Hunové

štítky

12 knih


Attila: Hunové, Řím a EvropaAttila: Hunové, Řím a Evropa2012, Jarmila Bednaříková

Autorka známá svými pracemi o stěhování národů nebo historií Franků se ve své knize soustředí na původ Hunů, jejich kulturu a způsob života, sleduje jejich vpády na území římské východní říše, spolupráci se západořímskou... více


Železný meč a zlatá ratolestŽelezný meč a zlatá ratolest2000, Anna Bauerová

Tisíciletá epopej Anny Bauerové z pradávné historie Kronika země Bójů pokračuje knihou Železný meč a zlatá ratolest. Jsou to tři příběhy o lásce a válce. První se odehrává na začátku markomanských válek, kdy římské legi... více


Attila - Konec světa přijde z VýchoduAttila - Konec světa přijde z Východu2007, William Napier

Velkou říši římskou nebezpečně ohrožují vpády germánských kmenů, ale Galla, sestra římského císaře, má smělé plány a nemíní nikomu ustoupit. Jako rozená diplomatka se pustí do vysoké hry s rukojmími z barbarských královs... více
Ve stínu hunské slávyVe stínu hunské slávy1984, Géza Gárdonyi

Historický román se rozvíjí kolem osudů řeckého otroka Zety, jejž souhra náhod přivede do sídla hunského vládce Attily. Povzbuzován láskou k dceři jednoho z vojevůdců usiluje o společenský vzestup, účastní se válečných t... více


Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj RímAttila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím2007, John Man

John Man sa na základe rozsiahlych ciest po stopách Attilových výbojov ako aj bohatých skúseností s výskumom nomádskych tradícií v Strednej Ázii usiluje odhaliť človeka stojaceho za mýtom a priblížiť nám Attilu takého, a... více


Podzimní čas mocné říšePodzimní čas mocné říše2004, Jarmila Bednaříková

Podzimní čas mocné říše čerpá svůj námět z jedné z nejdramatičtějších i nejromantičtějších etap světových dějin, z doby kdy vyvrcholilo velké stěhování národů. Vyprávění se přitom snaží ponořit do atmosféry dávno minulé... více


Velké říše kočovníkůVelké říše kočovníků2015, Milan Škoda

Stepní kočovnické národy, obávaní válečníci a zároveň zprostředkovatelé kulturních podnětů, utvářely po řadu staletí historii rozlehlých oblastí Asie a Evropy a zanechaly hlubokou stopu ve světových dějinách. Kniha Milan... více


Attila – Bič BožíAttila – Bič Boží1978, József Lengyel

Námětem historické skici je Attilovo tažení na Řím a jeho smrt. Historický román líčí poslední období před smrtí hunského samovládce Attily (434-453), kdy tento vojevůdce ovládl nesmírnou část světa, pokořil Řím, a kdy... více


AttilaAttila1998, Milan Kameník

Kniha v širokém záběru přibližuje osud hunského krále Attily i dějinné události v Evropě v 5. století po Kr. V 5. století došlo k velkému pohybu barbarských národů. Jedním z nich byli i asijští Hunové. V roce 451 je jej... více


Attila, král HunůAttila, král Hunů2003, Thomas R. P. Mielke

Hunové - už pouhé vyslovení jejich jména vyvolávalo kdysi strach a hrůzu. K jejich králi Attilovi se vážou nejtemnější legendy. Dokonce ještě i dnes, po půldruhém tisíciletí, dávní Hunové zůstávají symbolem hribého násil... více


AttilaAttila1941, Gerhart Ellert

Román o nejmocnějším králi hunské říše Attilovi. více


HunovéHunové1999, Edward Arthur Thompson

Rekonstrukce dějin zaniklého kočovného národa, který svou expanzí vyvolal stěhování národů v Evropě a uspíšil zánik Říše římské. Spekulace o původu Hunů. Jejich obraz v dílech antických autorů. Dějiny hunských nájezdů... více