barbaři

štítky

11 knih


Vejce s ozvěnouVejce s ozvěnou2007, Josef Pecinovský

První kniha tetralogie Kroniky nové Země. Země se po ničivé globální katastrofě vrátila do barbarských časů. Na nekonečných pláních a v divokých pralesích se střetávají kmeny divochů v nikdy nekončícím zápase o přežití. ... více


Barbaři: Neotřelý pohled na dějiny Římské říšeBarbaři: Neotřelý pohled na dějiny Římské říše2008, Terry Jones

V knize se autoři pokusili vyvrátit obecně zažitou představu, že Římané ostatní národy výrazně převyšovali, a proto se jim podařilo vytvořit velké impérium. Tento názor se rozšířil, neboť většina historických pramenů byl... více


Attila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj RímAttila: Barbarský kráľ, ktorý vyzval na súboj Rím2007, John Man

John Man sa na základe rozsiahlych ciest po stopách Attilových výbojov ako aj bohatých skúseností s výskumom nomádskych tradícií v Strednej Ázii usiluje odhaliť človeka stojaceho za mýtom a priblížiť nám Attilu takého, a... více
Germáni: Tajemné národy ze severuGermáni: Tajemné národy ze severu2019, Ernst Künzl

Kdo vlastně byli Germáni? Nemilosrdné hordy ple­nících válečníků, nebo lid s bohatou kulturou? Kniha oživuje svět starověkých Germánů, jediných protivníků mocné římské říše, kteří jí dokázali vzdorovat, a nako­nec převza... více


Vodní rodVodní rod2004, Gregory John Keyes

Dva mocní bohové kdysi svedli boj o mladý svět. Jeden zvítězil, druhý se ukryl a čeká na svou příležitost. Princezna Heži, v jejíž krvi kolují zárodky magie Říčního boha, se pustí do nebezpečného pátrání po svém bratranc... více


Stesky posledního ŘímanaStesky posledního Římana1983, Zosimos

Na rozdíl od východní části římské říše se v její západní polovině v 5. století n. l. vytvářely poměry vlivem germánských, vandalských a hunských nájezdů krajně nepříznivě. Na východní vzdělance působily zprávy o pohromá... více


Barbaři - Jak jejich invaze ovlivnily moderní světBarbaři - Jak jejich invaze ovlivnily moderní svět2009, Thomas J. Craughwell

Vikingové, Vandalové, Hunové, Mongolové, Gótové a Tataři srovnali se zemí starý svět a položili základy k novému. Lidová kultura pojímala barbary jako zarostlé, polonahé divochy, kteří se zuřivě vrhali na vesnice, vraždi... více


Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l.Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l.2008, Stanislav Doležal

Publikace se zabývá historií kmenového svazu Gótů od jeho nejasných počátků na přelomu letopočtu až po usazení části Gótů v římské Galii v roce 418. Autor sleduje kontakty a vztahy Gótů (jako společenství i jako jednotli... více


Sťahovanie národov (454 - 568): Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a SlovaniaSťahovanie národov (454 - 568): Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania2008, Peter Bystrický

Z obsahu: 1, Huni 2, Gepidi 3, Ostrogóti 4, Longobardi 5, Heruli 6, Ostrogótska Itália 7, Longobardská ríša 8, Slovania 9, Avari, koniec sťahovania národov více


Slovensko a rímske impériumSlovensko a rímske impérium1960, Oldřich Pelikán

Kniha oboznamuje čitateľa s dejinami slovenského územia v 1. - 4. storočí nášho letopočtu, pokiaľ prišlo do styku s rímskym impériom. Na základe písomných a hmotných prameňov opisuje nepriateľské i priateľské styky kmeňo... více


Politické a společenské aspekty christianizace barbarů (Vizigótů, Ostrogótů a Vandalů)Politické a společenské aspekty christianizace barbarů (Vizigótů, Ostrogótů a Vandalů)1990, Jarmila Bednaříková

Autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta historických věd byl vypracován v rámci interní vědecké aspirantury na katedře starověké kultury FF MU v Brně. více