knižní kultura

štítky

56 knih


Knih se jen tak nezbavíme 88% Knih se jen tak nezbavíme 2010, Umberto Eco

Přihlížíme právě soumraku knihy? Obstojí kniha jako nosič informací i do budoucna, nebo se stane jen luxusním dárkovým artefaktem? Na podobné otázky hledá odpověď Jean-Philippe de Tonnac, francouzský novinář a spisovatel... více


Dějiny čtení 90% Dějiny čtení 2007, Alberto Manguel

Ve své knize Dějiny čtení dosáhl spisovatel, překladatel, editor a především milovník knih a čtení Albert Manguel ideálního souladu mezi odborností a vášnivým zaujetím. Jeho pojetí čtení je postaveno na osobních vyznáníc... více


Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli 63% Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli 2010, Pierre Bayard

Od kultivovaných lidí se očekává, že četli všechna důležitá díla světové literatury a k tomu ještě spoustu knih, které každý rok vycházejí. Jak se zachovat v těchto ošemetných situacích, kdy máme mluvit o knihách, které ... více
Překnížkováno 79% Překnížkováno 2014, Jiří Trávníček

Jaká jsme čtenářská kultura? Silná, nebo slabá? Setrvalá, nebo upadající? Jsou stesky nad úpadkem čtení oprávněné, nebo jde jen o pohodlný kulturní katastrofismus? Kniha se zabývá těmito i dalšími otázkami, přičemž vy... více


Česká čtenářská republika 88% Česká čtenářská republika 2017, Jiří Trávníček

Publikace je založena na anonymních čtenářských životopisech běžných Čechů, které se nahrávaly v letech 2009—2015. Tyto výpovědi (celkem jich je 138) slouží jako základ pro trojí pohled na naše čtenářství. Úhel generační... více


Knihy kupovati... Dějiny knižního trhu v českých zemích 84% Knihy kupovati... Dějiny knižního trhu v českých zemích 2014, Jiří Trávníček

Dějiny knižního trhu v českých zemích Jak vypadal český knižní trh ve středověku? Co všechno se až do současnosti na jeho poli událo? Jak se utvářel, jakými změnami prošel, jaké byly jeho vrcholy a pády? To vše zodpoví d... více


Z historie evropské knihy 90% Z historie evropské knihy 1989, Pravoslav Kneidl

Po stopách knih, knihtisku a knihoven. Také rádi navštěvujete staré knihovny, kde v obstarožních vyřezávaných stojanech odpočívají na policích neméně letité knihy? Čtenáře upoutají nejen vůní starého pergamenu nebo pa... více


Kulturní vetřelec: Dějiny čtení – kalendárium 88% Kulturní vetřelec: Dějiny čtení – kalendárium 2020, Jiří Trávníček

Ano, čtení je kulturní vetřelec. Drtivou většinu svého bytí na Zemi jsme jako lidstvo strávili mimo čtení. Představímeli si dějiny lidstva jako jeden rok, dostavuje se v něm písmo (i čtení) až 20. prosince, od té dob... více


Bibliodiverzita: Manifest nezávislé nakladatelky 84% Bibliodiverzita: Manifest nezávislé nakladatelky 2018, Susan Hawthorne

Kniha pokládá řadu důležitých otázek: Jaký je dnes ve společnosti status nezávislých nakladatelů, co se od nich očekává? Jaké úkoly a poslání mají v globálně řízené ekonomice? Jak se v 21. století chovají obří knižní kor... více


Král českého braku: Doba a život Václava Jelínka alias Slávy V. Jelínka, ale také Willibalda Yöringa 68% Král českého braku: Doba a život Václava Jelínka alias Slávy V. Jelínka, ale také Willibalda Yöringa 2022, Emil Hruška

Václav Jelínek (1905–1967), který své romány podepisoval jako Sláva V. Jelínek a za nacistické okupace, kdy se „dal k Němcům“ pod jménem Willibald Yöring, byl fenoménem české brakové literatury let dvacátých až čtyřicátý... více


Kniha o čítaní – čítanie o knihách 84% Kniha o čítaní – čítanie o knihách 2022, Roman Holec

Kniha sa zamýšľa populárno-vedeckou formou nad fenoménom čítania v dlhom 19. storočí. Analyzuje čitateľov, preferovanú i zakazovanú literatúru, spôsoby, miesta i funkcie čítania a nakoniec i dôvody, ktoré viedli ľudí, že... více


Knižní kultura českého středověku 100% Knižní kultura českého středověku 2021, Michal Dragoun

Kniha představuje českou středověkou knižní kulturu a její média, tedy rukopisy a inkunábule. Popisuje, jak se knihy psaly a později tiskly, užívaly a shromažďovaly. Zaměřuje se především na památky latinského kulturního... více


Knihy: Přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečky 85% Knihy: Přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečky 2015, Roderick Cave

Doba elektronických knih přivedla „knihu" ke zlomovému bodu, ve skutečnosti však bylo setřásání starých a přejímání nových technologií součástí dějin knihy již od egyptských časů. Současnost je pro knihy, jak je známe, z... více


Šestnáste storočie slovom a obrazom 100% Šestnáste storočie slovom a obrazom 2022, Milan Ševčík

Publikácia sa zameriava na knižnú kultúru a je určená odbornej aj širokej verejnosti, najmä návštevníkom múzea so záujmom o dejiny knižnej kultúry. Kniha má širší záber na celé obdobie 16. storočia - obsahuje kapitol... více


Knihy a knihovny v českém středověku 80% Knihy a knihovny v českém středověku 2005, Ivan Hlaváček

Šestnáct samostatných studií věnujících se středověké knize, jejím autorům, tvůrcům i majitelům. Profesor Hlaváček předkládá v této publikaci svým čtenářům výbor studií k dějinám našich předhusitských knihoven (stať o... více


Knihy na dvoře Rožmberků 73% Knihy na dvoře Rožmberků 2005, Lenka Veselá-Prudková

Kniha Zdeňky Veselé se týká vývoje a následných osudů šlechtické knihovny nejznámějšího a v raném novověku snad i nejzámožnějšího rodu tehdejšího českého království – Rožmberků, zejména jeho dvou posledních reprezentantů... více


Počátek českého knihtisku 100% Počátek českého knihtisku 2018, Kamil Boldan

Publikace našeho předního odborníka na počátky knihtisku a tzv. inkunábule (prvotisky) objasňuje historické souvislosti založení první plzeňské tiskárny ve druhé polovině 15. století a na pozadí evropské typografie 15. s... více


Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví": Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848) 90% Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví": Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848) 2019, Petr Píša

Kniha a knižní trh se staly hybatelem i zrcadlem obrovských proměn, jimiž procházela habsburská monarchie od nástupu Marie Terezie až do revolučního roku 1848. Monografie Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“ zkoum... více


Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury 90% Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury 2022, * antologie

Kniha uvedená názvem klasické stati předního představitele oboru Roberta Darntona přináší studie zaměřené na téma historiografie a dějiny knih a knižní kultury. Cílem svazku je zachytit proměny, jimiž zkoumání knižní kul... více


Pět století českého knihtisku 60% Pět století českého knihtisku 1968, František Horák

Representativní publikace vydaná u příležitosti 500 let českého knihtisku, podává ve stručnosti jeho vývoj až do současnosti. Česky - rusky - německy - anglicky. více