Germáni

štítky

61 knih


Zlomený meč 84% Zlomený meč 2000, Eduard Štorch

Vyprávění z dějin naší země na počátku n. l. vyšlo poprvé v r. 1932. Prolínají se v něm dvě pásma. První ličí boje statečného a šlechetného Marobuda s římským princem Tiberiem, bojovným a ctižádostivým náčelníkem germáns... více


Stín modrého býka 87% Stín modrého býka 2001, Leonard Medek

Historický román s fantastickými prvky nás zavádí do české kotliny čtvrtého století, kde dochází ke konfliktu mezi zájmy tamních knížat, vzdálené římské říše a vymírajícího národa keltů. Františka Vrbenská a Leonard Mede... více


Edda 91% Edda 2004, neznámý - neuveden

Revidovaný překlad slavného středověkého rukopisu, obsahujícího nejstarší a nejvelkolepější germánské mytické a hrdinské písně. Mytická část vypráví islandské ságy, příběhy severských božstev od vzniku světa až po jeho s... více
Soumrak bohů 89% Soumrak bohů 1998, Helena Kadečková

Podtitul: Severské mýty a báje. Vydání českého souboru staroseverských mýtů a bájí, jejichž autorkou je naše přední nordistka, která středověké mýty převyprávěla překrásnou, živou a čtivou češtinou. Kniha Soumrak b... více


Vikingové - sága tří staletí 93% Vikingové - sága tří staletí 1967, Johannes Brøndsted

Autor, profesor severské archeologie a ředitel Národního muzea v Kodani, vypráví v knížce o jednom z nejslavnějších období severských dějin. Vychází z historických událostí doby předvikinské, sleduje vývoj v Dánsku, Švéd... více


Stěhování národů a sever Evropy: Vikingové na mořích i na pevnině 80% Stěhování národů a sever Evropy: Vikingové na mořích i na pevnině 2017, Jarmila Bednaříková

Kniha, navazující na dva úspěšné předchozí autorčiny svazky věnované stěhování národů, tentokrát představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie jako účastníky jedné z největších migrací v historii. Zamýšlí s... více


Encyklopedie mytologie germánských a severských národů 93% Encyklopedie mytologie germánských a severských národů 1999, Jitka Vlčková

Slovník mytologie germánských a severských národů. Knížka se soustřeďuje na rozlehlou geografickou oblast osídlenou v minulosti germánskými kmeny (pevninská Evropa, Skandinávie, Britské ostrovy a Island) a doplňkově se z... více


Groznatův štít 86% Groznatův štít 1982, Jiří Řípa

Dobrodružný román z doby počátků Sámovy říše kolem r. 631 vypráví o statečném slovanském chlapci, který pátrá po minulosti svého padlého otce Groznaty a po boku Lučanů bojuje v Sámově vojsku proti germánským Frankům. Ilu... více


Soumrak keltského meče 91% Soumrak keltského meče 2007, Bohuslav Švec

Kniha popisuje dobu, kdy v České kotlině vrcholila doba rozkvětu keltských kmenů a zároveň do historie této země začal silně pronikat germánský živel.Prostřednictvím hlavního hrdiny se čtenář ocitne uprostřed dění keltsk... více


Vikingové 71% Vikingové 2018, Claudia Banck

Muži lačnící po kořisti, skvostné dračí lodě, sebevědomé ženy, meče se jmény vzbuzujícími hrůzu a dobrodružné plavby do vzdálených zemí. Co z toho je smyšlenka a co pravda? Vikinské období patří k nejnapínavějším epochám... více


Poslední legie 79% Poslední legie 2003, Valerio Massimo Manfredi

Další rozsáhlá románová epopej zavádí čtenáře do složitého období rozpadu římské říše kolem roku 476, kdy se vlády nad západořímskou říší zmocnil germánský král Odoaker. Ten tehdy porazil Oresta a sesadil z trůnu jeho ne... více


Germanie 92% Germanie 1909, Publius Cornelius Tacitus

Popis germánských kmenů a jejich zvyků z pera nejvýznamnějšího latinského autora - Tacita. více


Germáni 87% Germáni 1999, Malcolm Todd

Rané dějiny Germánů (4.-8. stol.), obecná charakteristika etnika a dějiny jednotlivých kmenů. Původ etnika, jazyk, přírodní prostředí germánského osídlení, společenské uspořádání, způsob života, mytologie, kult, umění. ... více


Malý bůh 89% Malý bůh 2004, Tomáš Hokeš

Historický román Malý bůh se odehrává na počátku našeho letopočtu, v době, kdy keltské kmeny byly z území dnešních Čech vytlačovány germánským etnikem. Děj románu sleduje osudy druida, keltského kněze a barda, který se n... více


Římané v Germánii 78% Římané v Germánii 2002, Reinhard Wolters

Autor, univerzitní profesor starověkých dějin, zde na nevelké ploše shrnuje nejnovější poznatky o pronikání Římanů na území starověké Germánie zhruba od zlomu letopočtu až do konce IV. století po Kristu. Římané se pod tl... více


Germáni mezi Thorsbergem a Ravennou 87% Germáni mezi Thorsbergem a Ravennou 1977, Friedrich Schlette

Kulturní dějiny Germánů do konce doby stěhování národů Zajímavá a přístupným způsobem napsaná publikace o kulturních dějinách Germánů od posledních staletí př. n. l. do 6. stol. n. l., do konce doby stěhování národů. více


Pomíjí tvářnost světa 94% Pomíjí tvářnost světa 1981, Hanna Malewska

Historický román je věnován jednomu z nejdramatičtějších období v dějinách evropské civilizace. Bylo to po pádu říše západořímské, kdy se v Itálii římská společnost střetává s národy a barbarskými kmeny, které se snaží v... více


Podzimní čas mocné říše 80% Podzimní čas mocné říše 2004, Jarmila Bednaříková

Podzimní čas mocné říše čerpá svůj námět z jedné z nejdramatičtějších i nejromantičtějších etap světových dějin, z doby kdy vyvrcholilo velké stěhování národů. Vyprávění se přitom snaží ponořit do atmosféry dávno minulé... více


Příběh o Marobudovi a jeho říši 87% Příběh o Marobudovi a jeho říši 2000, Eduard Droberjar

Autor seznamuje čtenáře se zajímavou a dosud téměř neprozkoumanou historií tzv. Marobudovy říše, která se rozprostírala na našem území. Marobud, tak neobvykle znělo jméno germánského krále z kmene Markomanům, udávajícího... více


Germáni: Tajemné národy ze severu 85% Germáni: Tajemné národy ze severu 2019, Ernst Künzl

Kdo vlastně byli Germáni? Nemilosrdné hordy ple­nících válečníků, nebo lid s bohatou kulturou? Kniha oživuje svět starověkých Germánů, jediných protivníků mocné římské říše, kteří jí dokázali vzdorovat, a nako­nec převza... více