letopisy

štítky

10 knih


Vyprávění o minulých letech  aneb Nestorův letopis ruskýVyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský2014, neznámý, neuveden

Povesť vremennych je první historiografické dílo Kyjevské Rusi. Letopis zachycuje dějiny staroukrajinského státu v 10., 11. a na počátku 12. století, obsahuje významné právní dokumenty, legendistické texty a příběhy. ... více


Florentské letopisyFlorentské letopisy1975, Niccolò Machiavelli

V osmi kapitolách Florentských letopisů, psaných v letech 1523-1525, zpracovává Machiavelli vedle dějinného vývoje Florencie do r. 1492 i stručné dějiny Itálie. Letopisy, jež Marx charakterizoval jako "mistrovské dí... více


Letopisy. Díl 1Letopisy. Díl 11932, Publius Cornelius Tacitus

Jedna z nejvýznamnějších dochovaných památek antické literatury. více
Byzantské letopisyByzantské letopisy1982, Michael Psellos

Chronographia (Letopisy) je historické dílo, v němž Michal Psellos zachytil období vymezené vládou Basileia II. a Michaela VII., tedy roky 976–1077. Jeho historická práce je považována za stylisticky jedno z nejzdařilejš... více


Letopis Vincenciův a JarlochůvLetopis Vincenciův a Jarlochův1957, Vincentius

Oba letopisy jsou pokračováním kroniky Kosmovy a tvoří důležitý pramen k českým dějinám druhé poloviny 12. století. Vincenciův letopis líčí vládu krále Vladislava I. a podrobně vypisuje zejména obléhání Milána. Autorem b... více


Moravské letopisyMoravské letopisy1993, Lubomír Emil Havlík

Dějiny Moravy v datech Kniha zahrnuje dějiny Moravy od počátku středověku do poloviny roku 1990. Důraz je kladen zejména na dějiny politické a státoprávní, události jsou řazeny chronologicky a uvozeny letopočty, takže... více


Milevský letopisMilevský letopis2013, neznámý, neuveden

Vincenciův letopis a Milevský letopis, který obsahuje letopis Jarlochův a Kroniku tzv. Ansberta o historii třetí křížové výpravy císaře Fridricha, patří mezi nejvýznamnější prameny k českým dějinám 12. století. Vincenciu... více


Letopis 1723–1756Letopis 1723–17562011, František Vácslav Felíř

Rukopisně dochovaný letopis Františka Vácslava Felíře, měšťana a úředníka Starého Města pražského, je nejrozsáhlejším popisem života a událostí v Praze z první poloviny 18. století. Souvisle pokrývá období téměř třiceti ... více


Paměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští & JílkovéPaměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští & Jílkové2009, Oldřich Kotyza

Sborník obsahuje Paměti Samuela Bernarda a Václava Mikuláše Brodských (1744-1782) a Letopis rodiny Jílků 1699-1799. Doplněn je doprovodnými kapitolami zaměřenými na prostředí vzniku pamětí i osoby jejich autorů.... více


Staré letopisy české z rukopisu KřižovnickéhoStaré letopisy české z rukopisu Křižovnického1959, neznámý, neuveden

Edice důležitého pramene k českým dějinám od r. 1346 do r. 1519, hlavně k významnému husitskému období, nástupu lidových mas a zápasu měst s panstvem za vlády Poděbradovy a Vladislavovy. Tento rukopis je kolektivním díle... více