byzantská literatura

štítky

20 knih


Byzantská vzdělanostByzantská vzdělanost2003, Růžena Dostálová

Zásadní práce o kultuře byzantské říše. Druhé vydání knihy přední české byzantoložky, v níž se zabývá duchovní tradicí východní části římského impéria. Kniha se zaměřuje zejména na tu složku kultury, která je spjata s pí... více


Válka s GótyVálka s Góty1985, Prokopios z Kaisareie

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována j... více


Válka s Peršany a VandalyVálka s Peršany a Vandaly1985, Prokopios z Kaisareie

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována j... více
Byzantské letopisyByzantské letopisy1982, Michael Psellos

Chronographia (Letopisy) je historické dílo, v němž Michal Psellos zachytil období vymezené vládou Basileia II. a Michaela VII., tedy roky 976–1077. Jeho historická práce je považována za stylisticky jedno z nejzdařilejš... více


Paměti byzantské princeznyPaměti byzantské princezny1996, Anna Komnéna

Byzantská princezna Anna Komnena (1083–1148) byla dcerou císaře Alexia I. Komnena. Ve svém díle sepsala události z období jeho vlády v letech 1062–1118. Pojala jej jako oslavný epos s jasnou reminiscencí na Homérovu Ilia... více


Stesky posledního ŘímanaStesky posledního Římana1983, Zosimos

Na rozdíl od východní části římské říše se v její západní polovině v 5. století n. l. vytvářely poměry vlivem germánských, vandalských a hunských nájezdů krajně nepříznivě. Na východní vzdělance působily zprávy o pohromá... více


Nebeský žebříkNebeský žebřík2015, Ióannés Klimakos

Nebeský žebřík byzantského mystika Ióanna Klimaka je dnes shodně považován za jedno z nejvlivnějších děl východní i západní asketiky. Spis se těšil mimořádné oblibě již od svého vzniku v 7. století a zanechal výraznou st... více


Na přelomu věkůNa přelomu věků1986, Theofylaktos Simokattés

Světové dějiny Theofylakta Simokatta, nazvané v českém překladě Na přelomu věků, jsou autorovým neznámějších dílem. I z přísného hlediska moderní historické vědy je to dílo datačně spolehlivé, přinášející mnoho cenných, ... více


Poslední zápas ByzancePoslední zápas Byzance1988, Laonikos Chalkokondyles

Vzorem pro koncepci životního díla, vycházejícího v českém překladu pod názvem Poslední zápas Byzance, byli Chalkokondylovi mistři řeckého dějepisu Hérodotos a Thukydides. Jeho záběr soudobých dějin je však mnohem ši... více


Světlo z ByzanceSvětlo z Byzance2018, Marcel Martin

Řecká studia v renesanční Itálii, 1360–1534. Za svůj pozoruhodný rozvoj vděčí západní středověká a renesanční vzdělanost v mnoha aspektech vzdělancům a kulturnímu prostředí Druhého Říma, tedy Byzance. Předkládaná monogr... více


Církevní dějinyCírkevní dějiny1991, Evagrius Scholasticos

Třetí pokračová církevních dějina navazující na Eusebia a Socrata scholastika. Popisuje události let 431 - 594. více


Byzantské legendy: Výběr textů ze IV. - XII. stoletíByzantské legendy: Výběr textů ze IV. - XII. století2007, kolektiv autorů

Soubor textů, který byl zásadním zdrojem slovanského písemnictví. Byzantské legendy v sobě skrývaly román, povídku, novelu i anekdotu, byly především skvělým čtením a díky tomu se také staly nejdůležitějším zdrojem ce... více


Slovník spisovatelů - Řecko: Antická, byzantská a novořecká literaturaSlovník spisovatelů - Řecko: Antická, byzantská a novořecká literatura1975, Růžena Dostálová

V abecedně uspořádaných heslech zachycuje významné řecké spisovatele, básníky, filozofy, publicisty i nejdůležitější anonymní díla řecké literatur od antiky až po dnešek. Slovník je uveden obsáhlou studií o hlavních vývo... více


Byzantská paideia, vzdělávání v Byzanci (byzantská kultura)Byzantská paideia, vzdělávání v Byzanci (byzantská kultura)2006, Václav Ježek

Tak ako v antickej tradícii i v Byzancii paidea pozdvihla človeka k vyšším cieľom nie v zmysle anonymného mysticizmu, ale v zmysle všestranného rozvoja človeka , čo pre neho znamená šťastnejší život. více


Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy : byzantská vyprávění prospěšná pro dušiObrácení nevěstky Marie a jiné příběhy : byzantská vyprávění prospěšná pro duši2014, neznámý, neuveden

V rozbouřené době, kdy se antický pohanský svět přetváří v novou křesťanskou společnost, vzniká jako průvodní jev těchto změn také mnišské hnutí. V pouštních oblastech Egypta, Palestiny a Sýrie se společně s různými form... více


1