dějiny národů a států

štítky

196 knih


Hory zpívají 91% Hory zpívají 2023, Nguyen Phan Que Mai

Rodinná sága o lidské vytrvalosti, křehkosti rodinných pout a odhodlání. Cesta matky, která pro své děti obětuje vše, a spletitá cesta vnučky vyrovnávající se se zděděnou rodinnou zátěží. Kniha Hory zpívají je příběhe... více


Dějiny Japonska 84% Dějiny Japonska 2000, Edwin Reischauer

Monografické zpracování japonských dějin v kontextu historického vývoje východoasijského regionu / pravěk - 90. léta 20. století /. více


USA 88% USA 1994, George Brown Tindall

Ucelené dějiny Spojených států amerických od počátku osidlování severoamerického kontinentu až po poslední prezidentské volby: ekonomika, politika, sociální vývoj, kultura, věda a filozofie. Mnoho obrázků a podrobných ma... více
Dějiny Číny 87% Dějiny Číny 1998, John King Fairbank

Autor neotřelým pohledem a veden novými poznatky zprostředkovává dlouhou historii Číny, četné proudy a proměny, jež v ní probíhaly, vzpoury a revoluce, dávné úžasné úspěchy a smutné prohry v nejnovější době. Kapitolu:... více


Dějiny Ukrajiny 86% Dějiny Ukrajiny 2015, Jan Rychlík

Ukrajinci jako jedni z málo evropských národů prožili tak nešťastné dějiny, plné násilí, útlaku a odnárodňování. Dokonce i v raném středověku měl ukrajinský národ svůj vlastní stát Kyjevskou Rus, tzv., státní útvar všech... více


Dějiny Česka 53% Dějiny Česka 2019, Jiří Štaif

Publikace navazuje na koncepci ediční řady České dějiny, a snaží se tak především o autorské uchopení vybraných témat. Takové pojetí odpovídá současnému stavu historiografie lépe než koncept, který by usiloval o syntézu.... více


Dějiny pobaltských zemí 86% Dějiny pobaltských zemí 1996, Vladimír Macura

Podrobný a čtivý přehled dějin Pobaltí, včetně stručného přehledu národních kultur. Doplněno mapkami, černobílými fotografiemi a tabulkami. více


Dějiny Irska 82% Dějiny Irska 1996, Theodore William Moody

Po celé dvacáté století patří Irsko mezi ekonomicky slabší země západního světa. Je malé jak svou rozlohou, tak počtem obyvatel a v oblasti průmyslu zatím nedosáhlo výraznějších úspěchů. Mezi zeměmi západní Evropy působí... více


Dějiny Británie 86% Dějiny Británie 1999, Kenneth O. Morgan

Obsažná historická práce líčí dějiny Británie od nejstaršího římského období po druhou polovinu 20. století. Jedná se o dílo kolektivní, na němž se autorsky podíleli přední britští odborníci specializující se na jednotli... více


Dějiny Itálie 79% Dějiny Itálie 2007, Giuliano Procacci

Dějiny Itálie zdaleka nejsou dějinami antického Říma, o čemž nás přesvědčí práce významného italského historika, kterému se podařilo poutavým a čtivým způsobem zaznamenat staletí plné nepředvídatelných událostí a dramati... více


Dějiny Finska 86% Dějiny Finska 2001, Eino Jutikkala

Dějiny Finska jsou v této knize pojednávány v mezinárodních souvislostech, což znamená nejen to, že jsou prakticky neoddělitelné od dějin Švédska, s nímž tato země sdílela společné osudy po většinu času své existence ( p... více


Dějiny Taiwanu 92% Dějiny Taiwanu 2004, Zdenka Heřmanová

První ucelené zpracování dějiny kontroverzní Čínské republiky na Taiwanu od předních českých odborníků zachycují přehledným způsobem vývoj ostrova i přilehlých ostrůvků od nejstaršího období až po současnost, která je ch... více


Dějiny Španělska 88% Dějiny Španělska 1999, Antonio Ubieto Arteta

Rozsáhlá publikace z pera čtyř španělských historiků je rozčleněna na pět tradičních úseků – starověk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny – které ovšem dobře odrážejí zvláštnost jednotlivých epoch – Římská... více


Dějiny Německa 87% Dějiny Německa 1995, Helmut Müller

Souhrnné dějiny našeho osudového souseda od nejstarších dob až po sjednocení v roce 1990. Kniha je doplněna kapitolou věnovanou událostem nejnovější doby po sjednocení zemí (1990–1995), která se zabývá i vztahy mezi SRN ... více


Dějiny Blízkého východu 93% Dějiny Blízkého východu 1997, Bernard Lewis

Kniha nás provází dva tisíce let starou historií Blízkého východu od počátku křesťanství, přes zrod a vzestup islámu až do roku 2000. více


Indiáni: Praobyvatelé Severní Ameriky 79% Indiáni: Praobyvatelé Severní Ameriky 2013, Thomas Jeier

Přehledná encyklopedie INDIÁNI sleduje dějiny původních obyvatel Ameriky v uplynulých pěti staletích z pohledu „bílého muže“. Kniha přibližuje tradice a současnost 29 nejznámějších kmenů v 8 tematických oddílech. Autorov... více


Dějiny Slovenska 86% Dějiny Slovenska 1998, Dušan Kováč

Dějiny slovenského teritoria od nejstaršího osídlení po současnost. Jedná se o dějiny osídlení slovenského teritoria různorodými etniky. Hlavní pozornost se samozřejmě soustřeďuje na historické směřování slovenského nár... více


Dějiny Ruska 91% Dějiny Ruska 2017, Kateřina Hloušková

Nové Dějiny Ruska jsou kolektivní prací pěti českých historiček a historiků. V chronologicky vymezených částech (Kyjevská Rus, Moskevská Rus, 18. století, 19. století, sovětské období ruských dějin, Rusko po roce 1991) j... více


Dějiny Polska 89% Dějiny Polska 2017, Miloš Řezník

Autoři soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak pro pozdější polskou historickou paměť. Text tak postihuje základní problémy a souvi... více


Dějiny Rakouska 86% Dějiny Rakouska 2002, Milan Hlavačka

Rakousko před Rakouskem-Půltisíciletí římské moci-Stěhování národů-Od pohraniční marky k vévodství Bábenberků-Mýtus jménem Ostarrichi-Pod přemyslovským žezlem-První pokus o habsburskou hegemonii-Ve stínu Lucemburků-Habsb... více