíšova dynastie : skryté dějiny Ježíše, jeho královské rodiny a zrození křesťanství 91% Ježíšova dynastie : skryté dějiny Ježíše, jeho královské rodiny a zrození křesťanství 2007, James Tabor

Kniha amerického biblisty a religionisty podává nový pohled na osobnost Ježíše Krista, a to zejména na základě studia raných křesťanských dokumentů i současných archeologických výzkumů v Izraeli. Autor na základě vše... více


Bůh před soudem: otevřený dialog 83% Bůh před soudem: otevřený dialog 2010, Gerhard Padderatz

V životě člověka se stále znovu objevují otázky, které se týkají absolutních hodnot: Existuje spravedlnost? Proč je na světě tolik utrpení? Jak je možné, že dobrým lidem se často nedaří a naopak lidem zlým se daří dobře?... více


Písmo svaté v obrazech 98% Písmo svaté v obrazech 2010, Emanuel Žák

Pod názvem: s 238 nádhernými rytinami Nazarénské školy. Nádherná výpravná publikace o rozměrech 29x38cm. Publikace je vydaná jako reprint vydání nakladatelství Vyšehrad z roku 1940. Obsahuje Starý a Nový zákon v texto... více


Slovník biblické ikonografie 91% Slovník biblické ikonografie 2006, Jan Royt

S náměty Starého a Nového zákona se setkáváme ve všech sférách lidské kultury. Jejich význam dnes širší veřejnosti mnohdy uniká. Slovník biblické ikonografie si klade za cíl napomoci k identifikaci a porozumění především... více


Temné dějiny Bible 64% Temné dějiny Bible 2016, Michael Kerrigan

Lidské oběti, povodně, morové rány, vraždy, masakry, zrada, války, incest, mořské příšery a draci – příběhy obsažené v Bibli jsou mnohdy temnější a krvavější, než bychom čekali. Temné dějiny Bible zkoumají některé z nejs... více


Píseň písní 83% Píseň písní 2022, Martina Viktorie Kopecká

Píseň písní. Číst tuto sbírku milostných veršů je jako projít se rozkvetlou zahradou. Osvěžit se granátovými jablky, vínem, medem a kořením. Oslavit lásku v mnoha jejích podobách. Nechat se jí proměnit. K rozjímání nad t... více


Návrat ztraceného syna 95% Návrat ztraceného syna 2001, Henri J. M. Nouwen

Setkání s reprodukcí Rembrandtova obrazu Návrat ztraceného syna bylo pro Henriho Nouwena počátkem dlouhého duchovního dobrodružství. Rembrandtovo zpodobení známého evangelního příběhu inspirovalo autora k úvahám nad jedn... více


Život Panny Marie 96% Život Panny Marie 1994, Maria Valtorta

V díle Marie Valtorty nám plasticky vyvstává život Panny Marie ve své skutečné monumentální prostotě, ale i hluboké produchovnělosti. Souběžně nás Ježíšovy a Mariiny komentáře seznamují s úžasným teologický... více


Zvířata jsou naši bližní – výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelů 77% Zvířata jsou naši bližní – výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelů 2010, Jan Čejka

Knížka Zvířata jsou naši bližní je soubor krátkých kapitol vybraných z děl známých humanistů, filozofů a křesťanských myslitelů. Svým námětem je to kniha na našem knižním trhu nejen do značné míry jedinečná, ale nadmíru ... více


O Bibli 94% O Bibli 2010, Tomáš Novotný

O Bibli: vznik, dobové pozadí a výklad. Znalost Bible jako základní náboženské knihy křesťanství není potřebná jen pro ty, kdo se k tomuto náboženství hlásí. Křesťanství totiž natolik ovlivnilo a ovlivňuje kulturu a m... více


Bůh sestupující: Pokus o christologii Starého zákona 89% Bůh sestupující: Pokus o christologii Starého zákona 1994, Jan Heller

Kniha se zabývá "sestoupením" Boha k člověku v tradici Starého i Nového zákona a jejich interpretací. více


Komiksová bible 87% Komiksová bible 2014, Iva Hoth

První ucelené české vydání snad nejpopulárnější verze Bible v komiksovém zpracování na světě. Od roku 1978 vychází ve stále nových vydáních a jazykových mutacích. Zahrnuje 233 biblických příběhů, zjednodušených, ale krás... více


Život Pána Ježíše 96% Život Pána Ježíše 1995, Maria Valtorta

Původně jsem z desetisvazkové Poémy vybral pro české čtenáře pouze epizody ze života Panny Marie, které jsem vydal v listopadu 1994 (320 tiskových stran). Ihned po vydání se však objevilo, že tento výbor nemůže zůst... více


Králův kříž 97% Králův kříž 2012, Timothy Keller

Králův kříž – Život Ježíše a příběh světa Příběh nejvlivnější postavy lidské historie byl během tisíciletí vyprávěn již nesčetněkrát. Má smysl zabývat se jím i dnes? Známý manhattanský pastor a myslitel označený časo... více


Bibleee 80% Bibleee 2014, Samir Hauser

Autorský recyklát vycházející z povídky „Arabátko“ a fragmentů „Astrálního deníku“ doplněný o několik více či méně uvěřitelných historek ze života Samira Hausera alias Bruna Ferrari. Kniha dává jedinečnou možnost nahl... více


Zůstat na zemi 98% Zůstat na zemi 2008, Jan Sokol

Druhý svazek edice Rozhovory nad Biblí přináší přepisy rozhlasových rozhovorů Petra Vaďury s Janem Sokolem, které vznikaly v rozmezí let 2002-2007. Obsahuje dva druhy textů: první je cyklus 12 rozhovorů nad nejzávažnější... více


Znamení odkazující k nebi 98% Znamení odkazující k nebi 2009, Jan Heller

První svazek nové edice přináší záznam rozhovorů s profesorem Janem Hellerem vysílaných v letech 2003 až 2006. Představují bohatou životní i odbornou „sklizeň“ tohoto našeho známého biblisty a starozákoníka. Profesor Hel... více


Hebrejská bible a dějiny 83% Hebrejská bible a dějiny 1996, Rolf Rendtorff

Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury. Shrnutí nejnovějšího stavu starozákonního bádání v přehledné příručce, která poslouží jak při příležitostném použití, tak zvláště při soustavnějším čtení a s... více