knižní kultura

štítky

48 knih


Knih se jen tak nezbavímeKnih se jen tak nezbavíme2010, Umberto Eco

Přihlížíme právě soumraku knihy? Obstojí kniha jako nosič informací i do budoucna, nebo se stane jen luxusním dárkovým artefaktem? Na podobné otázky hledá odpověď Jean-Philippe de Tonnac, francouzský novinář a spisovatel... více


Dějiny čteníDějiny čtení2007, Alberto Manguel

Ve své knize Dějiny čtení dosáhl spisovatel, překladatel, editor a především milovník knih a čtení Albert Manguel ideálního souladu mezi odborností a vášnivým zaujetím. Jeho pojetí čtení je postaveno na osobních vyznáníc... více


Jak mluvit o knihách, které jsme nečetliJak mluvit o knihách, které jsme nečetli2010, Pierre Bayard

Od kultivovaných lidí se očekává, že četli všechna důležitá díla světové literatury a k tomu ještě spoustu knih, které každý rok vycházejí. Jak se zachovat v těchto ošemetných situacích, kdy máme mluvit o knihách, které ... více
PřeknížkovánoPřeknížkováno2014, Jiří Trávníček

Jaká jsme čtenářská kultura? Silná, nebo slabá? Setrvalá, nebo upadající? Jsou stesky nad úpadkem čtení oprávněné, nebo jde jen o pohodlný kulturní katastrofismus? Kniha se zabývá těmito i dalšími otázkami, přičemž vy... více


Knihy kupovati... Dějiny knižního trhu v českých zemíchKnihy kupovati... Dějiny knižního trhu v českých zemích2014, Jiří Trávníček

Dějiny knižního trhu v českých zemích Jak vypadal český knižní trh ve středověku? Co všechno se až do současnosti na jeho poli událo? Jak se utvářel, jakými změnami prošel, jaké byly jeho vrcholy a pády? To vše zodpoví d... více


Česká čtenářská republikaČeská čtenářská republika2017, Jiří Trávníček

Publikace je založena na anonymních čtenářských životopisech běžných Čechů, které se nahrávaly v letech 2009—2015. Tyto výpovědi (celkem jich je 138) slouží jako základ pro trojí pohled na naše čtenářství. Úhel generační... více


Z historie evropské knihyZ historie evropské knihy1989, Pravoslav Kneidl

Po stopách knih, knihtisku a knihoven. Také rádi navštěvujete staré knihovny, kde v obstarožních vyřezávaných stojanech odpočívají na policích neméně letité knihy? Čtenáře upoutají nejen vůní starého pergamenu nebo pa... více


Kulturní vetřelec: Dějiny čtení – kalendáriumKulturní vetřelec: Dějiny čtení – kalendárium2020, Jiří Trávníček

Ano, čtení je kulturní vetřelec. Drtivou většinu svého bytí na Zemi jsme jako lidstvo strávili mimo čtení. Představímeli si dějiny lidstva jako jeden rok, dostavuje se v něm písmo (i čtení) až 20. prosince, od té dob... více


Knihy: Přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečkyKnihy: Přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečky2015, Roderick Cave

Doba elektronických knih přivedla „knihu" ke zlomovému bodu, ve skutečnosti však bylo setřásání starých a přejímání nových technologií součástí dějin knihy již od egyptských časů. Současnost je pro knihy, jak je zná... více


Knižní kultura českého středověkuKnižní kultura českého středověku2021, Michal Dragoun

Kniha představuje českou středověkou knižní kulturu a její média, tedy rukopisy a inkunábule. Popisuje, jak se knihy psaly a později tiskly, užívaly a shromažďovaly. Zaměřuje se především na památky latinského kulturního... více


Knihy a knihovny v českém středověkuKnihy a knihovny v českém středověku2005, Ivan Hlaváček

Šestnáct samostatných studií věnujících se středověké knize, jejím autorům, tvůrcům i majitelům. Profesor Hlaváček předkládá v této publikaci svým čtenářům výbor studií k dějinám našich předhusitských knihoven (stať o... více


Knihy na dvoře RožmberkůKnihy na dvoře Rožmberků2005, Lenka Veselá-Prudková

Kniha Zdeňky Veselé se týká vývoje a následných osudů šlechtické knihovny nejznámějšího a v raném novověku snad i nejzámožnějšího rodu tehdejšího českého království – Rožmberků, zejména jeho dvou posledních reprezentantů... více


Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví": Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848)Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví": Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848)2019, Petr Píša

Kniha a knižní trh se staly hybatelem i zrcadlem obrovských proměn, jimiž procházela habsburská monarchie od nástupu Marie Terezie až do revolučního roku 1848. Monografie Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“ zkoum... více


Pět století českého knihtiskuPět století českého knihtisku1968, František Horák

Representativní publikace vydaná u příležitosti 500 let českého knihtisku, podává ve stručnosti jeho vývoj až do současnosti. Česky - rusky - německy - anglicky. více


Počátek českého knihtiskuPočátek českého knihtisku2018, Kamil Boldan

Publikace našeho předního odborníka na počátky knihtisku a tzv. inkunábule (prvotisky) objasňuje historické souvislosti založení první plzeňské tiskárny ve druhé polovině 15. století a na pozadí evropské typografie 15. s... více


1