měšťané

štítky

32 knih


ZpověďZpověď2003, Sándor Márai

Román Zpověď, v němž skrze osobní výpověď zachycuje podivuhodný svět středoevropské měšťanské vrstvy a jeho pozvolný zánik, je kritikou pokládán za autorovo nejcennější dílo. více


České země za posledních PřemyslovcůČeské země za posledních Přemyslovců1999, Zdeněk Bígl

Stručný průvodce života na přemyslovském královském dvoře, na šlechtických hradech, v církvi, ve městech i na vesnici. (3. vydání) více


České země v době barokaČeské země v době baroka1999, Jitka Lněničková

Stručný přehled českých dějin v době barokní, zachycující různé společenské vrstvy obyvatelstva. (2. vydání) více
Pod pokličkouPod pokličkou1963, Émile Zola

„Ukázat buržoazii v její nahotě, podat nejvášnivější obžalobu, jakou je možno vmésti do tváře francouzské společnosti“, bylo Zolovi hlavním cílem tohoto otřesně pravdivého vylíčení života v jednom z pařížských činžovních... více


České země v době obrozeníČeské země v době obrození2002, Jitka Lněničková

Stručný souhrn dějin českých zemí v 1. polovině 19. století, s kapitolami o Habsburské monarchii, politice, tajné policii, technickém pokroku, dopravě, měšťanech, romantismu, společenském životě, biedermeieru a revoluční... více


24.10.1517 - Svatováclavská smlouva: urození versus neurození24.10.1517 - Svatováclavská smlouva: urození versus neurození2006, Jindřich Francek

Na sklonku 15. a v prvních desetiletích 16. století probíhalo dramatické soupeření českých šlechticů s měšťany královských měst. Konkurenční boj přerostl brzy do politické sféry a významně ovlivnil vývoj českého státu. P... více


Na stopě neznámémuNa stopě neznámému2007, Alain Corbin

Znovuzrození L. F. Pinagota. První mikrohistorická práce o dějinách 19. století. A. Corbin v ní rekonstruuje svět obyčejného měšťana, žijícího na pařížské periferii, jenž nijak nezasáhl do velký dějin a jehož život je... více


Měšťanská morálkaMěšťanská morálka2012, Maria Ossowska

Klasické dílo polské sociologie a etiky z r. 1956. Analýzu několika evropských podob měšťanské morálky autorka otvírá shrnutím nepříliš vybíravé kritiky „měšťáka“, s níž přišla v 19. a 20. století především levice. Ben... více


Vítězství a prohryVítězství a prohry1997, Jana Janusová

Vyprávění o životě v Plzni koncem 19. století a počátkem 20. století. Autorka sleduje několik měšťanských a dělnických rodin, vypráví jejich osudy a snaží se zachytit vznikající vlastenecké hnutí v Plzni a počátky dělni... více


Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitskéVenkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské2016, Tomáš Somer

Kniha se snaží postihout síť vzájemných vztahů mezi venkovany, měšťany a nižšími šlechtici na historickém Čáslavsku (tedy v bývalém hradském obvodu a později kraji) do vypuknutí husitských válek. Výchozím bodem výzkumu s... více


Paměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští & JílkovéPaměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští & Jílkové2009, Oldřich Kotyza

Sborník obsahuje Paměti Samuela Bernarda a Václava Mikuláše Brodských (1744-1782) a Letopis rodiny Jílků 1699-1799. Doplněn je doprovodnými kapitolami zaměřenými na prostředí vzniku pamětí i osoby jejich autorů.... více


Renesančná FlorenciaRenesančná Florencia1973, kolektiv autorů

Výpravná publikácia zaoberajúca sa všetkými aspektami života renesančnej Florencie: o meste,domácnosti, rodine, náboženskom, umeleckom, politickom živote a pod. více


Města a měšťanská společnost na hukvaldském panství v 17. a 18. stoletíMěsta a měšťanská společnost na hukvaldském panství v 17. a 18. století2014, Lenka Nováková Vašutová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Topografie města Českých Budějovic 1540–1800Topografie města Českých Budějovic 1540–18001973, Jaroslav Kubák

Z ucelené řady trhových knih dochovaných v městském archivu se autorovi podařilo sestavit přehledy majitelů jednotlivých domů v průběhu více než 250 let. Kromě jejich jmen a povolání a případných příbuzenských vztahů uvá... více


Horažďovice v raném novověkuHoražďovice v raném novověku2019, Jan Kilián

Předkládaná kniha rozšiřuje naše poznání o jednom z nejvýznamnějších poddanských měst v Čechách v 17. a 18. století. Na počátku třicetileté války, bylo město dobyto císařským vojskem, zpustošeno, a především fatálně vypá... více


1