Marcus Aurelius, císař, 121-180

štítky

14 knih


Hovory k sobě 89% Hovory k sobě 1999, Marcus Aurelius

Hovory k sobě jsou jeho jediným, zato nesmírně významným spisem a patří mezi skvosty kulturního dědictví antiky. Jedná se o netradiční formu aforistických zápisků, které si císař pořizoval příležitostně kdekoli, a tak se... více


Královna havranů 75% Královna havranů 2006, Anna Bauerová

Marcus Aurelius od mládí obdivoval etruskou sochu nymfy se smaragdovýma očima. Toužil po takové ženě tak dlouho, až se mu jeho sen splnil. V Bohemii, na území dnešních jižních Čech, ji potkal v době markomanských válek. ... více


Otázka práva 86% Otázka práva 2012, John Maddox Roberts

Hvězda Decia Caecilia Metella mladšího stoupá. V boji s piráty ve Středomoří získal peníze i slávu a očekává, že bude rychle zvolen do úřadu prétora. To vše se ale změní, když ho Markus Fulvius, politická nula, kterou v ... více
Životy císařů 90% Životy císařů 2012, kolektiv autorů

Kniha, sepsaná kolektivem význačných badatelů v oboru antických dějin, líčí životy dvanácti nejzajímavějších a nejvlivnějších římských císařů (Augusta, Tiberia, Caliguly, Claudia, Nerona, Vespasiana, Hadriana, Marca Aure... více


Železný meč a zlatá ratolest 91% Železný meč a zlatá ratolest 2000, Anna Bauerová

Tisíciletá epopej Anny Bauerové z pradávné historie Kronika země Bójů pokračuje knihou Železný meč a zlatá ratolest. Jsou to tři příběhy o lásce a válce. První se odehrává na začátku markomanských válek, kdy římské legi... více


Řím Marka Aurelia 97% Řím Marka Aurelia 1990, Radislav Hošek

Výpravná publikace přibližuje dobu vlády římského císaře Marka Aurelia – atmosféru císařského dvora, vrací se k tradici římského státu od vzniku Říma k Marku Aureliovi, popisuje základní oblasti každodenního a duchovního... více


Císař gladiátorů 77% Císař gladiátorů 2007, Anna Bauerová

Historický román z doby, kdy Řím začal pohlcovat keltský svět, navazuje na úspěšnou knihu Královna havranů. Z lásky keltské kněžky Lugiony a Marka Aurelia se tajně narodila dcera Aura. O ni usiluje císař Commodus, který ... více


Lékař císařů 70% Lékař císařů 2002, Tessa Korber

Kniha vypráví o řeckém lékaři Klaudiovi Galénovi. Byl osobním lékařem Marka Aurelia a později se stal osobním lékařem jeho nástupce Commoda. spolu s Galénem poznávemé řím za konce vlády takzvaných adoptivních císařů a kr... více


César a gladiátor 72% César a gladiátor 2018, Anna Bauerová

Dějově bohatý a rozvětvený historický román o césaru Marku Aureliovi a jeho nástupci Commodovi. Římské legie na severní hranici impéria zdecimoval mor a kmeny žijící ve středu Evropy překročily Dunaj, aby se usadily na v... více


Medzi ženou a Rímom 53% Medzi ženou a Rímom 1980, Milan Ferko

Markus Aurelius je pomerne dobre prebádaná osobnosť. Existuje o ňom množstvo literatúry. Písať niečo nové, na to je potrebné prezrieť a preštudovať všetok známy a dostupný materiál, vylúskať z neho maximum, a tak prehĺbi... více


Hasnoucí slunce - pověst z dob Marka Aurelia 100% Hasnoucí slunce - pověst z dob Marka Aurelia 1900, Teodor Jeske-Choinski

Román o životě římské nobility se odehrává za vlády císařů Marca Aurelia a Lucia Vera. Zatímco pokračuje úpadek římských elit, mizí víra ve staré bohy a v legiích místo římských občanů bojují barbaři, ze všech pohrom js... více


Rudý trojúhelník 100% Rudý trojúhelník 1939, Rolf Fremont (p)

Další osudy Sexta Catulla a ostatních hrdinů v dobách římského impéria za slavných Antoninů. Seznáte urputný boj, vedený mezi pohasínající mocí olympských bohů a křížem. více


Odkaz Caesarův 80% Odkaz Caesarův 1940, Rolf Fremont (p)

Další osudy Sexta Catulla a ostatních hrdinů v dobách římského impéria za slavných Antoninů. Seznáte urputný boj, vedený mezi pohasínající mocí olympských bohů a křížem. více


V sítích zrady 100% V sítích zrady 1939, Rolf Fremont (p)

Další osudy Sexta Catulla a ostatních hrdinů v dobách římského impéria za slavných Antoninů. Seznáte urputný boj, vedený mezi pohasínající mocí olympských bohů a křížem. více