Válka s Góty přehled

Válka s Góty
https://www.databazeknih.cz/img/books/14_/144408/bmid_valka-s-goty-OzR-144408.jpg 5 11 11

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována jako samostatný celek a každá z nich také začínala líčením událostí, které válce předcházely. V bojích s Peršany se tak vrací k době smrti císaře Arcadia a ve válce s Vandaly až k době smrti jeho otce Theodosia I., kdežo knihy o válce s Góty začínají líčením jednoroční vlády posledního západořímského císaře Romula Augustula. Při vlastním popisu válek pak už Prokopios pokračuje v přísně chronologickém pořádku, přičemž při výkladu o událostech v Asii a v Africe sleduje podle Hérodotova vzoru dobu vlády jednotlivých panovníků, kdežto při líčení válek v Itálii příklad Thúkydidův a události vřazuje do jednotlivých let války, jak šly za sebou. Události jsou ve všech třech částech díla uvedeny až do roku 550, kdy Prokopios dílo zveřejnil. Později přidal k dílu ještě jednu knihu, kterou dovedl do roku 552. Tato kniha už není jen pokračováním předchozích knih o válce s Góty. Líčí v ní události ve všech částech říše souvisle a zároveň věnuje velkou pozornost i vnitřním poměrům, takže kniha se z historie jednotlivých válek mění v historii celé říše. Poslední knihu válek Prokopios dokončil roku 556.... celý text

Literatura naučná Historie
Vydáno: , Odeon
Originální název:

Ὑπέρ τῶν πολέμων λόγοι. Hyper ton polemon logoi , 556


více info...

Můj komentář

Zatím jste nenapsal(a) svůj komentář ke knize Válka s Góty. Přihlašte se a napište ho.


Komentáře (6)

Ivan53
24.12.2022 5 z 5

Vďaka prekladateľovi veľmi čítavé dielo, napriek tomu, že vzniklo pred poldruhým tisícročím. Prokopios bol naozaj nie letopisec či kronikár, lež naozajstný historik, hoci miestami utieka sa i básnickým opisom – jeho spôsob predostierania dejín prirovnal by som k pánovi Dvořákovi a jeho Stopám dávnej minulosti :) Obzvlášť ma zaujali slová na strane 211 o Perúnovi, ktorému Slovania obetujú býky, či o tom, ako hľadia na osud.

476AD
15.05.2019 5 z 5

Skvělá kniha. Přečteno jedním dechem. Prokopia lze právem označit za největšího historika své doby.


Marbo
14.02.2018 4 z 5

Opět jsem po čase zavítal do šera dějin a nelituji. Prokopios je i dnes čtivý. Veselé čtení to ovšem není, nová, středověká Evropa se rodila ve velkých bolestech.

všechny komentáře

Související novinky (0)

Zatím zde není žádná související novinka.


Citáty z knihy (0)

Zatím zde není žádný citát z knihy.


Kniha Válka s Góty v seznamech

v Právě čtených1x
v Přečtených15x
v Doporučených1x
v Knihotéce27x
v Chystám se číst10x
v Chci si koupit12x
v dalších seznamech1x