křest

štítky

21 knih


Křest 88% Křest 2010, Maria Campatelli

Každý den u pramenů nového života. Knihu přivítají především ti, kteří promýšlejí, co křtem přijali. Text vhodně poukazuje, že nepostačuje vnímat bohatství křesťanství v duchu moralizování, ideologizování nebo konfron... více


Základy křesťanského života 60% Základy křesťanského života 2006, Derek Prince

Opravené a revidované vydání dnes již klasických Princových "Základů", které jsou u nás známé ještě z dob samizdatu. Tato kniha vám dá všechno, co můžete potřebovat k rozvíjení silného, vyváženého, Duchem naplněného živ... více


Křest: Průvodce k obnově křestního vyznání 95% Křest: Průvodce k obnově křestního vyznání 2011, Pavel Ambros

Průvodce postní dobou pro dospělé přibližuje každému křesťanu podstatu obnovy křestního vyznání. Praktický návod, jak v šesti krocích prohlubovat osobní víru, vychází z bohatství křesťanské tradice Východu i Západu, z bi... více
Tomášek - I. a II. díl 73% Tomášek - I. a II. díl 1997, Josef Janšta

Příběhy malého Tomáška -- Tomášek se připravuje na první svaté přijímání více


Svatý Jan Chrysostomos – Křestní katecheze 93% Svatý Jan Chrysostomos – Křestní katecheze 2020, Ioannés Chrysostomos

Dvanáct křestních katechezí svatého Jana Chrysostoma (Zlatoústého), jednoho z nejplodnějších církevních otců, nás uvádí do tajemství křtu. Díky zápalu a vytříbenému jazyku autora si můžeme zpřítomnit atmosféru tehdejších... více


Katechetické spisy 80% Katechetické spisy 2005, Aurelius Augustinus

Katechetické spisy sv. Augustina vyrůstaly na půdě života starověké církve a byly jí také určeny. Jeho génius však způsobil, že jsou stejně živé i dnes, po více než půl druhém tisíciletí. více


Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka 93% Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka 2019, Radek Tichý

Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Kněz Radek k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu. Knížka poslouží všem, kt... více


Křestní katecheze 100% Křestní katecheze 2021, Aurelius Ambrosius

Svazek nazvaný Křestní katecheze přináší českému čtenáři text tří Ambrožových spisů spojených s křesťanskou iniciací – Výklad vyznání víry, O svátostech a O tajemstvích. Ty neseznamují čtenáře pouze s antickou podobou ob... více


Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století 80% Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století 2017, Hana Stoklasová

Narození, láska a umírání vymezují život člověka odpradávna a rituály spjaté s těmito mezníky patřily vždy k nejdůležitějším okamžikům života, jejichž prostřednictvím lidé navazovali na kontinuitu svých předků, formovali... více


Křest 100% Křest 2006, Jaroslav Studený

Katechetická pomůcka pro přípravu na křest, vysvětlující podstatu křtu a průběh křestního obřadu. více


Jak je to se křtem v Duchu? 100% Jak je to se křtem v Duchu? 2006, Dan Drápal

Autor se zabývá řadou biblických míst, která se týkají našeho vztahu s Duchem svatým, a ukazuje, že kontroverze je zbytečná. Osoba Ducha svatého a křesťanův vztah k ní se neprávem stává zdrojem kontroverzí. Autor se z... více


Novéna o křtu 0% Novéna o křtu 2011, neznámý - neuveden

První rok tříleté přípravy na jubileum příchodu svatých Cyrila a Metoděje je věnován křtu. Jako naše křesťanská tradice začala jejich prací na Velké Moravě, tak náš osobní křesťanský život začíná křtem. Je proto namístě ... více


Křest 0% Křest 1997, Watchman Nee

Noví věřící upřímně touží po hlubším poznání Pána Ježíše. Dychtí po Božím Slově a opravdově chtějí pochopit a plně prožít skutečnost spásy. Ve čtyřiadvaceti prostých avšak hlubokých výkladech provádí Watchman Nee nové vě... více


Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření % Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření 2012, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Tvůj křest 0% Tvůj křest 2015, neznámý - neuveden

Dárková kniha ke křtu dítěte. Stručně a přehledně shrnuje celou liturgii svátosti křtu. Obsahuje prostor, kam lze zaznamenat datum a místo křtu, jméno křtícího kněze i jména přítomných členů rodiny. Další výhodou je míst... více


Pojďme se k řece modlit % Pojďme se k řece modlit 2009, John Mark Hicks

Nový pohled na křest jakožto Boží dílo proměny. více


Fórum pastorálních teologů VIII. 0% Fórum pastorálních teologů VIII. 2011, kolektiv autorů

Křest a iniciace. První rok přípravy na jubileum 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, věnuje odborný seminář Katedry pastorální a spirituální teologie svátosti křtu, a to v pěti základních tématech: Boží s... více


Svátost znovuzrození 0% Svátost znovuzrození 1972, kolektiv autorů

Poučení o křtu v katolické církvi. více


Znovuzrození z vody a z Ducha 0% Znovuzrození z vody a z Ducha 2009, kolektiv autorů

Další z řady knížek do kapsy, která může být tentokrát po ruce těm, kdo chtějí v sobě stále oživovat nejen památku, ale i milost křtu, který přijali jako dar vzkříšeného Pána. Vedle modliteb za kmotry, vysluhovatele ... více


Křest - jablko sváru? 0% Křest - jablko sváru? 1994, Dan Drápal

Biblický výklad analyzuje podstatu křtu i různá hlediska dnešní křestní praxe. Knížka pastora Drápala se nevyhýbá otázkám, které jsme si sice kladli, ale kolem kterých se spíše mlčelo. Biblický výklad analyzuje podsta... více