Byzantská říše

štítky

105 knih


Cesta sněžných ptáků 86% Cesta sněžných ptáků 2012, Robert Lyndon

Velkolepý, zcela moderně psaný román se odehrává v 11. století a provází čtenáře téměř celým tehdejším světem. Francouzský žoldák přijme od anglického šlechtice nabídku, aby se vydal do Konstantinopole zachránit jeho syn... více


Pád Cařihradu 83% Pád Cařihradu 1997, Mika Waltari

Barvitá románová freska líčí životní podmínky lidí, jejich myšlení, mravy a předsudky ve středověkém středisku východní civilizace – Cařihradu v roce 1453. Náboženské spory jsou tu především spory politickými a skrytý... více


Císařský oheň 85% Císařský oheň 2015, Robert Lyndon

Uplynulo dlouhých devět let a hrdinové knihy Cesta sněžných ptáků se opět setkávají. Píše se rok 1081 a ctižádost byzantského císaře je bezmezná. Hodlá získat „ohnivou směs“ Východu, zázračný vybuchující prášek, který úd... více
Čierny anjel. 1, Mladý Ioannes 81% Čierny anjel. 1, Mladý Ioannes 1990, Mika Waltari

Román Miky Waltariho Čierny anjel I (česky Temný anděl – prvně vydán v r. 2000, v originále Nuori Johannes) se odehrává v první polovině 15. století těsně před pádem Cařihradu (Konstantinopole) do rukou osmanských Turků... více


Křížové výpravy 89% Křížové výpravy 1995, Antony Bridge

Devět století staré a 200 let trvající drama křížových výprav, drama brutální, krvavé i romantické téma vzrušující nejen pro bitvy a mnohá dobrodružství, ale především proto, že se při nich dramaticky setkaly a střetly t... více


Zloději hedvábí 70% Zloději hedvábí 2017, Dirk Husemann

Byzanc, léta Páně 552 Z císařského pověření se zvědové Taurus a Olympiodoros vydávají do daleké Asie, aby tam odhalili tajemství výroby hedvábí. Skutečně se jim podaří ukrást housenky bource morušového a ukrýt je v dutý... více


Hvězdné hodiny lidstva 84% Hvězdné hodiny lidstva 2006, Stefan Zweig

Krátke biografie obsiahnuté v jednom z jeho najslávnejších diel v Hviezdnych hodinách ľudstva sa nesú v duchu humanistického pátosu. Zweig v nich chcel ukázať rozmanitosť, bohatosť, cieľavedomosť, silu vôle i vnútornú tr... více


Proti proudu času 82% Proti proudu času 1992, Robert Silverberg

Vědeckofantastický román o profesionálním průvodci turistů po minulých událostech. Autor se vyžívá v promýšlení absurdních situací a vztahů, které by mohly nastat při upravování historických událostí a osudů významnýc... více


Mozaika stínů 75% Mozaika stínů 2012, Tom Harper (p)

Mozaika stínů líčí příběh bývalého vojáka Demetria Askiata jenž nyní působí v Konstantinopoli jako detektiv. Na počátku románu ho osud postrčil do víru intrik a nebezpečí, když atentátník vystřelil šíp po císaři. Nyní je... více


Úpadok a zánik Rímskej ríše 80% Úpadok a zánik Rímskej ríše 1983, Edward Gibbon

Knížka nám nabízí obšírný popis římské říše, který bývá doplněn a porovnáván zajimavými reáliemi z jiných obdobý historie. Historik Edward Gibbon se snáží zachytit na malém prostoru až příliš rozsáhlou dobu lidských ději... více


Pád Cařihradu 88% Pád Cařihradu 2003, Steven Runciman

Drama definitivního konce východořímské říše, a zároveň i Byzance je strhujícím vylíčením smutné kapitoly z dějin křesťanské civilizace v boji s nástupem osmanských Turků pod praporem islámu. Literatura faktu v podání br... více


Svatí kacíři aneb reportáž nejen z Velké Moravy 92% Svatí kacíři aneb reportáž nejen z Velké Moravy 2013, Jindra Jarošová

Ústředními postavami románu na pomezí literatury faktu a beletrie jsou soluňští bratři Konstantin a Metoděj. Příběh jejich velkomoravské mise je zde podáván jako součást historicky věrného obrazu doby. Ve velkolepé fresc... více


Dějiny Byzance 92% Dějiny Byzance 1992, kolektiv autorů

Souhrnná moderní práce podávající obraz dějinného vývoje byzantské říše. Pod vedením Bohumily Zástěrové napsal autorský kolektiv Alexander Avenarius, Růžena Dostálová, Vladimír Fiala, Věra Hrochová, Milan Loos, Oldřich ... více


Hrabě Belisarius 84% Hrabě Belisarius 1948, Robert Graves

Na pozadí rozpadající se východořímské říše v 6. století n. l. vykresluje autor postavu čestného generála Belisaria, který, ač císařem nenáviděn pro své úspěchy, nikdy svého vládce nezradí. více


Hedvábný strom 74% Hedvábný strom 2016, Julian Stockwin

Řím L. P. 549. Obchodník Nicander a legionář Marius prchají z města před vpádem Ostrogótů, aby si zachránili holý život a začali nový za mořem v Konstantinopoli. Plni odhodlání zbohatnout podniknou několik divokých pokus... více


Ebenová loutna 71% Ebenová loutna 2017, Panagiotis Agapitos

V květnu 832 míří k chalífovi do Bagdádu císařské poselstvo, které má vyjednat mír na východních hranicích byzantské říše. V kapadocké Kaisareji, která je poslední zastávkou delegace před hranicemi, to vře. Arabové chyst... více


Pes, kocour a sirotek 84% Pes, kocour a sirotek 2016, Renáta Fučíková

Když k bráně komendy řádu johanitů v Mailbergu u jihomoravské hranice doputuje dvojice podezřelých cizinců, znamená to pro Martina jediné: rychle vzít nohy na ramena. Osiřelý dvanáctiletý čeledín od koní netuší, proč mu ... více


Černý oheň z Byzance 73% Černý oheň z Byzance 2020, Dirk Husemann

Londýn 1599 Stavitel varhan Thomas Dallam cestuje z pověření královny Alžběty I. do Konstantinopole, aby předal sultánu Mehmedovi mimořádný dar – samočinně hrající varhany. Ve skutečnosti však Dallamova cesta slouží úpln... více


Ve stínu meče 83% Ve stínu meče 2015, Tom Holland

Podtitul: Zápas o celosvětovou říši a konec starého světa V šestém století našeho letopočtu byl Blízký východ rozdělen na dvě mocenská centra, Persii a Byzanc. Už o sto let později se ale na jejich místo prodrala nov... více


Stěhování národů a východ Evropy: Byzanc, Slované a Arabové 89% Stěhování národů a východ Evropy: Byzanc, Slované a Arabové 2006, Jarmila Bednaříková

Kolektivní dílo pracovníků Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně navazuje na velice úspěšnou práci J. Bednaříkové Stěhování národů, jež vyšla již ve dvojím vydání. Jestliže tato kniha se zabývala především děj... více


Bronzové oko 78% Bronzové oko 2018, Panagiotis Agapitos

Další ,,byzantský příběh s tajemstvím“ s hlavním hrdinou vysokým hodnostářem císařského dvora Leonem přibližuje málo známou dobu a kulturu. Severořecká Soluň roku 833. Právě sem protospatharios Leon doprovází na císař... více


Bratři ze Soluně 72% Bratři ze Soluně 2013, Antonín Polách

Cyril a Metoděj, slovanští věrozvěstové,kteří právě před 1150 lety přinesli křesťanství na Moravu. Jak málo o nich víme! A co vlastně víme o době, ve které žili? Román Antonína Polácha, který se opírá, jak je tomu u ... více


Byzantská vzdělanost 88% Byzantská vzdělanost 1990, Růžena Dostálová

Zásadní práce o kultuře Byzantské říše. Druhé vydání knihy přední české byzantoložky, v níž se zabývá duchovní tradicí východní části římského impéria. Kniha se zaměřuje zejména na tu složku kultury, která je spjata s pí... více


Konstantinopol 1453: konec byzantské říše 87% Konstantinopol 1453: konec byzantské říše 2009, David Nicolle

Další publikace z nakladatelství Grada věnovaná oblíbené tematice křížových výprav tentokrát čtenáře zavede před brány hlavního města kdysi mocné byzantské říše. Konstantinopol zde vzdoruje čtyřměsíčnímu obléhání, její s... více


Tzimiskis 68% Tzimiskis 2005, Jan Cimický

V polovině desátého století se v byzantské říši dostal k moci mladý Císař Ioannis Tzimiskis. Vládl sice jen sedm let (969 - 976), ale zapsal se do dějin jako vynikající válečník a stratég a zároveň i jako uvážlivý politi... více


Justinián: Život a vláda východořímského císaře 92% Justinián: Život a vláda východořímského císaře 2009, Mischa Meier

Jednou z výrazných změn, k nimž došlo v pozdní antice, bylo přenesení hlavního města říše z Říma do nově založené Konstantinopole, která se na dalších tisíc let stala centrem východořímské, resp. byzantské říše. Jejím ne... více


Zlatý roh 73% Zlatý roh 2004, Poul Anderson

Pozoruhodný historický epos Poula Andersona o posledním a největším vikingském králi – Haraldu Krutém – opravdu žijícím CONANOVI. Byl to obrovský muž, plných sedm stop vysoký, a nikdo se mu nemohl rovnat v bitvě ani z... více


Válka s Góty 95% Válka s Góty 1985, Prokopios z Kaisareie

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována j... více


Papežka Jana 86% Papežka Jana 1967, Emmanuil Roidis

Román, který jeho autor, přední řecký spisovatel druhé poloviny minulého století, charakterizuje jako historickou studii z období raného středověku. Děj knihy vychází z události, kterou zachovala ústní a písemná tradice:... více


Konstantinopol 626. Poslední bitva antiky 98% Konstantinopol 626. Poslední bitva antiky 2016, Martin Hurbanič

Kniha se v širokém historickém kontextu zabývá avarsko-slovanským obléháním hlavního města východořímské říše v roce 626. Autor sleduje dějiny říše od smrti císaře Justiniána, především pokud se týče ztráty jejích pozic ... více


Válka s Peršany a Vandaly 90% Válka s Peršany a Vandaly 1985, Prokopios z Kaisareie

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována j... více


Smaltová Medúza 74% Smaltová Medúza 2019, Panagiotis Agapitos

Třetí z řady historických detektivek řeckého autora Panagiotise Agapitose přivádí hlavního hrdinu, velvyslance císařského dvora Leona, na poloopuštěný ostrov Skyros. Než je jeho bouří poškozená loď opravena, ujme se Leon... více


Paměti byzantské princezny 94% Paměti byzantské princezny 1996, Anna Komnéna

Byzantská princezna Anna Komnena (1083–1148) byla dcerou císaře Alexia I. Komnena. Ve svém díle sepsala události z období jeho vlády v letech 1062–1118. Pojala jej jako oslavný epos s jasnou reminiscencí na Homérovu Ilia... více


Z jednoho kontinentu na druhý 90% Z jednoho kontinentu na druhý 1993, Paul Balta

Seznámíme se s Byzancí, kolébkou pravoslavné církve. Objevíme nové náboženství, které proroku Mohamedovi seslal Alláh. Začteme se do příběhů o udatných rytířích a kouzelných vílách. Poznáme nová království, založená barb... více


Byzantské letopisy 90% Byzantské letopisy 1982, Michael Psellos

Chronographia (Letopisy) je historické dílo, v němž Michal Psellos zachytil období vymezené vládou Basileia II. a Michaela VII., tedy roky 976–1077. Jeho historická práce je považována za stylisticky jedno z nejzdařilejš... více


Císařovna 74% Císařovna 2003, Tessa Korber

Román o životě Theodory, krásné a inteligentní ženy neurozeného původu, která se domohla vysokého postavení a stala se v 6. století byzantskou císařovnou. Theodora byla dcerou syrské matky a řeckého námořníka, žijící v ... více


Sprisahanie v Ríme 80% Sprisahanie v Ríme 2010, Richard Blake

Historický triler, zasadený do obdobia roku 609. Popisuje dobrodružstvá Aelrica, mladého britského duchovného a jeho učiteľa, kňaza Maximina. Aelric je vznešeného pôvodu, ale zomrel mu otec, musel sa odlúčiť od ženy, kto... více


Stesky posledního Římana 83% Stesky posledního Římana 1983, Zosimos

Na rozdíl od východní části římské říše se v její západní polovině v 5. století n. l. vytvářely poměry vlivem germánských, vandalských a hunských nájezdů krajně nepříznivě. Na východní vzdělance působily zprávy o pohromá... více


Iztokova pomsta 63% Iztokova pomsta 1974, Fran Saleški Finžgar

Tento román oživuje dávne deje zo šiesteho storočia, aby ich sprítomnil pre nové generácie a vyplnil biele miesta dejín. Finžgarovi sa podarilo napísať strhujúce dielo, po ktorom siahajú starí i mladí. Historické udalost... více


Krv Alexandrie 63% Krv Alexandrie 2011, Richard Blake

Píše sa rok 612 a mladý britský úradník Aelric, ktorý sa stal senátorom a dôverníkom cisára Herakleia, prišiel do Alexandrie. Má zabezpečiť dodávku egyptského obilia do Konštantínopola a presadiť nový zákon o pôde, ale v... více