Rožmberkové

štítky

76 knih


Růže a lev 91% Růže a lev 2016, František Niedl

Král Jan Lucemburský se snaží upevnit si své postavení navzdory odporu velmožů, kteří si představovali, že se nezkušený mladíček stane jejich loutkou. Mezitím roste moc jak Jindřicha z Lipé, tak Petra z Rožmberka. Skuteč... více


Ve službách mocných 91% Ve službách mocných 2017, František Niedl

Někdejší johanitský rytíř Wolfram Katzinger z Olšové se s řádem johanitů rozchází. Je ale vůbec možné opustit řád bez ztráty cti? Wolfram navíc zvažuje možnost vstoupit do služeb krále Jana Lucemburského, oslabeného úmrt... více


Pach krve 91% Pach krve 2019, František Niedl

Píše se rok 1316. Boj o moc v Čechách neustává a ani uvěznění Jindřicha z Lipé na Týřově situaci nevyřešilo. Poměr sil se stále přeskupuje. Tu je silnější strana královská, tu strana Jindřicha z Lipé a král Jan Lucemburs... více
Neklidná duše Evy z Rožmberka 78% Neklidná duše Evy z Rožmberka 2013, Jiří Hanibal

Nový román našeho předního autora líčí pohnutý, mnohdy dramatický životní osud Evy z Rožmberka, sestry Petra Voka a vladaře Viléma z Rožmberka. Poznáváme životní osudy této zajímavé a nezávislé ženy od jejích pěti let až... více


Perchta z Rožmberka - prokletí Bílé paní 85% Perchta z Rožmberka - prokletí Bílé paní 2015, Jaroslava Černá

Pro její otevřené srdce ji všichni milovali. Perchta z Rožmberka vynikala krásou, laskavostí a dobrotou. S milovaným Petrem ze Šternberka si plánovali budoucnost, avšak otec ji z hamižnosti provdal za opilce Jana z Licht... více


Barbar Vok 85% Barbar Vok 1948, Jiří Mařánek

Třetí část románové trilogie zachycuje pestrou životní pouť Petra Voka z Rožmberka. Petr Vok je v autorově pojetí nadšeným milovníkem života, svobody, člověkem, v němž se slučují ušlechtilé snahy i pudové vášně a jehož ... více


Ve stínu pětilisté růže 69% Ve stínu pětilisté růže 2007, Jan Bauer

Volné pokračování historického románu Záhada kamene mudrců nás zavádí do Třeboně na sklonku 17. století, kam se pod ochranu Viléma z Rožmberka uchýlili dva angličtí alchymisté John Dee a Edward Kelley. Nablízku je jim ta... více


Rozmary lásky: Poslední paní Rožmberská 80% Rozmary lásky: Poslední paní Rožmberská 2009, Jaroslava Černá

Když Kateřina z Ludanic osiří, stane se majitelkou helfštýnského panství a výhodnou partií. Křehká dívka sní o romantické lísce, ale její manželství s Petrem Vokem z Rožmberka má být jen výhodným spojením dvou šlechtický... více


Petr Kajícník 88% Petr Kajícník 1942, Jiří Mařánek

Historická trilogie o příslušnících tří generací rodu Rožmberků, po dlouhá léta neomezených pánů jižních Čech. Díl 2. více


Rožmberkové - první po králi 81% Rožmberkové - první po králi 2014, Jan Bauer

Dramatické osudy pánů z Růže. Žádný jiný ze starožitných českých rodů se do naší historie nezapsal tak, jak se to podařilo Rožmberkům (a jejich předkům Vítkovcům). Navzdory faktu, že vymřeli po meči před více než pěti s... více


Tanec rabů 82% Tanec rabů 1949, Nina Bonhardová

Ústřední postavou historického románu je Jakub Krčín z Jelčan. Román se odehrává v prostředí šlechty 16. století v prostředí dvora posledních dvou Rožmberků, Viléma a Petra a jejich sestry Evy. Jakub Krčín, hospodářský ... více


Polyxena 79% Polyxena 1959, Nina Bonhardová

Třetí, závěrečný svazek volné trilogie (Tanec rabů, Selský mor), která je obrazem jižních Čech v době posledních Rožmberků, se odehrává koncem 16. století. Hlavní postavou tohoto svazku je Polyxena, manželka Viléma z Ro... více


Poslední Rožmberk 92% Poslední Rožmberk 1996, Jaroslav Pánek

V našich dějinách nenajdeme šlechtice, který by vstoupil do obecného povědomí tak hluboce jako poslední Rožmberk. Ačkoli Petr Vok žil již v letech 1539 - 1611, legenda o něm se rozvíjí od 17. století až podnes. Pet... více


Perchta z Rožmberka aneb Bílá paní 78% Perchta z Rožmberka aneb Bílá paní 2001, Eda Kriseová

Historický román z 15. století o české šlechtičně Perchtě z Rožmberka, již páter Balbín spojil s Bílou paní. Na pozadí barvité fresky Čech v období mezi husitskými válkami a Jiřím z Poděbrad, v období půtek o český trůn,... více


Listy Bílé paní rožmberské 84% Listy Bílé paní rožmberské 1985, Anna Skýbová

Zajímavá kniha podává prostřednictvím osobní korespondence svědectví o životě legendární "bílé paní". více


Petr Vok z Rožmberka 90% Petr Vok z Rožmberka 1986, Anežka Svobodová (p)

Populárně naučná monografie Petra Voka z Rožnberka, jedné z největších, byť kontroverzních postav naší historie. Knihu odborná kritika docela dost odsoudila pro věcné a faktografické chyby. Autor ji vydal pod pseudonymem... více


Vilém z Rožmberka 93% Vilém z Rožmberka 1998, Jaroslav Pánek

Nejvýznamější český politik předbělohorské doby a jedinečný mecenáš, který zásadním způsobem ovlivnil českou renesanční kulturu. více


Poslední láska Petra Voka 76% Poslední láska Petra Voka 2009, Anna Březinová (p)

Stárnoucí Rožmberk Petr Vok už ví, že jeho sňatek s mladičkou Kateřinou z Ludanic byl omyl. Dívka nejenže neoplývá očekávaným bohatstvím, ale navíc není duševně zcela v pořádku. Útěchou se Vokovi stává pohledná a energic... více


Poslední Rožmberkové (Velmoži české renesance) 94% Poslední Rožmberkové (Velmoži české renesance) 1989, Jaroslav Pánek

Kniha přináší nezkreslený pohled na osudy Viléma a Petra Voka z Rožmberka. 1. vydání. více


Selský mor 87% Selský mor 1957, Nina Bonhardová

Druhý díl historické románové trilogie z doby posledních Rožmberků vytváří živý obraz poměrů na rožmberském panství za Viléma Rožmberka a Petra Voka. Vlastní dějová linie je zasazena do rámce středoevropských dějin v 16... více


Petr Vok z Rožmberka: Život renesančního kavalíra 88% Petr Vok z Rožmberka: Život renesančního kavalíra 2010, Jaroslav Pánek

Život renesančního kavalíra. Poslední představitel mocného a legendami opředeného rodu Rožmberků Petr Vok bezesporu patří mezi významné postavy českých dějin přelomu 16. a 17. století. Stejně tak mu ale náleží výjimečné... více


Třetí noc 63% Třetí noc 1967, František Kožík

Novela přibližuje dva známé představitele rožmberského panství, Viléma a Petra Voka z Rožmberků; Viléma jako přísného a nesmlouvavého vládce nad celým panstvím, Petra jako mladého bouřliváka, který má blízko k lidem a kt... více


Rožmberkové – První po českém králi 82% Rožmberkové – První po českém králi 2020, Pavel Juřík

Kniha přibližuje historii a význam nejvýznamnějšího českého panského rodu. Od Vítka I. z Prčic, prvního známého předka rodu Vítkovců zmíněného již v roce 1169, až po vymření rodu Rožmberků v roce 1611, zaujímali páni z R... více


Životy posledních Rožmberků I. 86% Životy posledních Rožmberků I. 1985, Václav Březan

Životy posledních Rožmberků - díl první - život Viléma z Rožmberka. Kronika posledních rožmberských vladařů, příkladných představitelů české stavovské společnosti. Velikost a sláva Rožmberků vyrostly především z práce... více


Životy posledních Rožmberků II. 81% Životy posledních Rožmberků II. 1985, Václav Březan

Životy posledních Rožmberků - díl druhý - život Petra Voka z Rožmberka. Kronika posledních rožmberských vladařů, příkladných představitelů české stavovské společnosti. Velikost a sláva Rožmberků vyrostly především z p... více


Pověsti hradů a zámků - po stopách Bílé paní 77% Pověsti hradů a zámků - po stopách Bílé paní 2008, Eva Martínková

Jaké byly osudy Bílé paní? Jak vypadaly hrady, zámky a měšťanské domy, na kterých působila a které svou přítomností proslavila? Bílá paní procházela zdmi libovolných staveb, dokázala lidi varovat před neblahými událostm... více


České země v době renesance 93% České země v době renesance 1999, Naďa Kubů

Kniha je velmi bohatě ilustrována a pojednává o období renesance v českých zemích. Zaměřuje se na důležité historické události, ale rovněž na životní styl dobových obyvatel Čech, a to jak šlechty, tak nejchudších vrstev.... více


Bílá paní 70% Bílá paní 2014, Adolf Brabec

Postavu Bílé paní zná u nás každý. Ať už z písně Na Okoř je cesta nebo ze slavné filmové komedie Zdeňka Podskalského, která už v šedesátých letech dokázala s pomocí mystického motivu zesměšnit tupost bolševické byrokraci... více


Dvory velmožů s erbem růže: Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce 89% Dvory velmožů s erbem růže: Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce 2010, Václav Bůžek

Životní styl a kultura pozdně renesančních a manýristických dvorů posledních Rožmberků a pánů z Hradce. více


Nekorunovaná královna 74% Nekorunovaná královna 2012, Zora Beráková

Na pozadí historických událostí z přelomu šestnáctého a sedmnáctého století vypráví autorka životní příběh krásné Polyxeny z Pernštejna, manželky Viléma z Rožmberka. Po jeho smrti se Polyxena nevyhýbala milostným dobrodr... více


Děti pětilisté růže 67% Děti pětilisté růže 2014, Jiřina Doležalová

Kniha Jiřiny Doležalové Děti pětilisté růže nabízí procházku staletou historií jihočeského rodu Rožmberků. Je neobyčejně zajímavým a čtivým průvodcem jihočeskými městy a hrady, seznámí nás s výraznými postavami doby, kdy... více


Hodina závrati 87% Hodina závrati 1975, Nina Bonhardová

Román navazuje na předcházející trilogii (Tanec rabů, Selský mor, Polyxena). Autorka zobrazuje posledního z Rožmberků, Petra Voka, jako významnou osobnost protestantské opozice, politika evropského formátu a citlivého čl... více


Světy posledních Rožmberků 88% Světy posledních Rožmberků 2011, Václav Bůžek

Pestrá mozaika vztahů nejen v Království českém, ale i v celé Evropě. Kapitoly se zaměřují na intimní prostor Rožmberků za dveřmi soukromých komnat, na svět veřejný, na každodennost jejich šlechtických přátel i na život ... více


Zlatá stezka 95% Zlatá stezka 1972, Václav Písař

Rozsáhlý historický román, jehož námětem je válečné střetnutí posledních tří jihočeských táborských měst s pánem z Rožmberka a řádem křižovnických rytířů. Časově je román zasazen do období bezvládí - mezi husitstvím a vl... více


Advokátem Petra Voka 91% Advokátem Petra Voka 2013, Jindřich Sahulka

Úspěšný právník Mirek Borovička se právě vypracoval mezi elitu advokacie. Vděčí za to své intuici a šestému smyslu nic nepřehlédnout a vše patřičně využít. On své kauzy neprohrává. Je na vrcholu a hodlá se tam udržet. B... více


Bílá paní - Obnovený obraz 77% Bílá paní - Obnovený obraz 1979, Zdeňka Bezděková

Hrdinkou historického románu z doby vzestupu Jiřího z Poděbrad je Perchta z Rožmberka, jež pro svůj soucit s chudými poddanými vstupuje do vědomí lidu jako ,,bílá paní". více


Rožmberská hrobka: Příběh hledání 100% Rožmberská hrobka: Příběh hledání 2022, kolektiv autorů

Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak byla nejhledanější hrobka v České republice objevena a co bylo uvnitř pro člověka nepřístupné podzemní místnosti nalezeno. Seznamuje s výsledky zkoumání výjimečného středověkého prostor... více


Rožmberkové - rod českých velmožů a jeho cesta dějinami 83% Rožmberkové - rod českých velmožů a jeho cesta dějinami 2011, Jaroslav Pánek

Texty se týkají historie rodu a jeho nejvýznamnějších představitelů i sídel, hospodářství, patronátu, mecenátu, různých druhů umění a všedního či svátečního života na rožmberském panství. Nebyly opomenuty ani zákruty pam... více


Klíč k milostné komnatě : největší láska Petra Voka 92% Klíč k milostné komnatě : největší láska Petra Voka 2001, Ema Chromčáková

Tato pozoruhodně jímavá novela přináší romantický příběh posledního Rožmberka, rozmařilým životem proslulého, Petra Voka a jeho vyjímečně hlubokého i vášnivého vztahu s půvabnou dívkou Janou... více


Trojí kříž 96% Trojí kříž 2010, Václav Písař

Rozsáhlý historický román, oživující dobu, kdy české země pod vedením Jiřího z Poděbrad bojovaly za svou celistvost proti cizím uchvatitelům i domácím vzbouřencům. Museli čelit Římu, uherským vojskům, ale i vzpouře do... více