dějiny národů a států

štítky

125 knih


Dějiny JaponskaDějiny Japonska2000, Edwin Reischauer

Monografické zpracování japonských dějin v kontextu historického vývoje východoasijského regionu / pravěk - 90. léta 20. století /. více


USAUSA1994, George Brown Tindall

Ucelené dějiny Spojených států amerických od počátku osidlování severoamerického kontinentu až po poslední prezidentské volby: ekonomika, politika, sociální vývoj, kultura, věda a filozofie. Mnoho obrázků a podrobných ma... více


Dějiny ČínyDějiny Číny1998, John King Fairbank

Autor neotřelým pohledem a veden novými poznatky zprostředkovává dlouhou historii Číny, četné proudy a proměny, jež v ní probíhaly, vzpoury a revoluce, dávné úžasné úspěchy a smutné prohry v nejnovější době. Kapitolu:... více
Dějiny FinskaDějiny Finska2001, Eino Jutikkala

Dějiny Finska jsou v této knize pojednávány v mezinárodních souvislostech, což znamená nejen to, že jsou prakticky neoddělitelné od dějin Švédska, s nímž tato země sdílela společné osudy po většinu času své existence ( p... více


Dějiny IrskaDějiny Irska1996, Theodore William Moody

Po celé dvacáté století patří Irsko mezi ekonomicky slabší země západního světa. Je malé jak svou rozlohou, tak počtem obyvatel a v oblasti průmyslu zatím nedosáhlo výraznějších úspěchů. Mezi zeměmi západní Evropy působí... více


Dějiny pobaltských zemíDějiny pobaltských zemí1996, Vladimír Macura

Podrobný a čtivý přehled dějin Pobaltí, včetně stručného přehledu národních kultur. Doplněno mapkami, černobílými fotografiemi a tabulkami. více


Dějiny BritánieDějiny Británie1999, Kenneth O. Morgan

Obsažná historická práce líčí dějiny Británie od nejstaršího římského období po druhou polovinu 20. století. Jedná se o dílo kolektivní, na němž se autorsky podíleli přední britští odborníci specializující se na jednotli... více


Dějiny ČeskaDějiny Česka2019, Jiří Štaif

Publikace navazuje na koncepci ediční řady České dějiny, a snaží se tak především o autorské uchopení vybraných témat. Takové pojetí odpovídá současnému stavu historiografie lépe než koncept, který by usiloval o syntézu.... více


Dějiny SlovenskaDějiny Slovenska1998, Dušan Kováč

Dějiny slovenského teritoria od nejstaršího osídlení po současnost. Jedná se o dějiny osídlení slovenského teritoria různorodými etniky. Hlavní pozornost se samozřejmě soustřeďuje na historické směřování slovenského nár... více


Dějiny ŠpanělskaDějiny Španělska1999, Antonio Ubieto Arteta

Rozsáhlá publikace z pera čtyř španělských historiků je rozčleněna na pět tradičních úseků – starověk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny – které ovšem dobře odrážejí zvláštnost jednotlivých epoch – Římská... více


Dějiny TaiwanuDějiny Taiwanu2004, Zdenka Heřmanová

První ucelené zpracování dějiny kontroverzní Čínské republiky na Taiwanu od předních českých odborníků zachycují přehledným způsobem vývoj ostrova i přilehlých ostrůvků od nejstaršího období až po současnost, která je ch... více


Dějiny ItálieDějiny Itálie2007, Giuliano Procacci

Dějiny Itálie zdaleka nejsou dějinami antického Říma, o čemž nás přesvědčí práce významného italského historika, kterému se podařilo poutavým a čtivým způsobem zaznamenat staletí plné nepředvídatelných událostí a dramati... více


Dějiny UkrajinyDějiny Ukrajiny2015, Jan Rychlík

Ukrajinci jako jedni z málo evropských národů prožili tak nešťastné dějiny, plné násilí, útlaku a odnárodňování. Dokonce i v raném středověku měl ukrajinský národ svůj vlastní stát Kyjevskou Rus, tzv., státní útvar všech... více


Dějiny Blízkého východuDějiny Blízkého východu1997, Bernard Lewis

Kniha nás provází dva tisíce let starou historií Blízkého východu od počátku křesťanství, přes zrod a vzestup islámu až do roku 2000. více


Dějiny NěmeckaDějiny Německa1995, Helmut Müller

Souhrnné dějiny našeho osudového souseda od nejstarších dob až po sjednocení v roce 1990. Kniha je doplněna kapitolou věnovanou událostem nejnovější doby po sjednocení zemí (1990–1995), která se zabývá i vztahy mezi SRN ... více


1 ...