třicetiletá válka (1618-1648)

štítek, 82 knih


Třicetiletá válkaTřicetiletá válka2018, J. Kovařík

Bitvy a osudy válečníků III. 1618–1648 Třetí svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Války pro víru i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy a obsahově do značné míry také na díl druhý, nazvaný Boje o trůny.... více


Bloudění - část prvníBloudění - část první1934, J. Durych

Větší Valdštejnská trilogie více


Třicetiletá válka a český národTřicetiletá válka a český národ1960, J. Polišenský

Evropa, Česko, 17. stol., církev a stát, mezinárodní vztahy, náboženská emigrace, politické dějiny, třicetiletá válka, 1618-1648, české stavovské povstání, 1618-1620, šlechta více


Insignie českých králů v BudějovicíchInsignie českých králů v Budějovicích2015, D. Kovář

Brožura vydaná u příležitosti vystavení repliky svatováclavské koruny v Českých Budějovicích u příležitosti 750. výroční založení města přináší jednak základní informace o historii a významu svatováclavské koruny a ostat... více


Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. stoletíŠpanělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století2006, J. Forbelský

Osudy generála Baltasara Marradase. Vynikající monografie o vztazích českých zemí a Španělska v období třicetileté války. Práce předního českého hispanisty nabízí nový vhled do dějin a kultury evropských zemí v dob... více


Třicetiletá válkaTřicetiletá válka2018, K. Andresová

Třicetiletá válka začala jako náboženský konflikt, ve kterém bojovali evangelíci za svá práva proti katolíkům. U toho ovšem dlouho nezůstalo. Už od počátku se vedle náboženských sporů projevovaly i mocenské a politické z... více


Boj o České Budějovice v letech 1618 - 1619Boj o České Budějovice v letech 1618 - 16192019, T. Sterneck

Na počátku 17. století dávali reprezentanti předního jihočeského královského města Českých Budějovic ostentativně najevo, že jejich obec ztělesňuje jeden z pilířů katolicismu v nábožensky rozštěpeném království. Konce... více


Bloudění - část druháBloudění - část druhá1934, J. Durych

Větší Valdštejnská trilogie více


Bloudění - část třetíBloudění - část třetí1934, J. Durych

Větší Valdštejnská trilogie více


Nepokojná létaNepokojná léta2000, P. Englund

Podtitul: Historie třicetileté války Dějiny třicetileté války propojené s osudy jejího účastníka – válečníka a vojenského inženýra Erika Jönssona Dahlbergha. Autor byl inspirován Dahlberghovými deníky. Výsledkem je... více


TyllTyll2019, D. Kehlmann

Daniel Kehlmann ve svém nejnovějším románu nechává ožít postavu středověkého kejklíře a jízlivého šprýmaře Tylla Eulenspiegela. Zasadil ho ovšem do období třicetileté války a spolu s Tyllovými osudy osobitým způsobem líč... více


Město ve válce, válka ve městě: Mělník 1618–1648Město ve válce, válka ve městě: Mělník 1618–16482008, J. Kilián

Kniha přináší pohled na problematiku měst v době zlomových událostí třicetileté války. Od stavovského povstání v roce 1618 až do roku 1648. Zachycuje vše co se měst a jejich obyvatel té doby dotýkalo. Na pozadí velkých d... více


Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629-1649)Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629-1649)2013, J. Kilián

Rozsáhlá paralelní německo-česká edice pamětí Michela Stüelera, měšťana podkrušnohorského městečka Krupky, z období třicetileté války. Autor - koželuh, hodnostář městské samosprávy, zpěvák literátského bratrstva - zachyc... více


Drama Bílé horyDrama Bílé hory2015, D. Uhlíř

Bitva na Bílé hoře figuruje v našich představách stále jako symbol. Snad ne už jako symbol hanebné porážky a národního neštěstí, ale stále ještě jako velký historický mezník v českých dějinách. České země po roce 1620 už... více


Albrecht Václav z Valdštejna Vévoda Frýdlantský Díl III. ObratAlbrecht Václav z Valdštejna Vévoda Frýdlantský Díl III. Obrat1934, E. Zítek

Dobrodružný příběh, politické intriky a život císařského dvora ve stylu Dumasových Třech mušketýrů. Třetí díl popisuje události z let 1629 až 1631. více


1 2 3 4 5 6 >