4.-5. století

štítky

6 knih


GermániGermáni1999, Malcolm Todd

Rané dějiny Germánů (4.-8. stol.), obecná charakteristika etnika a dějiny jednotlivých kmenů. Původ etnika, jazyk, přírodní prostředí germánského osídlení, společenské uspořádání, způsob života, mytologie, kult, umění. ... více


Modlitby svatého AugustinaModlitby svatého Augustina2004, Aurelius Augustinus

Modlitby sv. Augustina z jeho „Vyznání“ prozrazují hlubokou osobní zkušenost pisatele, setkání jak s realitou hříchu a smrti tak i s realitou nekonečné Boží milosti. Augustin ve svém životě poznal všechno, vším prošel a ... více


Zápisky o buddhistických zemíchZápisky o buddhistických zemích1972, Fa-sien

Kniha pojednává o cestě čínského mnicha a jeho čtyř přátel po buddhistických zemích. Cestu podnikl v letech 399-421 a navštívil Indii a Cejlon. Trasa, kterou prošel, doba, již zaznamenal a pozoruhodné střetnutí dvou vzdá... více
Římské císařovny: mezi láskou, mocí a náboženstvímŘímské císařovny: mezi láskou, mocí a náboženstvím2000, Rigobert Günther

Dějiny pozdní říše z pohledu římských císařoven: Aelia Galla Placidia, Galla Placidia, Iusta Grata Honoria, Aelia Eudocia, Pulcheria více


O lži a jiné úvahyO lži a jiné úvahy2000, Aurelius Augustinus

Traktáty nejvýraznějšího představitele patristiky zkoumají podstatu lži, manželství, nevinnosti, trpělivosti a vdovství. V díle "O lži" hipponský biskup vymezuje lež jako touhu ducha klamat a zdůrazňuje hříšno... více


Svatý Jan Chrysostomos – Křestní katechezeSvatý Jan Chrysostomos – Křestní katecheze2020, Jiří Pavlík

Dvanáct křestních katechezí svatého Jana Chrysostoma (Zlatoústého), jednoho z nejplodnějších církevních otců, nás uvádí do tajemství křtu. Díky zápalu a vytříbenému jazyku autora si můžeme zpřítomnit atmosféru tehdejších... více