Rožmberkové

štítky

66 knih


Růže a levRůže a lev2016, František Niedl

Král Jan Lucemburský se snaží upevnit si své postavení navzdory odporu velmožů, kteří si představovali, že se nezkušený mladíček stane jejich loutkou. Mezitím roste moc jak Jindřicha z Lipé, tak Petra z Rožmberka. Skuteč... více


Ve službách mocnýchVe službách mocných2017, František Niedl

Někdejší johanitský rytíř Wolfram Katzinger z Olšové se s řádem johanitů rozchází. Je ale vůbec možné opustit řád bez ztráty cti? Wolfram navíc zvažuje možnost vstoupit do služeb krále Jana Lucemburského, oslabeného úmrt... více


Pach krvePach krve2019, František Niedl

Píše se rok 1316. Boj o moc v Čechách neustává a ani uvěznění Jindřicha z Lipé na Týřově situaci nevyřešilo. Poměr sil se stále přeskupuje. Tu je silnější strana královská, tu strana Jindřicha z Lipé a král Jan Lucemburs... více
Neklidná duše Evy z RožmberkaNeklidná duše Evy z Rožmberka2013, Jiří Hanibal

Nový román našeho předního autora líčí pohnutý, mnohdy dramatický životní osud Evy z Rožmberka, sestry Petra Voka a vladaře Viléma z Rožmberka. Poznáváme životní osudy této zajímavé a nezávislé ženy od jejích pěti let až... více


Perchta z Rožmberka - prokletí Bílé paníPerchta z Rožmberka - prokletí Bílé paní2015, Jaroslava Černá

Pro její otevřené srdce ji všichni milovali. Perchta z Rožmberka vynikala krásou, laskavostí a dobrotou. S milovaným Petrem ze Šternberka si plánovali budoucnost, avšak otec ji z hamižnosti provdal za opilce Jana z Licht... více


Barbar VokBarbar Vok1948, Jiří Mařánek

Třetí část románové trilogie zachycuje pestrou životní pouť Petra Voka z Rožmberka. Petr Vok je v autorově pojetí nadšeným milovníkem života, svobody, člověkem, v němž se slučují ušlechtilé snahy i pudové vášně a jehož ... více


Ve stínu pětilisté růžeVe stínu pětilisté růže2007, Jan Bauer

Volné pokračování historického románu Záhada kamene mudrců nás zavádí do Třeboně na sklonku 17. století, kam se pod ochranu Viléma z Rožmberka uchýlili dva angličtí alchymisté John Dee a Edward Kelley. Nablízku je jim ta... více


Petr KajícníkPetr Kajícník1942, Jiří Mařánek

Historická trilogie o příslušnících tří generací rodu Rožmberků, po dlouhá léta neomezených pánů jižních Čech. Díl 2. více


Rozmary lásky: Poslední paní RožmberskáRozmary lásky: Poslední paní Rožmberská2009, Jaroslava Černá

Když Kateřina z Ludanic osiří, stane se majitelkou helfštýnského panství a výhodnou partií. Křehká dívka sní o romantické lísce, ale její manželství s Petrem Vokem z Rožmberka má být jen výhodným spojením dvou šlechtický... více


Rožmberkové - první po králiRožmberkové - první po králi2014, Jan Bauer

Dramatické osudy pánů z Růže. Žádný jiný ze starožitných českých rodů se do naší historie nezapsal tak, jak se to podařilo Rožmberkům (a jejich předkům Vítkovcům). Navzdory faktu, že vymřeli po meči před více než pěti s... více


Perchta z Rožmberka aneb Bílá paníPerchta z Rožmberka aneb Bílá paní2001, Eda Kriseová

Historický román z 15. století o české šlechtičně Perchtě z Rožmberka, již páter Balbín spojil s Bílou paní. Na pozadí barvité fresky Čech v období mezi husitskými válkami a Jiřím z Poděbrad, v období půtek o český trůn,... více


PolyxenaPolyxena1959, Nina Bonhardová

Třetí, závěrečný svazek volné trilogie (Tanec rabů, Selský mor), která je obrazem jižních Čech v době posledních Rožmberků, se odehrává koncem 16. století. Hlavní postavou tohoto svazku je Polyxena, manželka Viléma z Ro... více


Tanec rabůTanec rabů1949, Nina Bonhardová

Ústřední postavou historického románu je Jakub Krčín z Jelčan. Román se odehrává v prostředí šlechty 16. století v prostředí dvora posledních dvou Rožmberků, Viléma a Petra a jejich sestry Evy. Jakub Krčín, hospodářský ... více


Petr Vok z RožmberkaPetr Vok z Rožmberka1986, A. Svobodová (pseudonym)

Populárně naučná monografie Petra Voka z Rožnberka, jedné z největších, byť kontroverzních postav naší historie. Knihu odborná kritika docela dost odsoudila pro věcné a faktografické chyby. Autor ji vydal pod pseudonymem... více


Vilém z RožmberkaVilém z Rožmberka1998, Jaroslav Pánek

Nejvýznamější český politik předbělohorské doby a jedinečný mecenáš, který zásadním způsobem ovlivnil českou renesanční kulturu. více


1