Hunové

štítky

12 knih


Attila: Hunové, Řím a Evropa 88% Attila: Hunové, Řím a Evropa 2012, Jarmila Bednaříková

Autorka známá svými pracemi o stěhování národů nebo historií Franků se ve své knize soustředí na původ Hunů, jejich kulturu a způsob života, sleduje jejich vpády na území římské východní říše, spolupráci se západořímskou... více


Ve stínu hunské slávy 85% Ve stínu hunské slávy 1984, Géza Gárdonyi

Historický román se rozvíjí kolem osudů řeckého otroka Zety, jejž souhra náhod přivede do sídla hunského vládce Attily. Povzbuzován láskou k dceři jednoho z vojevůdců usiluje o společenský vzestup, účastní se válečných t... více


Železný meč a zlatá ratolest 92% Železný meč a zlatá ratolest 2000, Anna Bauerová

Tisíciletá epopej Anny Bauerové z pradávné historie Kronika země Bójů pokračuje knihou Železný meč a zlatá ratolest. Jsou to tři příběhy o lásce a válce. První se odehrává na začátku markomanských válek, kdy římské legi... více
Attila - Konec světa přijde z Východu 74% Attila - Konec světa přijde z Východu 2007, William Napier

Velkou říši římskou nebezpečně ohrožují vpády germánských kmenů, ale Galla, sestra římského císaře, má smělé plány a nemíní nikomu ustoupit. Jako rozená diplomatka se pustí do vysoké hry s rukojmími z barbarských královs... více


Podzimní čas mocné říše 80% Podzimní čas mocné říše 2004, Jarmila Bednaříková

Podzimní čas mocné říše čerpá svůj námět z jedné z nejdramatičtějších i nejromantičtějších etap světových dějin, z doby kdy vyvrcholilo velké stěhování národů. Vyprávění se přitom snaží ponořit do atmosféry dávno minulé... více


Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím 67% Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím 2007, John Man

John Man sa na základe rozsiahlych ciest po stopách Attilových výbojov ako aj bohatých skúseností s výskumom nomádskych tradícií v Strednej Ázii usiluje odhaliť človeka stojaceho za mýtom a priblížiť nám Attilu takého, a... více


Velké říše kočovníků 91% Velké říše kočovníků 2015, Milan Škoda

Stepní kočovnické národy, obávaní válečníci a zároveň zprostředkovatelé kulturních podnětů, utvářely po řadu staletí historii rozlehlých oblastí Asie a Evropy a zanechaly hlubokou stopu ve světových dějinách. Kniha Milan... více


Attila – Bič Boží 43% Attila – Bič Boží 1978, József Lengyel

Námětem historické skici je Attilovo tažení na Řím a jeho smrt. Historický román líčí poslední období před smrtí hunského samovládce Attily (434-453), kdy tento vojevůdce ovládl nesmírnou část světa, pokořil Řím, a kdy... více


Attila, král Hunů 60% Attila, král Hunů 2003, Thomas R. P. Mielke

Hunové - už pouhé vyslovení jejich jména vyvolávalo kdysi strach a hrůzu. K jejich králi Attilovi se vážou nejtemnější legendy. Dokonce ještě i dnes, po půldruhém tisíciletí, dávní Hunové zůstávají symbolem hribého násil... více


Attila 48% Attila 1998, Milan Kameník

Kniha v širokém záběru přibližuje osud hunského krále Attily i dějinné události v Evropě v 5. století po Kr. V 5. století došlo k velkému pohybu barbarských národů. Jedním z nich byli i asijští Hunové. V roce 451 je jej... více


Hunové 87% Hunové 1999, Edward Arthur Thompson

Rekonstrukce dějin zaniklého kočovného národa, který svou expanzí vyvolal stěhování národů v Evropě a uspíšil zánik Říše římské. Spekulace o původu Hunů. Jejich obraz v dílech antických autorů. Dějiny hunských nájezdů... více


Attila 100% Attila 1941, Gerhart Ellert (p)

Román o nejmocnějším králi hunské říše Attilovi. více