měšťané

štítek, 15 knih


České země za posledních PřemyslovcůČeské země za posledních Přemyslovců1999, Z. Bígl

Stručný průvodce života na přemyslovském královském dvoře, na šlechtických hradech, v církvi, ve městech i na vesnici. (3. vydání) více


České země v době barokaČeské země v době baroka1999, J. Lněničková

Stručný přehled českých dějin v době barokní, zachycující různé společenské vrstvy obyvatelstva. (2. vydání) více


České země v době obrozeníČeské země v době obrození2002, J. Lněničková

Stručný souhrn dějin českých zemí v 1. polovině 19. století, s kapitolami o Habsburské monarchii, politice, tajné policii, technickém pokroku, dopravě, měšťanech, romantismu, společenském životě, biedermeieru a revoluční... více
Na stopě neznámémuNa stopě neznámému2007, A. Corbin

Znovuzrození L. F. Pinagota. První mikrohistorická práce o dějinách 19. století. A. Corbin v ní rekonstruuje svět obyčejného měšťana, žijícího na pařížské periferii, jenž nijak nezasáhl do velký dějin a jehož život je... více


Vítězství a prohryVítězství a prohry1997, J. Janusová

Vyprávění o životě v Plzni koncem 19. století a počátkem 20. století. Autorka sleduje několik měšťanských a dělnických rodin, vypráví jejich osudy a snaží se zachytit vznikající vlastenecké hnutí v Plzni a počátky dělni... více


Paměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští & JílkovéPaměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští & Jílkové2009, O. Kotyza

Sborník obsahuje Paměti Samuela Bernarda a Václava Mikuláše Brodských (1744-1782) a Letopis rodiny Jílků 1699-1799. Doplněn je doprovodnými kapitolami zaměřenými na prostředí vzniku pamětí i osoby jejich autorů.... více


Renesančná FlorenciaRenesančná Florencia1973, k. autorů

Výpravná publikácia zaoberajúca sa všetkými aspektami života renesančnej Florencie: o meste,domácnosti, rodine, náboženskom, umeleckom, politickom živote a pod. více


Města a měšťanská společnost na hukvaldském panství v 17. a 18. stoletíMěsta a měšťanská společnost na hukvaldském panství v 17. a 18. století2014, L. Nováková Vašutová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Topografie města Českých Budějovic 1540–1800Topografie města Českých Budějovic 1540–18001973, J. Kubák

Z ucelené řady trhových knih dochovaných v městském archivu se autorovi podařilo sestavit přehledy majitelů jednotlivých domů v průběhu více než 250 let. Kromě jejich jmen a povolání a případných příbuzenských vztahů uvá... více


Žena ve slezské měšťanské společnosti barokní dobyŽena ve slezské měšťanské společnosti barokní doby2012, I. Korbelářová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácieStredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie2010, J. Lukačka

Dejinám stredovekých miest patrí v slovenskej historiografii čestné miesto. Túto pozíciu si mestá vydobyli celkom spontánne svojím zástojom v hospodárskom a kultúrnom vývoji. Pritom sa privilegované mestá v stredoeurópsk... více


Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-19891998, E. Mannová

Devätnásť štúdií o meštianskosti a občianskosti na Slovensku z pohľadu historiografie, právnej vedy, filozofie, sociológie, etnografie a literárnej vedy. Jednotlivé príspevky analyzujú rolu meštianskych vrstiev v agrárne... více


Opava - Vídeň: Měšťanská kultura 19. století mezi periférií a centremOpava - Vídeň: Měšťanská kultura 19. století mezi periférií a centrem2011, P. Šopák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Horažďovice v raném novověkuHoražďovice v raném novověku2019, J. Kilián

Předkládaná kniha rozšiřuje naše poznání o jednom z nejvýznamnějších poddanských měst v Čechách v 17. a 18. století. Na počátku třicetileté války, bylo město dobyto císařským vojskem, zpustošeno, a především fatálně vypá... více


Žena, žena...Žena, žena...2004, k. autorů

Život mešťanské ženy v 19. a na počátku 20. století. více