byzantská literatura

štítky

22 knih


Dějiny Byzance 93% Dějiny Byzance 1992, Růžena Dostálová

Souhrnná moderní práce podávající obraz dějinného vývoje byzantské říše. Pod vedením Bohumily Zástěrové napsal autorský kolektiv Alexander Avenarius, Růžena Dostálová, Vladimír Fiala, Věra Hrochová, Milan Loos, Oldřich ... více


Byzantská vzdělanost 88% Byzantská vzdělanost 2003, Růžena Dostálová

Zásadní práce o kultuře byzantské říše. Druhé vydání knihy přední české byzantoložky, v níž se zabývá duchovní tradicí východní části římského impéria. Kniha se zaměřuje zejména na tu složku kultury, která je spjata s pí... více


Válka s Góty 95% Válka s Góty 1985, Prokopios z Kaisareie

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována j... více
Válka s Peršany a Vandaly 90% Válka s Peršany a Vandaly 1985, Prokopios z Kaisareie

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována j... více


Paměti byzantské princezny 94% Paměti byzantské princezny 1996, Anna Komnéna

Byzantská princezna Anna Komnena (1083–1148) byla dcerou císaře Alexia I. Komnena. Ve svém díle sepsala události z období jeho vlády v letech 1062–1118. Pojala jej jako oslavný epos s jasnou reminiscencí na Homérovu Ilia... více


Byzantské letopisy 90% Byzantské letopisy 1982, Michael Psellos

Chronographia (Letopisy) je historické dílo, v němž Michal Psellos zachytil období vymezené vládou Basileia II. a Michaela VII., tedy roky 976–1077. Jeho historická práce je považována za stylisticky jedno z nejzdařilejš... více


Stesky posledního Římana 83% Stesky posledního Římana 1983, Zosimos

Na rozdíl od východní části římské říše se v její západní polovině v 5. století n. l. vytvářely poměry vlivem germánských, vandalských a hunských nájezdů krajně nepříznivě. Na východní vzdělance působily zprávy o pohromá... více


Nebeský žebřík 89% Nebeský žebřík 2015, Ióannés Klimakos

Nebeský žebřík byzantského mystika Ióanna Klimaka je dnes shodně považován za jedno z nejvlivnějších děl východní i západní asketiky. Spis se těšil mimořádné oblibě již od svého vzniku v 7. století a zanechal výraznou st... více


Na přelomu věků 85% Na přelomu věků 1986, Theofylaktos Simokattés

Světové dějiny Theofylakta Simokatta, nazvané v českém překladě Na přelomu věků, jsou autorovým neznámějších dílem. I z přísného hlediska moderní historické vědy je to dílo datačně spolehlivé, přinášející mnoho cenných, ... více


Poslední zápas Byzance 80% Poslední zápas Byzance 1988, Laonikos Chalkokondyles

Vzorem pro koncepci životního díla, vycházejícího v českém překladu pod názvem Poslední zápas Byzance, byli Chalkokondylovi mistři řeckého dějepisu Hérodotos a Thukydides. Jeho záběr soudobých dějin je však mnohem ši... více


K čertu ať táhne studium 80% K čertu ať táhne studium 2011, * antologie

Výbor z byzantské žebravé poezie. Kniha K čertu ať táhne studium představuje první výbor z byzantské žebravé poezie u nás. Ačkoliv byl již od svého vzniku tento žánr na periferii evropského písemnictví, je přitažlivý ... více


Světlo z Byzance 80% Světlo z Byzance 2018, Marcel Martin

Řecká studia v renesanční Itálii, 1360–1534. Za svůj pozoruhodný rozvoj vděčí západní středověká a renesanční vzdělanost v mnoha aspektech vzdělancům a kulturnímu prostředí Druhého Říma, tedy Byzance. Předkládaná monogr... více


Byzantské legendy: Výběr textů ze IV. - XII. století 87% Byzantské legendy: Výběr textů ze IV. - XII. století 2007, kolektiv autorů

Soubor textů, který byl zásadním zdrojem slovanského písemnictví. Byzantské legendy v sobě skrývaly román, povídku, novelu i anekdotu, byly především skvělým čtením a díky tomu se také staly nejdůležitějším zdrojem ce... více


Slovník spisovatelů - Řecko: Antická, byzantská a novořecká literatura 100% Slovník spisovatelů - Řecko: Antická, byzantská a novořecká literatura 1975, Růžena Dostálová

V abecedně uspořádaných heslech zachycuje významné řecké spisovatele, básníky, filozofy, publicisty i nejdůležitější anonymní díla řecké literatur od antiky až po dnešek. Slovník je uveden obsáhlou studií o hlavních vývo... více


Církevní dějiny 90% Církevní dějiny 1991, Evagrius Scholasticos

Třetí pokračová církevních dějina navazující na Eusebia a Socrata scholastika. Popisuje události let 431 - 594. více


Digenis Akritis - Byzantský epos o Dvojrodém Hraničáři 70% Digenis Akritis - Byzantský epos o Dvojrodém Hraničáři 2018, neznámý - neuveden

Samotář i gentleman. Mladinký greenhorn i bojovník s nadlidskou silou, jenž zkrotí mustanga, ať chce či nechce, a udolá holýma rukama příšerného medvěda. Muž žijící mezi dvěma naprosto odlišnými světy. Spravedlivý lidumi... více


Byzantská paideia, vzdělávání v Byzanci (byzantská kultura) 90% Byzantská paideia, vzdělávání v Byzanci (byzantská kultura) 2006, Václav Ježek

Tak ako v antickej tradícii i v Byzancii paidea pozdvihla človeka k vyšším cieľom nie v zmysle anonymného mysticizmu, ale v zmysle všestranného rozvoja človeka , čo pre neho znamená šťastnejší život. více


Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy : byzantská vyprávění prospěšná pro duši 90% Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy : byzantská vyprávění prospěšná pro duši 2014, neznámý - neuveden

V rozbouřené době, kdy se antický pohanský svět přetváří v novou křesťanskou společnost, vzniká jako průvodní jev těchto změn také mnišské hnutí. V pouštních oblastech Egypta, Palestiny a Sýrie se společně s různými form... více


História a mýtus: Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách 50% História a mýtus: Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách 2010, Martin Hurbanič

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ať múzy promluví: Tři byzantská kvazidramata 100% Ať múzy promluví: Tři byzantská kvazidramata 2012, neznámý - neuveden

Tři byzantská kvazidramata. Kniha představuje tři pozoruhodné literární experimenty vzniklé v 9. a 12. století: Verše o Adamovi Ignatia Diakona, Kočkomyší válku Theodóra Prodroma a Dramation Michaéla Haplúcheira. Ozna... více