křesťanská výchova

štítky

129 knih


Šestá cestaŠestá cesta2004, Marek Vácha

Šestá cesta : o havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě. Planeta Země v prostoru nevisí, ani se nevznáší, ale prostě je. Shora i zdola je obklopena mrazivým kosmem s vakuem. A v tomto černém vzduchoprázdnu pl... více


Lidské klubíčkoLidské klubíčko2013, Vladimír Vokolek

Výbor z poezie Vladimíra Vokolka (1913–1988), sestavený u příležitosti stého výročí autorova narození. Formálně pestrá, důvěrná poezie, v níž rozmlouvá otec se synem, vybraná nejen ze dvou sbírek „dětské“ poezie, napsaný... více


Až do krajnosti: kněz mezi mladými na okraji společnostiAž do krajnosti: kněz mezi mladými na okraji společnosti1994, Guy Gilbert

Co odpovědět znásilněné dívce, která požaduje potrat? Jak se postarat o mladé provinilce bez domova? Jak je vracet po návratu z vězení k normálnímu životu? Jak jim zprostředkovat základní lidské hodnoty, když je nikdy ne... více
Dělat těžké věciDělat těžké věci2012, Alex Harris

Vzpoura teenagerů proti nízkým očekáváním. Bratři Harrisové povzbuzují mladé čtenáře, aby se v životě nepouštěli snadnou cestou, aby přijali zodpovědnost a aktivně využili čas i potenciál, který do nich Bůh vložil. Vě... více


Čekej na měČekej na mě2010, Rebecca St. James

Známá křesťanská zpěvačka a mladá žena plná hluboké víry pomáhá dospívajícím křesťanům znovu objevit krásu čistoty v milostném vztahu. Ve své čtivé, praktické a na Písmu založené knížce ukazuje, že Boží plán je pro nás t... více


Hranice v chozeníHranice v chození2007, Henry Cloud

Jak správně hledat životního partnera. Najít spolehlivého a oddaného celoživotního partnera je skutečně nelehké. Zejména proto, že mnozí v období namlouvání spolu chodí zcela nevhodným způsobem. Obvykle pak zakusí zra... více


Cesta ke KristuCesta ke Kristu1990, Ellen Gould White

Tato kniha ukazuje na Ježíše, který jediný může naplnit potřeby naší duše. Píše se v ní o Kristově lásce k nám, o úžasném daru spasení, který nám zdarma nabízí, o pokání, víře a přijetí, o růstu v Kristu, o daru modlitby... více


Výchova, zřejmost, vědomíVýchova, zřejmost, vědomí1995, Zdeněk Kratochvíl

Pojetí výchovy se vyvíjí od prvních filosofických systémů, které se zabývaly možností poznání světa a tedy zobecnění zkušenosti, která se mohla dále předávat v generacích. Proto se kniha odvíjí od řeckého myšlenkového sv... více


Obecná porada o nápravě věcí lidskýchObecná porada o nápravě věcí lidských1992, Jan Amos Komenský

Rukopis rozsáhlého latinského spisu vznikal kolem poloviny 17. století. Za Komenského života však vyšly jen dva svazky. Spis, o kterém diskutovala celá vzdělaná Evropa, se v pozdějších dramatických letech ztratil a kompl... více


Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat - 50+ otázek a odpovědíProč spolu před svatbou nebydlet a nespat - 50+ otázek a odpovědí2016, Martin Kvapilík

50+ otázek a odpovědí více


Křesťanská vzdělanostKřesťanská vzdělanost2004, Aurelius Augustinus

Ústředním tématem Augustinova díla je biblická exegeze a její vztah k pohanské učenosti, která se rozvíjí vedle výkladu teorie znaku a metody homiletiky, kazatelského umění. V teorii znaku navazuje Augustin na platonismu... více


Děti se ptají, odborníci odpovídajíDěti se ptají, odborníci odpovídají2013, kolektiv autorů

Kniha poslouží nejen rodičům, ale i kněžím při setkání s rodiči dětí, připravujících se k prvnímu sv. přijímání nebo na křest svých dětí. Na otázky jako: Líbí se Bohu, co mu zpíváme v kostele, i když se to nelíbí... více


Výchova chlapcůVýchova chlapců2003, James Dobson

Jak předat synovi pozitivní hodnoty pro život / Rozsáhlá práce předního amerického psychologa, který se stal v oblasti výchovy poradcem několika prezidentů. V této knize nás uvádí do světa chlapců a leckdy problematick... více


Advent - Večerní čtení pro dětiAdvent - Večerní čtení pro děti2001, Josef Janšta

Advent je vskutku požehnaná doba. Zatímco markety a menší prodejci zdůrazňují, jak je důležité mít dárek právě od nich, křesťané a lidé dobré vůlehledají radost a pokoj ve svém srdci, aby se tak připravili na příchod vel... více


Noví kamarádiNoví kamarádi1998, Josef Janšta

Příběhy a rozhovory pro děti školního věku vysílané na vlnách Radia Proglas. Třicet dramatických příběhů z dětského světa našich dnů. Stálým průvodcem malého čtenáře je křesťanská rodina s dětmi Veronikou, Táňou, Jaku... více


1 ...