dějiny knihoven

štítky

43 knih


Knihovna v noci 87% Knihovna v noci 2009, Alberto Manguel

Alberto Manguel nás s neodolatelným nadšením provede po knihovnách všeho druhu, počínaje poličkami knih svého dětství až po „kompletní" internetové knihovny, od starého Egypta a Řecka po Arábii, od Číny a Říma po Google.... více


Dějiny knihoven a knihovnictví 81% Dějiny knihoven a knihovnictví 2002, Pravoslav Kneidl

Učební text zahrnuje vybrané kapitoly ze světových dějin knihoven a knihovnictví i dějin knižní kultury a souvislý přehled dějin českých knihoven a knihovnictví více


Codex gigas - Ďáblova bible: tajemství největší knihy světa 84% Codex gigas - Ďáblova bible: tajemství největší knihy světa 2007, Kamil Boldan

Publikace byla vydána u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Galerii Klementinum. více
Knihy na dvoře Rožmberků 73% Knihy na dvoře Rožmberků 2005, Lenka Veselá-Prudková

Kniha Zdeňky Veselé se týká vývoje a následných osudů šlechtické knihovny nejznámějšího a v raném novověku snad i nejzámožnějšího rodu tehdejšího českého království – Rožmberků, zejména jeho dvou posledních reprezentantů... více


Knihy a knihovny v českém středověku 80% Knihy a knihovny v českém středověku 2005, Ivan Hlaváček

Šestnáct samostatných studií věnujících se středověké knize, jejím autorům, tvůrcům i majitelům. Profesor Hlaváček předkládá v této publikaci svým čtenářům výbor studií k dějinám našich předhusitských knihoven (stať o... více


Stoosmdesátiletá jubilantka: 180 let městské knihovny 60% Stoosmdesátiletá jubilantka: 180 let městské knihovny 2000, Danuše Altová

Listování historií turnovské knihovny. Pamětní publikace. více


Městská knihovna v zrcadle času (1891–2016) 80% Městská knihovna v zrcadle času (1891–2016) 2016, Jan Lukavec

Shrnutí dějin Městské knihovny v Praze od založení na konci 19. století po současnost (2016). Publikace, připravená k 125. výročí vzniku, připomíná i projekty a aktivity, jimiž knihovna přispívá k rozvoji českého knihovn... více


Knihovny v době nových médií 50% Knihovny v době nových médií 2018, Zbyšek Stýblo

Publikace provází čtenáře ve stručnosti historií knihoven, poskytuje přehled o různých typech knihoven, jejich základních provozních vazbách, technických, technologických, ale i legislativních podmínkách jejich návrhů či... více


Malé dějiny knihovny 100% Malé dějiny knihovny 1994, Václav Kříček

Dvojjazyčné vydání čeština/němčina. více


20 let Noc s Andersenem 100% 20 let Noc s Andersenem 2019, Radovan Jančář

První Noc s Andersenem se uskutečnila v Uh. Hradišti již v roce 2000 jako čistě místní akce, Knihovna BBB tak slavila jubilejní 20. noc s ročním předstihem před ostatními knihovnami a školami. U této příležitosti byla vy... více


Knihovna v mém životě 100% Knihovna v mém životě 2019, Dita Lánská

Soubor rozhovorů, v nichž se bývalí i současní pracovníci knihovny, ale i veřejně známé osobnosti vyznávají ze svého vztahu k Městské knihovně v Praze. Rozhovory se zároveň dotýkají i jejich vztahu ke knihovnám, knížkám ... více


Pražské Klementinum 80% Pražské Klementinum 1990, Petr Voit

První publikace, která podává ucelený a všestranný přehled o historii významného kulturně historického a společenského jevu, jakým je pražské Klementinum. Hlavním tématem je vývoj jeho poslání jako instituce vzdělávací a... více


Knižné zbierky a knižnice na Slovensku v stredoveku a renesancii 100% Knižné zbierky a knižnice na Slovensku v stredoveku a renesancii 1989, Jozef Kuzmík

Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Výskumy č. 42. Obsah: Predslov. Úvodná kapitola o problémoch výskumu knižných zbierok a knižníc na Slovensku v stredoveku a renesancii v rámci kultúrnej histórie. Admin... více


160 let knihovny v Klatovech 0% 160 let knihovny v Klatovech 2020, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


120 let Krajské knihovny v Pardubicích 0% 120 let Krajské knihovny v Pardubicích 2017, Martina Zlatohlávková

Historie pardubické knihovny až po současnost, více


Ve jménu moudrosti: Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století 0% Ve jménu moudrosti: Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století 2018, Michaela Šeferisová Loudová

Barokní knihovny patří k nejkrásnějším a také nejzajímavějším interiérům, které se z období baroka zachovaly. Jejich umělecká výzdoba vyniká především nástěnnými malbami, jejichž ikonografie je mnohdy zcela jedinečná. Ná... více


Městská knihovna v Židlochovicích 0% Městská knihovna v Židlochovicích 2015, Jiří Smutný

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Národní knihovna České republiky - Výroční zpráva 1999 0% Národní knihovna České republiky - Výroční zpráva 1999 2000, kolektiv autorů

Zprávy o výsledcích činnosti Národní knihovny za rok 1999 jsou doplněny statistickými údaji, přehledem útvarů, vydanými publikacemi, projekty a granty. více


Knihovny současnosti 2009 0% Knihovny současnosti 2009 2009, kolektiv autorů

Sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Sest. Jaromír Kubíček více


Strategie Městské knihovny v Praze do roku 2015 0% Strategie Městské knihovny v Praze do roku 2015 2007, Anna Bimková

Popis knihy není zatím k dispozici. více