Římané

štítky

47 knih


Propast času 86% Propast času 2015, Roman Bureš

Vysokoškolačka Toňa se jednoho rána probudí na chalupě v jižních Čechách a zjistí, že je něco špatně: městečko, které by měla vidět z okna, tam není. Na jeho místě stojí hustý les a silnici, která k němu vedla, utíná nep... více


Císařovna 89% Císařovna 2016, Roman Bureš

Na konci prvního dílu jsme hrdinku Antonii opustili ve chvíli vítězství – se svými římskými legiemi se díky pomoci futuristického vojenského robota ubránila nacistům a založila Nový Řím. Vládnutí už ale tak jednoduché ne... více


Impérium 92% Impérium 2018, Roman Bureš

Série Romana Bureše vstupuje do finále. V prvním dílu jsme byli svědky zmatení časoprostoru, ve kterém se hrdinka Toňa snažila především přežít, druhý byl příběhem o upevňování moci. Závěrečný díl je svědkem utváření nov... více




Gladiátor 88% Gladiátor 2014, Simon Scarrow

Centurioni Macro a Cato se po vyčerpávajícím tažení proti Parthům vracejí do Říma, ale cestou zasáhne jejich loď ničivé zemětřesení a následná přílivová vlna. Po dramatickém boji o život přistávají s poničeným plavidlem ... více


Dějiny psané Římem 92% Dějiny psané Římem 1995, Vojtech Zamarovský

DĚJINY PSANÉ ŘÍMEM jsou univerzální a faktograficky bohatou knihou, mnohostranně zachycující více než tisíciletou existenci starověkého Říma. Politické, vojenské, kulturní i hospodářské dějiny Říma spojil autor se smysle... více


Asterix a Olympijské hry 92% Asterix a Olympijské hry 2008, René Goscinny

Největší atleti antického světa se sešli v Řecku, aby se utkali na olympijských hrách. Mladý Gal Lovestorix, podporován Asterixem a Obelixem, se účastní soutěží, aby získal srdce vznešené řecké princezny Iriny. Do cesty ... více


Stín modrého býka 87% Stín modrého býka 2001, Leonard Medek

Historický román s fantastickými prvky nás zavádí do české kotliny čtvrtého století, kde dochází ke konfliktu mezi zájmy tamních knížat, vzdálené římské říše a vymírajícího národa keltů. Františka Vrbenská a Leonard Mede... více


Ben Hur 83% Ben Hur 1958, Lewis Wallace

Rozsáhle koncipovaný slavný historický román z Palestiny doby Kristovy zavádí v dramatickém příběhu čtenáře do Jeruzaléma podrobeného Římany. Do bouřlivé doby vzniku křesťanství je zasazen příběh člena jedné z předních ... více


Asterix I-IV 97% Asterix I-IV 2005, René Goscinny

Souborné vydání příběhů Asterix z Galie, Asterix a zlatý srp, Asterix gladiátorem a Asterix a Gótové. více


Ještě prohnilejší Římané 82% Ještě prohnilejší Římané 2004, Terry Deary

Tato knížka odhaluje smutnou pravdu o největší evropské říši všech dob – od nevycválaných dvojčat, která založila Řím, až po kruté císaře, kteří prohlásili vraždění za národní sport. Přečtěte si o krvavých výjevech ze... více


Boudica 1 – Ve znamení orla 77% Boudica 1 – Ve znamení orla 2005, Manda Scott

V roce šedesát po narození Krista se vévodkyně kmene Icénů Boudica postaví do čela krvavého povstání proti Římanům, jejichž vojsko okupuje její vlast. V tu chvíli vrcholí dvacet let trvající odpor proti okupačním silám, ... více


Dějiny antického Říma 92% Dějiny antického Říma 1999, Michael Grant

Z malé osady z doby kamenné na březích Tiberu se Řím rozrostl v centrum říše, jež ovládala celý tehdy známý západní svět. Ve válkách vynikal Řím silou a v dobách míru tak skvělou kulturou, že jeho básníci, výtvarní umělc... více


Soumrak keltského meče 91% Soumrak keltského meče 2007, Bohuslav Švec

Kniha popisuje dobu, kdy v České kotlině vrcholila doba rozkvětu keltských kmenů a zároveň do historie této země začal silně pronikat germánský živel.Prostřednictvím hlavního hrdiny se čtenář ocitne uprostřed dění keltsk... více


Návrat na pohoří zlatého koně 91% Návrat na pohoří zlatého koně 1978, Anna Bauerová

Tiana byla božský nalezenec - dcera kruté matky, jež požírala své děti - a jenom laskavému otci se občas podařilo zachránit novorozeně a předat je lidem. Tianu našli kupci a dostala se k Velkému králi Bójů, aby se stala ... více


Srdce v kamenném kruhu 87% Srdce v kamenném kruhu 1997, Anna Bauerová

Příběhy z dávné historie keltských Čech spojuje tajemná symbolika srdce, která ovládá věčný koloběh lidských životů. Jsou zaznamenány v této kronice, jak se skutečně odehrály nebo jak je dotvořila autorčina fantazie ze z... více


Královna havranů 75% Královna havranů 2006, Anna Bauerová

Marcus Aurelius od mládí obdivoval etruskou sochu nymfy se smaragdovýma očima. Toužil po takové ženě tak dlouho, až se mu jeho sen splnil. V Bohemii, na území dnešních jižních Čech, ji potkal v době markomanských válek. ... více


Stříbrná větev 77% Stříbrná větev 2011, Rosemary Sutcliff

Římskou Británií zmítají nepokoje a násilí. Musejí se s ním vyrovnávat i mladý lékař Justinus a centurion Flavius, kteří se náhodně seznámí v pevnosti Magnis, náhodně zjistí, že mají společné předky, a stanou se z nich n... více


Oheň a meč 91% Oheň a meč 2018, Harry Sidebottom

Impériem zmítá chaos. Oba Gordianové, otec i syn, jsou po smrti a tyran Maximinus se nehodlá vzdát trůnu. Senátoři v Římě se postavili na stranu vzbouřenců a nyní musí rychle jednat, aby od sebe odvrátili Maximinovu po... více


Boudica 2 - Ve znamení býka 78% Boudica 2 - Ve znamení býka 2008, Manda Scott

Druhý díl románové tetralogie z prostředí starého Říma. Strhující příběh plný lásky a vášně, přátelství i zrady. Bán, důstojník římského jezdectva, bojuje v jedné z provincií proti kmenům původních obyvatel, nyní je však... více


Patrik, syn Irska 85% Patrik, syn Irska 2003, Stephen R. Lawhead

Román Patrik, syn Irska líčí pohnuté životní osudy legendární osobnosti irských dějin, irského patrona svatého Patrika. Patrik, původním Succat, se narodil v rodině velšských šlechticů; v mládí byl unesen irskými nájezdn... více


Zlatý kůň dcery bohů 79% Zlatý kůň dcery bohů 2002, Anna Bauerová

Keltský román o lásce, zradě a nesmyslné pomstě se odehrává na území dnešních Čech a Francie v době Caesarova tažení do Galie, kdy postupně hasla sláva keltských oppid a moc bójských králů zanikala ve vzájemných válkách.... více


Lesy Albionu 80% Lesy Albionu 1998, Marion Zimmer Bradley

Román se odehrává na přelomu letopočtu a popisuje nelehké střety Římanů s domorodým obyvatelstvem Británie. Emotivně laděné autorčino vyprávění ocení především milovníci klasických historicko-dobrodružných příběhů. více


Boudica 3 - Ve znamení psa 87% Boudica 3 - Ve znamení psa 2009, Manda Scott

Píše se rok 57 n. l. a většinu Británie již obsadili Římané. Síle římských legií dosud vzdoruje pouze jediná část země daleko na západě, kde Boudica vede nemilosrdnou gerilovou válku. Aby vybojovala svobodu pro svůj lid ... více


Poslední hodina 63% Poslední hodina 2019, Harry Sidebottom

Jeden muž. Tisíce nepřátel. 24 hodin na přežití… Na vrcholku Hadrianova mauzolea stojí osamělá postava. Hluboko dole se v paprscích zapadajícího slunce třpytí hladina rozbouřené řeky. Všude kolem se rozprostírá nekone... více


Sluneční cesta bójských králů 92% Sluneční cesta bójských králů 2004, Anna Bauerová

Historický román Anny Bauerové vypráví o dobrodružné cestě keltských králů přes Alpy na jih do Itálie. 360 let od založení Věčného města Římané dobyli a vykradli etruské Veje, ale záhy jim z Etrurie hrozí nebezpečí od Ke... více


Boudica 4 - Ve znamení hada 79% Boudica 4 - Ve znamení hada 2011, Manda Scott

Závěrečná kniha tetralogie Boudica. Píše se rok 60 n. l. a v Británii okupované Římem již dvě desítky let doutná vzpoura kmenů proti nelítostným a nenáviděným pánům. Poté, co byla Boudica, právem krve vládkyně Icenů, ... více


Římané v Germánii 78% Římané v Germánii 2002, Reinhard Wolters

Autor, univerzitní profesor starověkých dějin, zde na nevelké ploše shrnuje nejnovější poznatky o pronikání Římanů na území starověké Germánie zhruba od zlomu letopočtu až do konce IV. století po Kristu. Římané se pod tl... více


Legie stínů 83% Legie stínů 1996, Karl Edward Wagner

Bran Mak Morn, král Piktů, pozvedá svůj meč proti nenáviděným římským vetřelcům. Nikdo však netuší, že se neohrožený válečník brání i daleko nebezpečnějšímu nepříteli, než jsou římské legie. Bojuje se svými vlastními sny... více


Ríša Drakov 80% Ríša Drakov 2007, Valerio Massimo Manfredi

Píše sa rok 260 po Kristovi, Anatólia. Edessu obliehajú Peržania. Rímsky cisár Valerianus osobne velí výprave jazdy za hradby mesta, aby vyjednával o mieri. Ukáže sa však, že jednanie bolo pascou a cisár sa spolu s velit... více


Železný meč a zlatá ratolest 91% Železný meč a zlatá ratolest 2000, Anna Bauerová

Tisíciletá epopej Anny Bauerové z pradávné historie Kronika země Bójů pokračuje knihou Železný meč a zlatá ratolest. Jsou to tři příběhy o lásce a válce. První se odehrává na začátku markomanských válek, kdy římské legi... více


Věčné návraty 94% Věčné návraty 2000, Anna Bauerová

Tisíciletou Kroniku země Bójů Anny Bauerové uzavírá kniha Věčné návraty. Na jeviště pradávného keltského světa přicházejí Slované a jejich bezprostřední předchůdci Langobardi. V prvním příběhu nazvaném Železná koruna... více


Orel a Havran I. díl 90% Orel a Havran I. díl 2004, Pauline Gedge

Strhující příběh z dob rozkvětu římského impéria za vlády císaře Claudia. Caradoc se svou rodinou se ocitá v zajetí římského imperátora Claudia, který jim kupodivu udělí milost. Nicméně barbaři v Británii pokračují v náj... více


Poslední z Králů 74% Poslední z Králů 2005, Michael Curtis Ford

Další z historických románů M. C. Forda, stejně úchvatný jako Deset tisíc a plný heroických bitevních scén, je výmluvnou ukázkou autorova vypravěčského umu a historické erudice. Vypráví strhující příběh o dávném světě - ... více


Císař gladiátorů 77% Císař gladiátorů 2007, Anna Bauerová

Historický román z doby, kdy Řím začal pohlcovat keltský svět, navazuje na úspěšnou knihu Královna havranů. Z lásky keltské kněžky Lugiony a Marka Aurelia se tajně narodila dcera Aura. O ni usiluje císař Commodus, který ... více


Stradona 78% Stradona 2010, Anna Bauerová

Historický román z tajemného keltského světa zachycuje osudy lidí poznamenané krutou a nesmyslnou kmenovou válkou, kdy docházelo ke zkáze bohatých lidnatých oppid na území dnešních Čech. Takový osud potkal mezi posledním... více


Orel a havran II. díl 82% Orel a havran II. díl 2005, Pauline Gedge

Strhující příběh z dob rozkvětu římského impéria za vlády císaře Claudia. Caradoc se svou rodinou se ocitá v zajetí římského imperátora Claudia, který jim kupodivu udělí milost. Nicméně barbaři v Británii pokračují v náj... více


Strážci zlatých kopí 87% Strážci zlatých kopí 2006, Anna Bauerová

Ve starověkém světě kolovala pověst o zlatém kopí, které má magickou moc při válečných taženích. Hledali ho Římané během první punské války a porazili Kartágo. Jejich vojevůdce Catullus, který pochází po matce z bójského... více


Římané: Poklady starobylých civilizací 97% Římané: Poklady starobylých civilizací 2006, Maria Teresa Guaitoli

Tato kniha mapuje dosah a velkolepost římské civilizace a zachycuje některé z nejkrásnějších římských památek, které se dodnes dochovaly. Kniha podává podrobný výklad urbanistického rozmachu Říma, včetně jeho vlivu na ar... více


Atlas římské říše: Budování říše a období rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l. 72% Atlas římské říše: Budování říše a období rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l. 2020, Christophe Badel

Tento atlas přináší zcela nový pohled na dějiny římské říše, na její vznik a rozvoj. Není pouhým dalším atlasem o Římě a ani si neklade za cíl podat celkový přehled o římské civilizaci. Naším záměrem je promýšlet, jakým ... více


Frankové, Římané, feudalismus a nauka 100% Frankové, Římané, feudalismus a nauka 2017, Joannis Savvas Romanidis

Pozdně antická evropská civilizace 4.–5. století stála na rozcestí. Starý Řím padl, nový, tj. Konstantinopol, se postupně ujal vlády. Západ Evropy byl zaplaven barbary, kteří s nevzdělaností sobě vlastní začali podrývat ... více