třicetiletá válka (1618-1648)

štítky

193 knih


Kolem Jakuba 88% Kolem Jakuba 2019, Michal Vrba

Pozoruhodná povídková sbírka je svérázným autorským příspěvkem k věčnému literárnímu tématu malého člověka ve víru velkých dějin, příběhy konkrétních jednotlivců na pozadí dějinných zlomů a společenských přeměn, které zá... více


Krásná čarodějka 85% Krásná čarodějka 1984, Vladimír Neff

Poslední setkání s Petrem Kukaněm z Kukaně, nazvané Krásná čarodějka, se odehrává uprostřed třicetileté války, která navzdory Petrovu úsilí zachvátila Evropu. Krvavé hrůzy, jež po sobě zanechávají postupující a rabující ... více


Rekviem 72% Rekviem 1989, Jaroslav Durych

Soubor tří historických povídek (Kurýr, Budějovická louka a Valdice). Povídky se odehrávají v době třicetileté války po smrti Albrechta z Valdštejna. Hlavní myšlenkou tohoto díla je kritika vypočítavosti a zrady. Kurýr... více
Matka Kuráž a její děti 68% Matka Kuráž a její děti 1965, Bertolt Brecht

Autor, jeden z nejvýznačnějších průkopníků nových směrů v dramatické tvorbě, napsal tragedii věčné markytánky třicetileté války, matky Kuráže, v předvečer druhé světové války. Hra předvádí, jak markytánka ztrácí ve válce... více


Tyll 87% Tyll 2019, Daniel Kehlmann

Daniel Kehlmann ve svém nejnovějším románu nechává ožít postavu středověkého kejklíře a jízlivého šprýmaře Tylla Eulenspiegela. Zasadil ho ovšem do období třicetileté války a spolu s Tyllovými osudy osobitým způsobem líč... více


Nepokojná léta: Historie třicetileté války 95% Nepokojná léta: Historie třicetileté války 2000, Peter Englund

Kniha švédského historika je ojedinělým pokusem o vylíčení dějin třicetileté války propojením "velkého příběhu" neosobní války s osudy Erika Jönssona Dahlberha, umělce, vojenského inženýra a válečníka - jehož deník poslo... více


Mezi piráty: dobrodružství za třicetileté války 89% Mezi piráty: dobrodružství za třicetileté války 2015, Veronika Válková

Až do téhle chvíle si Bára myslela, že v drnových domečcích žijí jen hobiti. Díky atlasu zjistila, že tak v minulosti žili i Islanďané. Zatímco v Evropě zuří třicetiletá válka, obyvatelé malého ostrůvku u islandského pob... více


Vojenská felčarka 68% Vojenská felčarka 2016, Heidi Rehn

Německo ve třicetileté válce. Chytrá žoldnéřská dcerka Magdalena pracuje jako ranhojička v císařském vojsku. Brzy zahoří velkou láskou ke kupeckému synovi Erikovi, který od smrti svých rodičů žije sám. Je to ale zakázan... více


Démoni apokalypsy 82% Démoni apokalypsy 2016, Michael Weber

Nelítostná doba na konci třicetileté války na Moravě a v Čechách. Čas divokých náboženských a mocenských sporů mezi katolíky a protestanty. Švédská vojska pod velením slavného generalissima Torstensona dobývají bohatou O... více


Případ šíleného tambora 88% Případ šíleného tambora 2020, Jaromír Jindra

Tajuplná krajina jižních Čech v první polovině sedmnáctého století, města Třeboň a České Budějovice s přilehlými vesnicemi i samotami jsou dějištěm vyprávění o lidech, kteří se v rozhodujícím okamžiku svého života ocitli... více


Incident v Čechách 64% Incident v Čechách 2018, Thomas Årnfelt

ZMIZELÉ POSELSTVO JEZUITŮ A JEDEN MUŽ S TEMNOTOU V DUŠI… Píše se rok 1613 a Evropu dělí jen pár let od vypuknutí třicetileté války. V okolí hradu Bělá v zemích Koruny české zmizí poselstvo jezuitů a znepokojený Vatiká... více


Bloudění 78% Bloudění 1993, Jaroslav Durych

Větší valdštejnská trilogie. Příběh Čecha prožívajícího v pobělohorské době hlubokou krizi a provázeného láskou dívky španělského původu, která mu přináší zvěst o zakotvení v pevné víře. více


Ve stínu války 72% Ve stínu války 2021, Jarmila Stráníková

Píše se rok 1631 a celá Evropa se zmítá ve válkách a neštěstí. Na území Českého království vtrhla švédská vojska a mnoho lidí je nuceno opustit svůj domov. Mezi nimi i sedláci Borek a Rischer, kteří se snaží chránit své ... více


Simplicius Simplicissimus : kronika třicetileté války 76% Simplicius Simplicissimus : kronika třicetileté války 1959, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (1668, rozšířeno 1669, přepracováno 1671, Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch) je pikareskní román německého spisovatele Hanse Jakoba Christoffela von Grimmelshausena, považova... více


Valdštejn a jeho doba 93% Valdštejn a jeho doba 2003, Josef Janáček

Životopis v širším historickém a společenském kontextu. Osobnost formovaná dobou a současně významně ovlivňující evropskou politiku v období třicetileté války. Vzestup, sláva i pád frýdlantského vévody. Historie rodu.... více


Veliké theatrum 88% Veliké theatrum 1980, Václav Kaplický

Osudné následky pražské defenestrace a povstání českých stavů a bitvy na Bílé Hoře jsou hlavním námětem románu. Hlavní postavou je zemský lékař Matyáš Borbonius, na jehož osobě se promítá osud řady jeho současníků. Je o... více


Čtveráci 87% Čtveráci 1984, Václav Kaplický

Román o hrdinech "bezejmených" mapuje začátek třicetileté války (1618) přes životní osudy "méně významných" lidí, kteří jsou ale nečekaně rozvážní a čestní, ale současně je spojuje silná touha po boji s tehdejšími pány. více


Petr Kukaň z Kukaně – komplet (Královny nemají nohy, Prsten Borgiů, Krásná čarodějka) 94% Petr Kukaň z Kukaně – komplet (Královny nemají nohy, Prsten Borgiů, Krásná čarodějka) 2003, Vladimír Neff

Královny nemají nohy Hlavní hrdinou tohoto historického románu je Petr Kukaň z Kukaně, syn alchymisty na pražském dvoře Rudolfa II. Kniha je prvním dílem románové trilogie: Královny nemají nohy, Prsten Borgiů, Krásná ča... více


Leviathan 84% Leviathan 2009, Thomas Hobbes

Spis patří k základním dílům moderního politického myšlení. Hobbes v něm analyzuje lidskou přirozenost, aby ukázal, na jakých základech spočívá politická moc. Dílo vrcholí polemikou s kardinálem Bellarminem o vztahu svět... více


Trojí čas hor 87% Trojí čas hor 2007, Zdeněk Šmíd

Soubor tří baladicky laděných novel: Pověst o Hanesu Gruberovi, Balada o Katarině a Příběh zapomenutého fořta. Jejich děj se odehrává na Šumavě v době starých mýtů, za třicetileté války a v 2. polovině 20. století. Autor... více


Záhada černolických vražd 74% Záhada černolických vražd 2021, Jaroslava Černá

Píše se rok 1645 a z bojů ve Francii se vrací vysloužilý voják Martin. Než navštíví rodiče, zastaví se u sestry Johanky, která nevinnou dobrou radou změní nejen jeho život, ale i život celé rodiny. Nečekaný návrat syna s... více


Čarodějnické zlato 74% Čarodějnické zlato 2016, Heidi Rehn

Německo deset let po třicetileté válce Bývalá vojenská felčarka Magdalena by vlastně mohla vést se svým milovaným Erikem šťastný život ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se etabloval jako významný kupec. Náhodou se ale doz... více


Temné tajemství rodu Černínů 74% Temné tajemství rodu Černínů 2004, Charlotte Link

Historický román na pozadí tragických událostí Bílé Hory Historický román, odehrávající se v Bavorsku a Čechách, sleduje dramatické osudy mladé německé ženy v období třicetileté války. Margareta von Ragnitz, patnácti... více


Čest a sláva 82% Čest a sláva 1966, Pavel Buksa

Svojí třetí knížkou zaskočil Michal jak čtenáře, tak kritiky. A vyznačil tak své autorské kredo: nikdy se nevracet k minulým úspěchům. Ve svém historickém románu Čest a sláva (1966) jde Michal opět svými cestami a opoušt... více


Případ mrtvé novicky 88% Případ mrtvé novicky 2021, Jaromír Jindra

Budějovice, tehdy ještě bez označení České, a jejich okolí v neklidných časech po roce 1641 jsou dějištěm dalších příběhů, zaznamenaných ve vzpomínkách budějovického kata. Zlo, jež vyvolal na svět vyděrač Johannes, působ... více


Zimní královna 58% Zimní královna 2012, Zora Beráková

Historický román o manželce „zimního krále“ Fridricha Falckého Alžbětě, dceři anglického krále Jakuba I. Na pozadí historických událostí z období třicetileté války vypráví autorka životní příběh mladé princezny, která se... více


Případ krásné čarodějky 87% Případ krásné čarodějky 2022, Jaromír Jindra

Děj nejnovějšího příběhu z úspěšného cyklu Vzpomínek budějovického kata umístil autor do roku 1645, do časů konce třicetileté války, která naštěstí do osudů obyvatel malebného jihočeského města nezasáhla. Lidé jsou tu vš... více


Třicetiletá válka a evropské krize 17. století 78% Třicetiletá válka a evropské krize 17. století 1970, Josef Polišenský

23. května 1618 začalo pražskou defenestrací české stavovské povstání proti Habsburkům. To byl signál k dlouholetému úpornému zápasu, jehož konec se zdál být v nedohlednu. A skutečně, trvalo celých třicet let, než si moh... více


Sen o odplatě: Dramata třicetileté války 88% Sen o odplatě: Dramata třicetileté války 2005, Radek Fukala

Spletité a nesmírně dramatické události dějin třicetileté války změnily skoro celou Evropu. Dlouhá léta bitev, sporů, diplomatických jednání, intrik, porážek a vítězství si vybrala krutou daň. S jejím doposud neznámým pr... více


Brutální třicetiletá válka 72% Brutální třicetiletá válka 2005, Roman Ferstl

Přichází nejděsivější období evropského novověku! Kniha Brutální třicetiletá válka vás bez rozpaků provede hrůznými časy, kdy starý kontinent terorizovala krutá vojska vedená šílenými vojevůdci, tisíce mužů umíraly v kr... více


Třicetiletá válka (1618–1648) 94% Třicetiletá válka (1618–1648) 2018, Jiří Kovařík

Bitvy a osudy válečníků III. 1618–1648 Třetí svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Války pro víru i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy a obsahově do značné míry také na díl druhý, nazvaný Boje o trůny.... více


Valdštejnova smrt 92% Valdštejnova smrt 1970, Josef Janáček

Poutavé vyprávění o osudech Albrechta z Valdštejna jen ve zkratce nastiňuje okolnosti jeho cesty k moci a lesku, aby se pak stalo podrobným průvodcem ve vývoji událostí, utvářejících vojevůdcův život od r. 1630. Tehdy je... více


Třicetiletá válka: Obraz doby 1618-1648 92% Třicetiletá válka: Obraz doby 1618-1648 2000, Petr Klučina

První polovina 17. století přinesla mimo jiné mimořádný rozmach grafiky, která měla ve své době podrobný význam jako dnes fotografie. S odstupem času při studiu dobové grafiky zjišťujeme, jak bohatou výpověď o duchu doby... více


Ďábel Valdštejn 82% Ďábel Valdštejn 2017, Jan Bauer

Ďábel Valdštejn: Pozoruhodný osud vévody frýdlantského. Jen málokteré postavě našich dějin se dostalo takové pozornosti historiků, spisovatelů a umělců jako frýdlantskému vévodovi a generalissimovi císařských vojsk Albr... více


Boje o trůny (1588–1626) 92% Boje o trůny (1588–1626) 2018, Jiří Kovařík

Bitvy a osudy válečníků II. 1588 - 1626. Druhý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Války pro víru i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy. Zahrnuje čtvrt století bojů před vypuknutím Třicetileté války 16... více


Když kohout dozpíval 77% Když kohout dozpíval 1981, Alena Vrbová

Historický román zachycující osudy Harantova rodu po bitvě na Bílé hoře.Sleduje osudy bratra popraveného Kryštofa Haranta a členů jeho rodiny,zejména pak vdovy,pozdější ženy Heřmana Černína.V tomto prvním díle plánované ... více


Drama Bílé hory 91% Drama Bílé hory 2015, Dušan Uhlíř

Bitva na Bílé hoře figuruje v našich představách stále jako symbol. Snad ne už jako symbol hanebné porážky a národního neštěstí, ale stále ještě jako velký historický mezník v českých dějinách. České země po roce 1620 už... více


Jantarové dědictví 78% Jantarové dědictví 2017, Heidi Rehn

Podzim 1662 Ve víru königsberského povstání se dcera bývalé ranhojičky Magdaleny, Carlotta, znovu setká se svou první láskou Mathiasem. Jako důstojník kurfiřtské armády patří k obléhatelům města. Jejich vztah tedy nesto... více


Světlo v temnotách 81% Světlo v temnotách 1970, František Kožík

Podrobné vylíčení života a díla J.A.Komenského je provázeno zajímavými průhledy do historie třicetileté války, která vyplnila podstatnou část života Komenského. více


Valdštejn 78% Valdštejn 1981, Alfred Döblin

Rozsáhlá románová freska o bouřlivých událostech třicetileté války. Děj začíná krátce po bitvě na Bílé hoře a po útěku Fridricha Falckého z Čech. Končí smrtí Valdštejna a jeho protihráče Ferdinanda II. Autor charakter... více