vojevůdci

štítky

81 knih


Jan Žižka 96% Jan Žižka 2019, Petr Čornej

Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby představuje táborského hejtmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež ... více


Napoleon Bonaparte 85% Napoleon Bonaparte 1975, Albert Zacharovič Manfred

Obsáhlá historická monografie vykresluje působivý obraz rozporné postavy velkého vojevůdce a významného státníka a jeho doby. Bohatý základní materiál, ze kterého autor pro své poutavé líčení čerpal, doplnil novými prame... více


Čingischán 89% Čingischán 1979, C. C. Bergius

Kniha o velkém sjednocení Mongolů pod silným vedením Čingischána a následné tažení za čínskou zeď. Ve své době jedna z největších říší světa. více
Hitlerovi válečníci 90% Hitlerovi válečníci 2002, Guido Knopp

Příběhy šesti velkých vojenských stratégů, kteří své schopnosti dali do služeb nacistického režimu. Ač na první pohled rozdílné, jsou si svou podstatou příběhy významných vojevůdců Wehrmachtu až tragicky podobné. Jako b... více


Kdy umírá vojevůdce 86% Kdy umírá vojevůdce 2006, Miroslav Ivanov

V této knize řeší Miroslav Ivanov záhady spojené s osobností Jana Žižky z Trocnova – problém jeho jména, stáří, pohřbu a tělesných ostatků, přičemž se pokouší dát na staré otázky odpověď – pokud možno – definitivní a mno... více


Slavní vojevůdci 85% Slavní vojevůdci 1993, Pavel Bělina

Přehled slavných evropských, asijských a severoamerických vojevůdců od dávných dob do současnosti. více


Princ Evžen Savojský 98% Princ Evžen Savojský 2001, Vít Vlnas

Monumentální kniha Víta Vlnase o velkém vojevůdci a politikovi 18. století působícím ve službách habsburské dynastie, se zabývá nejen biografií této mimořádné osobnosti, ale také historickým kontextem doby, ve které žil ... více


Wellington: Vítěz od Waterloo 86% Wellington: Vítěz od Waterloo 2018, Daniel Res

Strhující životní příběh vévody z Wellingtonu, muže, jenž porazil u Waterloo Napoleona a stal se hrdinou, oslavovaným po celé Evropě. Historik Daniel Res líčí Wellingtonovy osudy čtivou formou propojující pečlivou histor... více


Napoleonovo egyptské tajemství 71% Napoleonovo egyptské tajemství 2009, Javier Sierra

Přichází 12. srpen 1799. Napoleon Bonaparte zůstává už více než rok v Egyptě, Sýrii a Palestině. V izolaci, obléhán Angličany pár dnů před tím, než opustí zemi pyramid, se krátce před svými třicátými narozeninami rozhodn... více


Bitvy – 5000 let válčení 98% Bitvy – 5000 let válčení 2006, R. G. Grant

Válčení je tak staré jako dějiny lidstva. Jeho vývoj můžeme sledovat od prvních zaznamenaných bitev Egypťanů až k moderní éře hrozby úplného zničení. Výpravná encyklopedie Bitvy je uceleným a skvěle obrazově dokumentovan... více


Dobyvatel světa: Válečná anabáze Alexandra Velikého 76% Dobyvatel světa: Válečná anabáze Alexandra Velikého 2010, Karel Richter

Novinka o Alexandrovi Velikém se od většiny jiných publikací, zasvěcených tomuto tématu, liší tím, že její autor se nespokojuje pouze s odbornou dějepisnou výpovědí o velikých a někdy téměř nadlidských činech mladého mak... více


Alexandr Veliký 91% Alexandr Veliký 2007, Paul Cartledge

Podtitul: Historik lovcem nové minulosti Práce britského historika a profesora řeckých dějin obsahuje nejen chronologické pojednání příběhu Alexandrova života, ale i kapitoly věnované zajímavým aspektům Alexandrovy o... více


Caesar: Život giganta 90% Caesar: Život giganta 2010, Adrian Goldsworthy

Autor Adrian Goldsworthy se ale neomezuje jen na Caesarovy vojenské triumfy v Galii a občanské válce. Všímá si i dalších stránek Caesarova života, překračuje hranice světa politiky a nezastavuje se ani před Caesarovým so... více


Saladin a počátky džihádu 71% Saladin a počátky džihádu 2009, Geoffrey Hindley

Výjimečná postava Saladinova je klíčem k porozumění pádu Jeruzaléma a neúspěchu třetí křížové výpravy. Saladin sjednotil válčící islámské země, dobyl křižácká území a postavil se anglickému králi Richardovi Lví srdce v n... více


Princ Evžen Savojský - pán bitevních polí 89% Princ Evžen Savojský - pán bitevních polí 2000, Karel Richter

Kniha o životě a činech Evžena Savojského. Text je prokládán pasážemi, které jsou koncipovány jako monology významných současníků maršála a vztahují se k jeho osobě. Životopis sleduje soukromý život i profesionální dráh... více


Alexandr Veliký 81% Alexandr Veliký 1996, Mary Challans Renault

Životopis usiluje o komplexní zobrazení osobnosti Alexandra a jeho činů; vyhýbá se hodnocením a širším historickým souvislostem. více


Boží bojovník 78% Boží bojovník 2021, Victor Verney

Středověký válečník očima amerického literárního vědce. Americký autor Victor Verney se v obsáhlé knize Boží V českých dějinách najdeme jen málo známějších historických postav, než je Jan Žižka z Trocnova. Silná osobn... více


Alexandr Veliký 95% Alexandr Veliký 1967, Vladimír Vavřínek

Podrobný životopis slavného makedonského krále a vynikajícího vojevůdce Alexandra Velikého. Va spolupráci se Socialistickou akademií vydalo nakladatelství Svoboda. více


Jan Žižka z Trocnova 85% Jan Žižka z Trocnova 1969, František Šmahel

Jan Žižka z Trocnova - Život revolučního válečníka. Práce zkušeného historika prokládá obraz Žižkova života a líčení dějinné situace předrevolučních a revolučních Čech úvahami, usilujícími o správnou interpretaci válečn... více


Julius Caesar: Génius leadershipu 75% Julius Caesar: Génius leadershipu 2017, Phillip Barlag

Lekce od muže, který vybudoval impérium. Množství literatury na téma aktuálních trendů v leadershipu roste. Někdy je však nejlepší ohlédnout se zpět. Philip Barlag ukazuje, že kariéra Julia Caesara, jednoho z největší... více