Paměti byzantské princezny přehled

Paměti byzantské princezny
https://www.databazeknih.cz/img/books/12_/122295/bmid_pameti-byzantske-princezny-xQS-122295.jpg 5 10 10

Byzantská princezna Anna Komnena (1083–1148) byla dcerou císaře Alexia I. Komnena. Ve svém díle sepsala události z období jeho vlády v letech 1062–1118. Pojala jej jako oslavný epos s jasnou reminiscencí na Homérovu Iliadu. Pro svou práci měla nejlepší předpoklady: důkladné a rozsáhlé vzdělání, přístup ke státním archivům, bohaté kontakty s mocenskými a vzdělaneckými vrstvami a v neposlední řadě příklad svého manžela, který sám byl historikem. Jako vzor si vzala slavného antického historika Thukydia a zvolila archaizuící styl, považovaný za přiměřený pro daný literární žánr. Byzantské historické dílo plnilo trojí funkci: informativní, morálně výchovnou a uměleckou. Poučení o minulosti mělo být návodem k správnému jednání, ale mělo také poskytovat estetický prožitek. Annino dílo je prvořadým historickým pramenem a to nejen pro dějiny Byzance na přelomu 11. a 12. století. Obsahuje významné poznatky o dějinách Srbska a kočovných kmenech v Podunají, o dějinách Seldžuků a o prvním křižáckém tažení, jak je viděli Byzantinci.... celý text

Literatura naučná Historie
Vydáno: , Odeon
Originální název:

Alexias


více info...

Můj komentář

Zatím jste nenapsal(a) svůj komentář ke knize Paměti byzantské princezny. Přihlašte se a napište ho.


Komentáře (4)

Kuža007
03.07.2023 5 z 5

Jedná se o krásný historický pramen, který nám na základě svých pamětí sepsala byzantská princezna Anna Komnena a do češtiny byl velice podrobně přeložen Růženou Dostálovou. V tomto pramenu můžeme krásně vidět a cítit mezi řádky Anniných slov byzantský pohled na přicházející rytíře ze západní Evropy, přičemž to bylo prolnutí dvou různé hodnotových světů, byť obou křesťanských. To vše a mnohé další lze zde nalézt, a to navíc pod hrdinských eposem Alexias, který dcera věnovala svému otci jakožto text oslavující skvělého a bojovného panovníka.

milan-s1555
20.05.2022 5 z 5

Berry absolútne nepochopil prácu historika a význam kroník! Porovnáva túto kroniku so súčasnými sekundárnou literatúrou historikov. No títo historici z čoho čerpajú? Presne z takýchto diel. Z čoho iného asi? Nemajú stroj času. Práca spočíva v tom, že sa prečíta kronika a informácie sa podrobia kritickému rozboru, porovnajú sa s inými zdrojmi z tej doby. Tak sa vyprofiluje historické poznanie : kto, s kým kedy. Každý zdroj je subjektívny, no pre historika je dôležitý, aký mal kronikár prístup k informáciám. Anna Komnenová bola vzdelaná princezná a ako členka cisárskeho dvoru mala prístup k archívom, stretávala sa s významnými osobnosťami, ktoré ovplyvňovali dobu. Čiže naopak každý študent dejepisu, každý kto vie kriticky myslieť a chce lepšie poznať dobu a zmýšľanie by si mal túto kroniku prečítať.


_Berry_
10.05.2020 5 z 5

Je to už téměř tisíc let od doby, kdy Anna Komnena, výjimečně vzdělaná a neméně ješitná dcera vládce Romanie, zasedla na sklonku svého života v izolaci kláštera Panny Marie Milostiplné k rukopisu nadepsanému Alexias.

Už jen samotný název - tedy název původní, nikoliv ten spojený s českým vydáním, který je skutečně nanejvýš zavádějící - evokuje spíše hrdinský epos, než historické pojednání, za které se dílo vydává. Ve světle obsahu knihy bych se s trochou nadsázky nebál titul přejmenovat na Apología Alexious, příznačnější pro Annin záměr.

Bylo by asi naivní očekávat, že optika v purpuru zrozeného potomka jednoho z předních hybatelů komnenovské renesance nebude vychýlena ve prospěch vlastní krve, předně zde značně idealizovaného Alexia. Všudypřítomné topos, zcela poplatné době a příznačné pro podobnou literaturu, se nejvíce projeví právě při charakteristice osob Anně nejbližších a bez znalosti alternativních pramenů, věnujících se totožné problematice, je nanejvýš obtížné v nich navigovat.

Ponechám-li stranou nepřesnosti a vyložené chyby, jimž se soudobý historik v oněch velice specifických podmínkách mohl jen stěží vyhnout a na které nás upozorní poznámkový aparát, jenž - byť velice přínosný - působí mimochodem svým umístěním a absencí číselných odkazů velice rušivě, stále se musím pozastavit nad účelovou selektivitou stran popisovaných dějů a mnohdy očividným překrucováním fakt, významně snižujícím přínos tohoto jinak neocenitelného a v mnohém unikátního díla.

Je to politováníhodné, jelikož Alexios vyznívá i bez přikrášlování a nekritické adorace jako velice činorodý, schopný a nad jiné vyčnívající státník, být neobyčejně machiavellistický. Neméně zajímavé jsou i postavy, o které se jeho moc opírala - předně pak tajemná Anna Dalassena, cílevědomá žena v pozadí komnenovského převratu a císařův pevný bod po prvních patnáct let jeho vlády.

Pokud se vám podaří poodhalit onu mlhu, vzniklou kreativním nakládáním se skutečností, můžete se těšit na nesmírně poutavou sondu do nevšedního života panovníka zmenšující se říše, obklopující věčné Byzantium, a budete mít možnost sledovat, kterak se mu podnět k první kruciátě, schovaný v korespondenci s papežským stolcem, vymyká z rukou a posunuje výhybku historie o několik palců vpřed směrem ke střetu mezi západem a východem.

všechny komentáře

Související novinky (0)

Zatím zde není žádná související novinka.


Citáty z knihy (0)

Zatím zde není žádný citát z knihy.


Kniha Paměti byzantské princezny v seznamech

v Přečtených11x
ve Čtenářské výzvě2x
v Doporučených2x
v Knihotéce13x
v Chystám se číst12x
v Chci si koupit13x
v dalších seznamech2x