knihy - dějiny, vývoj

štítky

41 knih


Lovci knih 65% Lovci knih 2019, Dirk Husemann

Kostnice 1417. Poggio Bracciolini je mistr v odhalování antických textů – lovec knih, který si dokáže zjednat vstup do každé starobylé klášterní knihovny. V jednom horském klášteře u Bodamského jezera objeví knihu připo... více


Knih se jen tak nezbavíme 88% Knih se jen tak nezbavíme 2010, Umberto Eco

Přihlížíme právě soumraku knihy? Obstojí kniha jako nosič informací i do budoucna, nebo se stane jen luxusním dárkovým artefaktem? Na podobné otázky hledá odpověď Jean-Philippe de Tonnac, francouzský novinář a spisovatel... více


Atentáty, ktoré mali zmeniť svet 82% Atentáty, ktoré mali zmeniť svet 1982, Václav Pavel Borovička

Celkom 30 prípadov plus chronologický prehľad niektorých ďalších atentátov od šerosvitu dejín po 80. rokov 20. stor., vydarené aj neúspešné. více
Dějiny čtení 90% Dějiny čtení 2007, Alberto Manguel

Ve své knize Dějiny čtení dosáhl spisovatel, překladatel, editor a především milovník knih a čtení Albert Manguel ideálního souladu mezi odborností a vášnivým zaujetím. Jeho pojetí čtení je postaveno na osobních vyznáníc... více


Ženy a knihy 82% Ženy a knihy 2015, Stefan Bollmann

Věděli jste, že Marilyn Monroe byla náruživou čtenářkou a jednou z jejích nejoblíbenějších knih byl Odysseus od Jamese Joyce? Že nedostudovaný Friedrich Gottlieb Klopstock v roce 1750 recitoval své ódy davu mladých žen, ... více


Zloději knih 88% Zloději knih 2017, Anders Rydell

Večer 10. května 1933 vzplály po celém Německu hranice. Shořely na nich knihy Marxe, Manna, Brechta, Hemingwaye a dalších spisovatelů, kteří prý ztělesňovali dekadentní životní styl Výmarské republiky. V skrytu za plá... více


Obecné dějiny ničení knih 88% Obecné dějiny ničení knih 2013, Fernando Báez

Proč lidé ničí knihy stejně dlouho, jak dlouho je čtou? Existuje mnoho prací o dějinách knih, čtení nebo o bibliofiliích, avšak doposud se žádná nezabývala zánikem knih. O to významnější je Báezova práce, na niž sbíral... více


Knihy kupovati... Dějiny knižního trhu v českých zemích 84% Knihy kupovati... Dějiny knižního trhu v českých zemích 2014, Jiří Trávníček

Dějiny knižního trhu v českých zemích Jak vypadal český knižní trh ve středověku? Co všechno se až do současnosti na jeho poli událo? Jak se utvářel, jakými změnami prošel, jaké byly jeho vrcholy a pády? To vše zodpoví d... více


Z historie evropské knihy 90% Z historie evropské knihy 1989, Pravoslav Kneidl

Po stopách knih, knihtisku a knihoven. Také rádi navštěvujete staré knihovny, kde v obstarožních vyřezávaných stojanech odpočívají na policích neméně letité knihy? Čtenáře upoutají nejen vůní starého pergamenu nebo pa... více


Tajemství knihy 88% Tajemství knihy 1988, Leo Pavlát

Stručné dějiny písma, knihy, psacího náčiní, tisku, knihoven a knihovnických pomůcek. 32 s. barev. obr. příl. 2., přeprac. a dopl. vydání knihy, původně vydané nakladatelstvím Albatros v r. 1982 jako neprodejná prémie... více


Svět ve slovech 92% Svět ve slovech 2018, Martin Puchner

Z nočního stolku rovnou na bojiště. Ne náhodou si Alexandr Veliký pod polštář schovával Iliadu — někde se pro svá velikášská tažení inspirovat musel. A kdyby nebylo tiskařské infrastruktury zavedené Benjaminem Frankli... více


Úvod do informační vědy 81% Úvod do informační vědy 2017, David Bawden

Kniha zdaleka není "pouhá" učebnice pro studenty oboru informačních studií a knihovnictví. Informační studia - a tím pádem i tato informačněvědní encyklopedie - jsou stále relevantnější také pro vědce ostatních oborů. Kn... více


Historie světa - Atlas světových dějin 95% Historie světa - Atlas světových dějin 1998, John Haywood

Atlas světových dějin, který se vám právě dostává do rukou, je jednou z nejšíře a nejdetailněji zpracovaných encyklopedií. Poskytuje panoramatický pohled na historii naší planety od dob, kdy se na ní objevily první vzpří... více


Dějiny dobytí Peru 96% Dějiny dobytí Peru 2005, William Hickling Prescott

Dějiny dobytí Peru patří spolu s vylíčením Dějin dobytí Mexika ke klasickým dějepiseckým pracím devatenáctého století. Autor těchto knih, William Hickling Prescott (1796-1859), se v tomto díle projevuje jako vynikající v... více


Mein Kampf - Příběh jedné knihy 81% Mein Kampf - Příběh jedné knihy 2010, Antoine Vitkine

Kniha francouzského novináře a dokumentaristy Antoina Vitkina (nar. 1977) Mein Kampf. Historie jedné knihy se snaží popsat vznik a následnou recepci Hitlerova spisu. Vitkine svou knihu rozdělil do dvou částí. V první – P... více


Nekonečný zázrak 87% Nekonečný zázrak 2021, Irene Vallejo

Kniha patří do stejné kategorie jako lžíce, kladivo, kolo nebo nůžky. Neumíme si představit život bez tohoto fascinujícího artefaktu, který lidé vynalezli, aby slova mohla volně působit v prostoru a čase, a bez kterého b... více


Co zavinil Gutenberg 95% Co zavinil Gutenberg 1975, Ludvík Souček

Naučná kniha o dějinách písma a tisku, doprovázená výběrem názorných ilustrací a fotografií. více


Česká kniha v proměnách staletí 86% Česká kniha v proměnách staletí 1990, kolektiv autorů

Bohatě dokumentovaná publikace o dějinách české knihy od středověkých počátků do r. 1949. více


Historie Bible 95% Historie Bible 2022, John Barton

Kniha představuje „dějiny Bible“, a to jak dějiny jejího vzniku a utváření, tak dějiny jejího působení, způsobů interpretace a užívání v židovské a křesťanské tradici. V širokém záběru, a přitom s detailní přesností a vy... více


Učenci a šarlatáni 100% Učenci a šarlatáni 2015, Karel Koutský

Sotva se u nás najde někdo, kdo by neznal legendární film Císařův pekař a pekařův císař. Nelze si na něj nevzpomenout při četbě této knihy. Pojednává o tom, jak se naši předkové učili poznávat svět kolem sebe a jaké nást... více