barbaři

štítky

14 knih


Zajímavé časy 91% Zajímavé časy 1998, Terry Pratchett

Zuřivé boje! Smrť! Válka! (A Válkovi synové Hrůza, Zmatek a dcera Řinčila). Nejstarší a nejtajemnější říše Zeměplochy se ocitla v chaosu způsobeném revolučním pojednáním na téma Co jsem letos dělal o prázdninách. Spojují... více


Čekání na barbary 76% Čekání na barbary 2001, John Maxwell Coetzee

Stěžejní dílo nejznámějšího jihoafrického autora a dvojnásobného nositele Bookerovy ceny za literaturu rozvíjí v alegorickém příběhu vzpoury jednotlivce proti útisku a degradaci člověka téma morálního dilematu, před nímž... více


Vejce s ozvěnou 70% Vejce s ozvěnou 2007, Josef Pecinovský

První kniha tetralogie Kroniky nové Země. Země se po ničivé globální katastrofě vrátila do barbarských časů. Na nekonečných pláních a v divokých pralesích se střetávají kmeny divochů v nikdy nekončícím zápase o přežití. ... více
Obránce 79% Obránce 2006, Sam Barone

Vládci dávné bohaté vesnice Orak, rozkládající se v oblasti pozdější Mezopotámie, jsou nuceni čelit ohromnému náporu barbarských vraždících kočovníků z národa Alur Meriki. Jejich ničivé nájezdy jsou pověstné. Bude schope... více


Barbaři: Neotřelý pohled na dějiny Římské říše 74% Barbaři: Neotřelý pohled na dějiny Římské říše 2008, Terry Jones

V knize se autoři pokusili vyvrátit obecně zažitou představu, že Římané ostatní národy výrazně převyšovali, a proto se jim podařilo vytvořit velké impérium. Tento názor se rozšířil, neboť většina historických pramenů byl... více


Vodní rod 72% Vodní rod 2004, Gregory John Keyes

Dva mocní bohové kdysi svedli boj o mladý svět. Jeden zvítězil, druhý se ukryl a čeká na svou příležitost. Princezna Heži, v jejíž krvi kolují zárodky magie Říčního boha, se pustí do nebezpečného pátrání po svém bratranc... více


Germáni: Tajemné národy ze severu 85% Germáni: Tajemné národy ze severu 2019, Ernst Künzl

Kdo vlastně byli Germáni? Nemilosrdné hordy ple­nících válečníků, nebo lid s bohatou kulturou? Kniha oživuje svět starověkých Germánů, jediných protivníků mocné římské říše, kteří jí dokázali vzdorovat, a nako­nec převza... více


Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím 67% Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím 2007, John Man

John Man sa na základe rozsiahlych ciest po stopách Attilových výbojov ako aj bohatých skúseností s výskumom nomádskych tradícií v Strednej Ázii usiluje odhaliť človeka stojaceho za mýtom a priblížiť nám Attilu takého, a... více


Barbaři - Jak jejich invaze ovlivnily moderní svět 82% Barbaři - Jak jejich invaze ovlivnily moderní svět 2009, Thomas J. Craughwell

Vikingové, Vandalové, Hunové, Mongolové, Gótové a Tataři srovnali se zemí starý svět a položili základy k novému. Lidová kultura pojímala barbary jako zarostlé, polonahé divochy, kteří se zuřivě vrhali na vesnice, vraždi... více


Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l. 93% Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l. 2008, Stanislav Doležal

Publikace se zabývá historií kmenového svazu Gótů od jeho nejasných počátků na přelomu letopočtu až po usazení části Gótů v římské Galii v roce 418. Autor sleduje kontakty a vztahy Gótů (jako společenství i jako jednotli... více


Stesky posledního Římana 83% Stesky posledního Římana 1983, Zosimos

Na rozdíl od východní části římské říše se v její západní polovině v 5. století n. l. vytvářely poměry vlivem germánských, vandalských a hunských nájezdů krajně nepříznivě. Na východní vzdělance působily zprávy o pohromá... více


Sťahovanie národov (454 - 568): Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania 0% Sťahovanie národov (454 - 568): Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania 2008, Peter Bystrický

Z obsahu: 1, Huni 2, Gepidi 3, Ostrogóti 4, Longobardi 5, Heruli 6, Ostrogótska Itália 7, Longobardská ríša 8, Slovania 9, Avari, koniec sťahovania národov více


Politické a společenské aspekty christianizace barbarů (Vizigótů, Ostrogótů a Vandalů) 0% Politické a společenské aspekty christianizace barbarů (Vizigótů, Ostrogótů a Vandalů) 1990, Jarmila Bednaříková

Autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta historických věd byl vypracován v rámci interní vědecké aspirantury na katedře starověké kultury FF MU v Brně. více


Slovensko a rímske impérium 0% Slovensko a rímske impérium 1960, Oldřich Pelikán

Kniha oboznamuje čitateľa s dejinami slovenského územia v 1. - 4. storočí nášho letopočtu, pokiaľ prišlo do styku s rímskym impériom. Na základe písomných a hmotných prameňov opisuje nepriateľské i priateľské styky kmeňo... více