Marcus Aurelius, císař, 121-180

štítky

12 knih


Hovory k soběHovory k sobě1999, Marcus Aurelius

Hovory k sobě jsou jeho jediným, zato nesmírně významným spisem a patří mezi skvosty kulturního dědictví antiky. Jedná se o netradiční formu aforistických zápisků, které si císař pořizoval příležitostně kdekoli, a tak se... více


Královna havranůKrálovna havranů2006, Anna Bauerová

Marcus Aurelius od mládí obdivoval etruskou sochu nymfy se smaragdovýma očima. Toužil po takové ženě tak dlouho, až se mu jeho sen splnil. V Bohemii, na území dnešních jižních Čech, ji potkal v době markomanských válek. ... více


Životy císařůŽivoty císařů2012, kolektiv autorů

Kniha, sepsaná kolektivem význačných badatelů v oboru antických dějin, líčí životy dvanácti nejzajímavějších a nejvlivnějších římských císařů (Augusta, Tiberia, Caliguly, Claudia, Nerona, Vespasiana, Hadriana, Marca Aure... více
Železný meč a zlatá ratolestŽelezný meč a zlatá ratolest2000, Anna Bauerová

Tisíciletá epopej Anny Bauerové z pradávné historie Kronika země Bójů pokračuje knihou Železný meč a zlatá ratolest. Jsou to tři příběhy o lásce a válce. První se odehrává na začátku markomanských válek, kdy římské legi... více


Řím Marka AureliaŘím Marka Aurelia1990, Radislav Hošek

Výpravná publikace přibližuje dobu vlády římského císaře Marka Aurelia – atmosféru císařského dvora, vrací se k tradici římského státu od vzniku Říma k Marku Aureliovi, popisuje základní oblasti každodenního a duchovního... více


Císař gladiátorůCísař gladiátorů2007, Anna Bauerová

Historický román z doby, kdy Řím začal pohlcovat keltský svět, navazuje na úspěšnou knihu Královna havranů. Z lásky keltské kněžky Lugiony a Marka Aurelia se tajně narodila dcera Aura. O ni usiluje císař Commodus, který ... více


César a gladiátorCésar a gladiátor2018, Anna Bauerová

Dějově bohatý a rozvětvený historický román o césaru Marku Aureliovi a jeho nástupci Commodovi. Římské legie na severní hranici impéria zdecimoval mor a kmeny žijící ve středu Evropy překročily Dunaj, aby se usadily na v... více


Medzi ženou a RímomMedzi ženou a Rímom1980, Milan Ferko

Markus Aurelius je pomerne dobre prebádaná osobnosť. Existuje o ňom množstvo literatúry. Písať niečo nové, na to je potrebné prezrieť a preštudovať všetok známy a dostupný materiál, vylúskať z neho maximum, a tak prehĺbi... více


Hasnoucí slunce - pověst z dob Marka AureliaHasnoucí slunce - pověst z dob Marka Aurelia1900, Teodor Jeske-Choinski

Román o životě římské nobility se odehrává za vlády císařů Marca Aurelia a Lucia Vera. Zatímco pokračuje úpadek římských elit, mizí víra ve staré bohy a v legiích místo římských občanů bojují barbaři, ze všech pohrom js... více


Rudý trojúhelníkRudý trojúhelník1939, R. Fremont (pseudonym)

Další osudy Sexta Catulla a ostatních hrdinů v dobách římského impéria za slavných Antoninů. Seznáte urputný boj, vedený mezi pohasínající mocí olympských bohů a křížem. více


Odkaz CaesarůvOdkaz Caesarův1940, R. Fremont (pseudonym)

Další osudy Sexta Catulla a ostatních hrdinů v dobách římského impéria za slavných Antoninů. Seznáte urputný boj, vedený mezi pohasínající mocí olympských bohů a křížem. více


V sítích zradyV sítích zrady1939, R. Fremont (pseudonym)

Další osudy Sexta Catulla a ostatních hrdinů v dobách římského impéria za slavných Antoninů. Seznáte urputný boj, vedený mezi pohasínající mocí olympských bohů a křížem. více