Germáni

štítky

52 knih


Zlomený mečZlomený meč2000, Eduard Štorch

Vyprávění z dějin naší země na počátku n. l. vyšlo poprvé v r. 1932. Prolínají se v něm dvě pásma. První ličí boje statečného a šlechetného Marobuda s římským princem Tiberiem, bojovným a ctižádostivým náčelníkem germáns... více


EddaEdda2004, neznámý - neuveden

Revidovaný překlad slavného středověkého rukopisu, obsahujícího nejstarší a nejvelkolepější germánské mytické a hrdinské písně. Mytická část vypráví islandské ságy, příběhy severských božstev od vzniku světa až po jeho s... více


Stín modrého býkaStín modrého býka2001, Leonard Medek

Historický román s fantastickými prvky nás zavádí do české kotliny čtvrtého století, kde dochází ke konfliktu mezi zájmy tamních knížat, vzdálené římské říše a vymírajícího národa keltů. Františka Vrbenská a Leonard Mede... více
Soumrak bohůSoumrak bohů1998, Helena Kadečková

Podtitul: Severské mýty a báje. Vydání českého souboru staroseverských mýtů a bájí, jejichž autorkou je naše přední nordistka, která středověké mýty převyprávěla překrásnou, živou a čtivou češtinou. Kniha Soumrak b... více


Vikingové - sága tří staletíVikingové - sága tří staletí1967, Johannes Brøndsted

Autor, profesor severské archeologie a ředitel Národního muzea v Kodani, vypráví v knížce o jednom z nejslavnějších období severských dějin. Vychází z historických událostí doby předvikinské, sleduje vývoj v Dánsku, Švéd... více


Soumrak keltského mečeSoumrak keltského meče2007, Bohuslav Švec

Kniha popisuje dobu, kdy v České kotlině vrcholila doba rozkvětu keltských kmenů a zároveň do historie této země začal silně pronikat germánský živel.Prostřednictvím hlavního hrdiny se čtenář ocitne uprostřed dění keltsk... více


Stěhování národů a sever Evropy: Vikingové na mořích i na pevniněStěhování národů a sever Evropy: Vikingové na mořích i na pevnině2017, Jarmila Bednaříková

Kniha, navazující na dva úspěšné předchozí autorčiny svazky věnované stěhování národů, tentokrát představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie jako účastníky jedné z největších migrací v historii. Zamýšlí s... více


VikingovéVikingové2018, Claudia Banck

Muži lačnící po kořisti, skvostné dračí lodě, sebevědomé ženy, meče se jmény vzbuzujícími hrůzu a dobrodružné plavby do vzdálených zemí. Co z toho je smyšlenka a co pravda? Vikinské období patří k nejnapínavějším epochám... více


Encyklopedie mytologie germánských a severských národůEncyklopedie mytologie germánských a severských národů1999, Jitka Vlčková

Slovník mytologie germánských a severských národů. Knížka se soustřeďuje na rozlehlou geografickou oblast osídlenou v minulosti germánskými kmeny (pevninská Evropa, Skandinávie, Britské ostrovy a Island) a doplňkově se z... více


Poslední legiePoslední legie2003, Valerio Massimo Manfredi

Další rozsáhlá románová epopej zavádí čtenáře do složitého období rozpadu římské říše kolem roku 476, kdy se vlády nad západořímskou říší zmocnil germánský král Odoaker. Ten tehdy porazil Oresta a sesadil z trůnu jeho ne... více


GermániGermáni1999, Malcolm Todd

Rané dějiny Germánů (4.-8. stol.), obecná charakteristika etnika a dějiny jednotlivých kmenů. Původ etnika, jazyk, přírodní prostředí germánského osídlení, společenské uspořádání, způsob života, mytologie, kult, umění. ... více


Malý bůhMalý bůh2004, Tomáš Hokeš

Historický román Malý bůh se odehrává na počátku našeho letopočtu, v době, kdy keltské kmeny byly z území dnešních Čech vytlačovány germánským etnikem. Děj románu sleduje osudy druida, keltského kněze a barda, který se n... více


Římané v GermániiŘímané v Germánii2002, Reinhard Wolters

Autor, univerzitní profesor starověkých dějin, zde na nevelké ploše shrnuje nejnovější poznatky o pronikání Římanů na území starověké Germánie zhruba od zlomu letopočtu až do konce IV. století po Kristu. Římané se pod tl... více


GermanieGermanie1909, Publius Cornelius Tacitus

Popis germánských kmenů a jejich zvyků z pera nejvýznamnějšího latinského autora - Tacita. více


Germáni mezi Thorsbergem a RavennouGermáni mezi Thorsbergem a Ravennou1977, Friedrich Schlette

Kulturní dějiny Germánů do konce doby stěhování národů Zajímavá a přístupným způsobem napsaná publikace o kulturních dějinách Germánů od posledních staletí př. n. l. do 6. stol. n. l., do konce doby stěhování národů.... více


1