vzdělanost

štítky

62 knih


Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění 86% Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění 2008, Konrad Paul Liessmann

V knize Teorie nevzdělanosti, jejíž aktuálnost a také brilantnost se setkala s velkou odezvou hned po vydání v roce 2006, autor systematicky dovozuje, že mnohé z toho, co se propaguje pod názvem „společnost vědění“, jsou... více


Jak napsat diplomovou práci 85% Jak napsat diplomovou práci 1997, Umberto Eco

Autor v knize podává vyčerpávající, místy s humorným nadhledem napsaný rozbor problému, kterým se každoročně zabývají tisíce studentů a stovky učitelů všech druhů vysokých škol. Přeložil a předmluvu napsal Ivan Seidl. více


Holka se sílícím hlasem 92% Holka se sílícím hlasem 2021, Abi Daré

Příběh vyprávěný nezapomenutelným hlasem nigerijské služky, odhodlané bojovat za své sny Adunni je čtrnáctiletá nigerijská dívka, která ví, co chce: vzdělání. Matka jí prozradila, že vzdělání je jediný způsob, jak zí... více
Kamil neumí lítat 93% Kamil neumí lítat 2011, Jennifer Berne

Špaček Kamil neuměl lítat. Neměl čas učit se na hodinách létání ladné výkruty s ostatními bratranci a sestřenicemi. Zobák měl ponořený v knihách. Proto mu bratranci a sestřenice říkali Kamil-knihy svačil nebo zoban křupa... více


Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli 64% Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli 2010, Pierre Bayard

Od kultivovaných lidí se očekává, že četli všechna důležitá díla světové literatury a k tomu ještě spoustu knih, které každý rok vycházejí. Jak se zachovat v těchto ošemetných situacích, kdy máme mluvit o knihách, které ... více


Vzdělanost jako živý dialog s minulostí 89% Vzdělanost jako živý dialog s minulostí 2011, Dietrich Schwanitz

Fundovaná práce, která vyšla v Německu v roce 2006 ve 26. vydání, se zabývá vzdělaností jakožto specifickou civilizační ideou, která se historicky rozvinula v německy mluvících zemích a je odlišná od kultury chování aris... více


Nebezpečná mělčina - Jak internet mění náš mozek 82% Nebezpečná mělčina - Jak internet mění náš mozek 2017, Nicholas Carr

Titul Nebezpečná mělčina se stal bestsellerem a v roce 2011 se dostal mezi finalisty na Pullitzerovu cenu v kategorii Literatury faktu. Carr názorně ukazuje, jak nové technologie mění způsob lidského myšlení a jednání. U... více


Hodina duchů. Praxe nevzdělanosti: Polemický spis 89% Hodina duchů. Praxe nevzdělanosti: Polemický spis 2015, Konrad Paul Liessmann

Nikdo už neví, co vzdělání znamená, ale všichni požadují jeho reformu. Etabluje se řádný trh, na němž tropí své řády i neřády výzkumníci vzdělání a experti na vzdělání, agentury, testující instituty, lobbisté a v neposle... více


Jak Irové zachránili civilizaci 71% Jak Irové zachránili civilizaci 1998, Thomas Cahill

Vyprávění jednoho z významných znalců irských dějin o činnosti irských mnichů a písařů při ochraně západního písemnictví a tvorbě středověkého evropského myšlení. více


Obrana liberálního vzdělání 81% Obrana liberálního vzdělání 2017, Fareed Rafiq Zakaria

Politici nejen ve Spojených státech a na Západě, ale například i v Japonsku projevují v posledních letech obavy z toho, že mnoho mladých lidí studuje obory, které jsou, stručně řečeno, nepraktické. Důsledkem je spor o po... více


Byzantská vzdělanost 88% Byzantská vzdělanost 2003, Růžena Dostálová

Zásadní práce o kultuře byzantské říše. Druhé vydání knihy přední české byzantoložky, v níž se zabývá duchovní tradicí východní části římského impéria. Kniha se zaměřuje zejména na tu složku kultury, která je spjata s pí... více


Vzdělání jako provokace 84% Vzdělání jako provokace 2018, Konrad Paul Liessmann

Všichni mluví o vzdělání. Stalo se sekulární naukou spásy, od níž si slibujeme řešení všech problémů – od potírání chudoby až k integraci migrantů, od změny klimatu až k boji proti teroru. Zatímco se však „vzdělání“ jako... více


Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti 93% Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti 2001, kolektiv autorů

Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti je knihou, která nesmí chybět v žádné knihovně. Poutavým způsobem vás zasvětí do výtvarného umění, podnikání, literatury, zeměpisu, dějin, politiky, vědy i sportu. Jak je se... více


S rozumem v koncích: Proč se stáváme méně inteligentními a co to znamená pro budoucnost 86% S rozumem v koncích: Proč se stáváme méně inteligentními a co to znamená pro budoucnost 2020, Edward Dutton

Stáváme se méně inteligentními. Kniha S rozumem v koncích nám sděluje tento šokující, ale fascinující poznatek. Autoři nám představují vršící se hromadu důkazů, že lidé jsou dnes podstatně méně inteligentní, než tomu byl... více


Dějiny pedagogiky 75% Dějiny pedagogiky 2008, Dana Kasperová

Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje obdob... více


Pohřbívání svobody 73% Pohřbívání svobody 2017, Benjamin Kuras

S vítaným návratem k tradičnímu černému humoru provází Pohřbívání svobody absurditami, kterými dnes na individuální tvůrčí svobodu a zdravý rozum útočí v křečích politické korektnosti na úrovni lokální, státní, eurounijn... více


Výchova, zřejmost, vědomí 87% Výchova, zřejmost, vědomí 1995, Zdeněk Kratochvíl

Pojetí výchovy se vyvíjí od prvních filosofických systémů, které se zabývaly možností poznání světa a tedy zobecnění zkušenosti, která se mohla dále předávat v generacích. Proto se kniha odvíjí od řeckého myšlenkového sv... více


Učitelé a žáci ve středověku 88% Učitelé a žáci ve středověku 2011, Jacques Verger

Dva přední francouzští medievalisté vyprávějí dějiny škol, učitelů a žáků ve středověku. Kniha zahrnuje období od 6. do 15. století, od sklonku pozdně antické vzdělanosti přes „renesance“ karolinské a otonské éry až po r... více


Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi 82% Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi 2007, Peter Burke

Kniha renomovaného cambridgeského historika, předního představitele vlny „nové historie“, se zabývá změnami statutu vědění a poznání v raně moderní době. Vychází nejen ze sociologických tendencí v americké historii vědy,... více


Obecná porada o nápravě věcí lidských 92% Obecná porada o nápravě věcí lidských 1992, Jan Amos Komenský

Rukopis rozsáhlého latinského spisu vznikal kolem poloviny 17. století. Za Komenského života však vyšly jen dva svazky. Spis, o kterém diskutovala celá vzdělaná Evropa, se v pozdějších dramatických letech ztratil a kompl... více


Alternativní školy a inovace ve vzdělávání 82% Alternativní školy a inovace ve vzdělávání 2001, Jan Průcha

Řada učitelů i rodičů nespokojených s "tradiční školou" si hodně slibuje od různých alternativních koncepcí. Které alternativní školy a inovativní koncepce vzdělávání dnes existují u nás a ve světě? A jsou opravdu lepší ... více


Kánon západní literatury 83% Kánon západní literatury 2000, Harold Bloom

Kniha známého amerického literárního vědce a kritika se zabývá otázkami literárního kánonu, jeho utváření a proměn. Literární teorii i historii přitom zasazuje do mnohem širšího kontextu západoevropských kulturních dějin... více


Filipika proti misomusům 63% Filipika proti misomusům 1567, Jan Blahoslav

Polemické dílo Filipika proti misomusům napsal biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav v únoru 1567 v Ivančicích. Spisem kritizoval názory Jana Augusty (roku 1564 propuštěného Ferdinandem I. z křivoklátského vězení), který... více


Estetická výchova 80% Estetická výchova 1995, Friedrich Schiller

Listy o estetické výchově (jsou psány roku 1793 vévodovi von Schleswig-Holstein-Augustenburg a vyšly o dva roky později v Hórách) jsou možná nejvlivnějším Schillerovým filozofickým dílem. Jde ale jako u všeho, co psal, t... více


Jan Amos 87% Jan Amos 2020, Aleš Mrázek

Kdyby žil „učitel národů“ Jan Amos Komenský v dnešní době, asi by nevznikl tento komiks. Ale jeho doba poznamenaná válkou, morovými ranami a pronásledováním se spolu s Komenského nezlomným duchem postarala o to, že Komen... více


Křesťanská vzdělanost 77% Křesťanská vzdělanost 2004, Aurelius Augustinus

Ústředním tématem Augustinova díla je biblická exegeze a její vztah k pohanské učenosti, která se rozvíjí vedle výkladu teorie znaku a metody homiletiky, kazatelského umění. V teorii znaku navazuje Augustin na platonismu... více


Společnost a vědění II: Od Encyklopedie k Wikipedii 76% Společnost a vědění II: Od Encyklopedie k Wikipedii 2013, Peter Burke

Peter Burke, emeritní profesor kulturní historie na univerzitě v Cambridgi, touto knihou navazuje na první díl svého souhrnného zamyšlení nad vztahem Společnosti a vědění a oba svazky souborně podávají přehled o vývoji z... více


Odsouzeni k manuální práci - Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině 96% Odsouzeni k manuální práci - Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině 2004, Tomáš Katrňák

Kniha se zabývá procesem předávání vzdělanostního statusu z jedné generace na druhou. Zaměřuje se na dělnickou rodinu a zkoumá mechanismy, které vedou k tomu, že tak značná část dětí dělníků končí na konci devadesátých l... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Školství a vzdělanost 88% Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Školství a vzdělanost 2020, kolektiv autorů

Kniha dvanácti českých historiků přibližuje cestu, kterou prošlo školství v českých zemích od svých středověkých počátků, kdy bylo dostupné jen úzké elitě, až k masovému vzdělávání 21. století. Dílo nabízí široce koncipo... více


O vzdělání 85% O vzdělání 2014, Richard Buckminster Fuller

Titul O vzdělání je prorockým dílem překračujícím hranice mnoha oborů. Buckminster Fuller zde čerpá ze své mnohovrstevnaté zkušenosti: student, jehož dvakrát vyloučili z Harvardu pro „nezájem“ o studium, který se stal pr... více


Základy rétoriky 90% Základy rétoriky 1985, Marcus Fabius Quintilianus

Institutio oratoria, pravděpodobně před rokem 90 – kniha pojednává o základech rétoriky a o výchově řečníků. Toto dílo bylo po pádu Říma ztraceno, znovu objeveno bylo v roce 1416, jeho objev znovu nastartoval rozvoj réto... více


Najhlúpejšia generácia 85% Najhlúpejšia generácia 2010, Mark Bauerlein

Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu budúcnosť alebo: never nikomu pod 30 Samotný rozšírený názov knihy Najhlúpejšia generácia: Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu bu... více


Jak se dnes studuje 75% Jak se dnes studuje 2017, Giambattista Vico

Jak se dnes studuje je asi nejpřístupnější text neapolského filosofa Giambattisty Vica (1668–1744). Vico zde přehledně srovnává moderní přístup ke studiu s antickým vzděláváním na příkladech různých disciplín od přírodov... více


Čas výchovy 95% Čas výchovy 1991, Radim Palouš

Autor se snaží nastínit problematiku výchovy jako filosofického problému. více


Heretická škola 85% Heretická škola 2008, Radim Palouš

Filosofická studie o proměně školy na instituci určovanou dnešní technovědnou civilizací. Obsahuje rozbory Sokratových dialogů, Komenského Boží svět jako školu, výukové antinomie E. Finka, jinost druhého E. Lévinase, edu... více


Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia 93% Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia 2006, Kateřina Bobková-Valentová

V knize Kateřiny Bobkové-Valentové se před čtenářem otevírá každodenní život obyvatel raně novověkého jezuitského gymnázia. První část knihy přináší charakteristiku předpisů určujících chod školy a život komunity. Druhá ... více


Idea university 87% Idea university 2015, Jakub Jirsa

Současná rozprava o vysokém školství postrádá hlubší zakotvení v debatě, která se o podstatě a funkci moderního univerzitního vzdělávání vede nejméně od 19. století. Sborník přináší jednak historické texty o ideji univer... více


Počátky české vzdělanosti 80% Počátky české vzdělanosti 1988, Rudolf Turek

Dějiny našeho národa v 9.-12.století z hlediska vývoje vzdělanosti, tj.vývoj písma a počátky a rozvoj literární tvorby. více


Čas ve výchově, umění a sportu 90% Čas ve výchově, umění a sportu 2014, Naděžda Pelcová

Jde o dvanáctou v řadě konferenci, která se věnuje interdisciplinárnímu pohledu vždy na některé z vybraných filosofických témat – nyní je to čas. Budeme se jím zabývat z pozic myšlení filosofického, pedagogického, uměnov... více


Mapamátky 80% Mapamátky 2022, kolektiv autorů

Víte, že po Karlově mostě jezdily tramvaje? Tipnete si, kde stojí jediná kubistická lampa v Praze? Uhodnete, kdy otevřelo kino Aero a kterým filmem zahájilo svůj provoz? A uměli byste si představit byty v pilířích Nusels... více