křest

štítky

20 knih


Základy křesťanského životaZáklady křesťanského života2006, Derek Prince

Opravené a revidované vydání dnes již klasických Princových "Základů", které jsou u nás známé ještě z dob samizdatu. Tato kniha vám dá všechno, co můžete potřebovat k rozvíjení silného, vyváženého, Duchem napl... více


KřestKřest2010, Maria Campatelli

Každý den u pramenů nového života. Knihu přivítají především ti, kteří promýšlejí, co křtem přijali. Text vhodně poukazuje, že nepostačuje vnímat bohatství křesťanství v duchu moralizování, ideologizování nebo konfron... více


Křest: Průvodce k obnově křestního vyznáníKřest: Průvodce k obnově křestního vyznání2011, Pavel Ambros

Průvodce postní dobou pro dospělé přibližuje každému křesťanu podstatu obnovy křestního vyznání. Praktický návod, jak v šesti krocích prohlubovat osobní víru, vychází z bohatství křesťanské tradice Východu i Západu, z bi... více
Katechetické spisyKatechetické spisy2005, Aurelius Augustinus

Katechetické spisy sv. Augustina vyrůstaly na půdě života starověké církve a byly jí také určeny. Jeho génius však způsobil, že jsou stejně živé i dnes, po více než půl druhém tisíciletí. více


Tomášek - I. a II. dílTomášek - I. a II. díl1997, Josef Janšta

Příběhy malého Tomáška -- Tomášek se připravuje na první svaté přijímání více


Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže FrantiškaTvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka2019, Radek Tichý

Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Kněz Radek k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu. Knížka poslouží všem, kt... více


Křestní katechezeKřestní katecheze2021, Aurelius Ambrosius

Svazek nazvaný Křestní katecheze přináší českému čtenáři text tří Ambrožových spisů spojených s křesťanskou iniciací – Výklad vyznání víry, O svátostech a O tajemstvích. Ty neseznamují čtenáře pouze s antickou podobou ob... více


Jak je to se křtem v Duchu?Jak je to se křtem v Duchu?2006, Dan Drápal

Autor se zabývá řadou biblických míst, která se týkají našeho vztahu s Duchem svatým, a ukazuje, že kontroverze je zbytečná. Osoba Ducha svatého a křesťanův vztah k ní se neprávem stává zdrojem kontroverzí. Autor se z... více


KřestKřest2006, Jaroslav Studený

Katechetická pomůcka pro přípravu na křest, vysvětlující podstatu křtu a průběh křestního obřadu. více


Svatý Jan Chrysostomos – Křestní katechezeSvatý Jan Chrysostomos – Křestní katecheze2020, Ioannés Chrysostomos

Dvanáct křestních katechezí svatého Jana Chrysostoma (Zlatoústého), jednoho z nejplodnějších církevních otců, nás uvádí do tajemství křtu. Díky zápalu a vytříbenému jazyku autora si můžeme zpřítomnit atmosféru tehdejších... více


Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. stoletíKatolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století2017, Hana Stoklasová

Narození, láska a umírání vymezují život člověka odpradávna a rituály spjaté s těmito mezníky patřily vždy k nejdůležitějším okamžikům života, jejichž prostřednictvím lidé navazovali na kontinuitu svých předků, formovali... více


Novéna o křtuNovéna o křtu2011, neznámý - neuveden

První rok tříleté přípravy na jubileum příchodu svatých Cyrila a Metoděje je věnován křtu. Jako naše křesťanská tradice začala jejich prací na Velké Moravě, tak náš osobní křesťanský život začíná křtem. Je proto namístě ... více


Fórum pastorálních teologů VIII.Fórum pastorálních teologů VIII.2011, kolektiv autorů

Křest a iniciace. První rok přípravy na jubileum 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, věnuje odborný seminář Katedry pastorální a spirituální teologie svátosti křtu, a to v pěti základních tématech: Boží s... více


Křest - jablko sváru?Křest - jablko sváru?1994, Dan Drápal

Biblický výklad analyzuje podstatu křtu i různá hlediska dnešní křestní praxe. Knížka pastora Drápala se nevyhýbá otázkám, které jsme si sice kladli, ale kolem kterých se spíše mlčelo. Biblický výklad analyzuje podsta... více


KřestKřest1997, Watchman Nee

Noví věřící upřímně touží po hlubším poznání Pána Ježíše. Dychtí po Božím Slově a opravdově chtějí pochopit a plně prožít skutečnost spásy. Ve čtyřiadvaceti prostých avšak hlubokých výkladech provádí Watchman Nee nové vě... více


1