bitvy

štítek, 77 knih


Bitva v Otrantské úžiněBitva v Otrantské úžině2011, k. autorů

Tato publikace měla být podle původního úmyslu autorů pouze důkladným a co možná nejpřesnějším popisem jedné (i když největší) námořní bitvy, k níž došlo za první světové války na Jadranu. Během dlouhých desetiletí se to... více


Operace LvounOperace Lvoun2007, E. Kieser

Neuskutečněná invaze do Británie v roce 1940: Napínavá a odborná kniha pojednávající o jedné z nejpodivuhodnějších operací druhé světové války. Zasazuje ji do celkové rámce strategie německé války proti Británii. Čtivá i... více


Bitva u DomažlicBitva u Domažlic2015, J. Krutina

Publikace vydaná u příležitosti odhalení pomníku Bitvy u Domažlic, 600. výročí upálení Mistra Jana Husa a zároveň v roce, ve kterém uplynulo 750 let od vydání listiny českého krále Přemysla Otakara II., v níž patronátní ... více


Teutoburský les 9Teutoburský les 92012, M. McNally

V roce 9 n. l. se Publius Quinctilius Varus, císařský legát v Germánii, vydal se třemi legiemi za Rýn do nitra Velké Germánie, kam Řím směřoval své výboje už více než dvacet let. Varus a jeho muži se nikdy nevrátili. V h... více


Bitva u Filipp 42 př. n. l.Bitva u Filipp 42 př. n. l.2009, S. Sheppard

Ústředním tématem této knížky je situace, která nastala po zavraždění Caesara, a dramatické události, které následovaly poté, co se vydali Antonius a Octavianus pronásledovat Caesarovy vrahy Bruta a Cassia. Autorovo nadá... více


Neděle u Bouvines 27. červenec 1214Neděle u Bouvines 27. červenec 12141996, G. Duby

Bitvu u Bouvines, v níž se střetli francouzský král Filip II. August a římský císař Ota IV. Brunšvický, podporovaný anglickým králem Janem Bezzemkem, pojímá autor jako velkolepé drama, jehož ústředním tématem je sociolog... více


Válka Řeků s PeršanyVálka Řeků s Peršany2011, J. Kovařík

Ladé — Marathón — Thermopyly — Artemisium — Salamina — Plataje — Mykalé Válka Řeků s Peršany, první v celé šíři historicky zdokumentovaný konflikt v dějinách lidstva a současně velký střet dvou odlišných civilizací, o... více


Lovci kostíLovci kostí2008, S. Erikson (pseudonym)

Povstání v Sedmiměstí bylo rozdrceno. Zůstává poslední povstalecký oddíl, zalezlý v Y'Ghatan pod velením fanatického Leomana S cepy. Vyhlídka na obléhání této prastaré pevnosti unavenou 14. malazskou armádu značně znepok... více


Bouře mečůBouře mečů2011, G. R. R. Martin

Z pěti uchazečů o trůn je jeden mrtvý, další upadli v nemilost, a boj, v němž jsou bez skrupulí uzavírána nová spojenectví a rušena stará, zuří nemilosrdně dál. Moc rodu Lannisterů hrozivě sílí, avšak Tyrion trpí stále v... více


Návrat králeNávrat krále2007, J. R. R. Tolkien

Závěrečná část trilogie o kouzelném prstenu a osudech hobita Froda. Síly dobra se spojují a vítězí po mnoha bitvách nad zlem. Hobit Frodo plní své poslání za pomoci svého sluhy a přítele Sama. Ale i mezi hobity se vloudi... více


Hra o trůnyHra o trůny2011, G. R. R. Martin

První kniha série Píseň ledu a ohně. Úvodní část epického fantasy eposu odehrávajícího se ve světě temného středověku, mezi statečnými rytíři, mocnými čaroději, draky, zlovlky a čarostromy... Jako strážce severu lord... více


Drama Bílé horyDrama Bílé hory2015, D. Uhlíř

Bitva na Bílé hoře figuruje v našich představách stále jako symbol. Snad ne už jako symbol hanebné porážky a národního neštěstí, ale stále ještě jako velký historický mezník v českých dějinách. České země po roce 1620 už... více


Dvě věžeDvě věže2006, J. R. R. Tolkien

Druhý díl světoznámé trilogie, zaujímající dnes čelné místo v klasické světové fantasy. Druhá část Pána prstenů vypráví, jak se vedlo každému členu Společenstva Prstenu od jeho rozbití až do příchodu Velké tmy a propuknu... více


Společenstvo PrstenuSpolečenstvo Prstenu2006, J. R. R. Tolkien

Nechme se okouzlit strhujícím příběhem kouzelného prstenu, který hraje klíčovou roli v boji dobra a zla v dávné Středozemi. Nechme se pohltit Středozemí, obdivujme se zoufalému hrdinství malého hobita, který jediný se mů... více


Hastings 1066 - Pád anglosaské AnglieHastings 1066 - Pád anglosaské Anglie2008, C. Gravett

Ústředním tématem této knížky jsou události spjaté s nejvýznamnějším datem v dějinách Anglie. Bitva u Hastings 14. října 1066 mezi Vilémem Normanským a Haroldem, králem anglickým, totiž přinesla zásadní obrat v další his... více


1 2 3 4 5 6 >