protohistorie

štítky

18 knih


Ztracený světZtracený svět1968, Josef Augusta

Populárně naučná kniha, beletristickou formou zpřístupněné paleontologické poznatky o životě pravěkých zvířat a o geologických epochách, ve kterých žila. více


Z hlubin pravěkuZ hlubin pravěku1971, Josef Augusta

Beletristicky zpracované příběhy, které popularizují paleontologické poznatky o pravěkých, dávno vymřelých zvířatech a jejich boji o potravu a barvitě popisují přírodu různých geologických epoch, některé kapitoly objasňu... více


Stěhování národů a východ Evropy: Byzanc, Slované a ArabovéStěhování národů a východ Evropy: Byzanc, Slované a Arabové2006, Jarmila Bednaříková

Kolektivní dílo pracovníků Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně navazuje na velice úspěšnou práci J. Bednaříkové Stěhování národů, jež vyšla již ve dvojím vydání. Jestliže tato kniha se zabývala především děj... více
Věk barbarůVěk barbarů2005, Eduard Droberjar

První kniha, která se snaží poodhrnout roušku nad temnou dobou stěhování národů v českých zemích. Hluboké změny a zmatky této doby hluboce zasáhly do vývoje celého kontinentu a připravily půdu pro vznik nové Evropy. Přes... více


Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na MoravěEncyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě2002, Eduard Droberjar

První souborná encyklopedie o archeologii Germánů, doby římské a stěhování národů u nás. V návaznosti na již vydané encyklopedie Keltů (J. Waldhauser) a Slovanů (M. Lutovský) přináší text jak soupis nejdůležitějších loka... více


Archeologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národůArcheologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování národů2008, Eduard Droberjar

Tento svazek chronologicky uzavírá řadu Archeologie pravěkých Čech. Pojednává o archeologické náplni doby římské a doby stěhování národů, tj. rozmezí let asi 40/25 př. Kr. až 560/570 po Kr. více


Archeologie pravěkých Čech. 7, Doba laténskáArcheologie pravěkých Čech. 7, Doba laténská2008, Petr Drda

Sedmý svazek Archeologie pravěkých Čech se věnuje dosavadnímu poznání mladší doby železné v Čechách včetně skupin na okraji laténské kultury (podmokelské a kobylské) více


Odklínanie histórie a pravdy o vzťahoch Západu k SlovanomOdklínanie histórie a pravdy o vzťahoch Západu k Slovanom2018, Viktor Timura

Novinka pod týmto názvom od PhDr. Viktora Timuru, CSc. práve obohatila náš knižný trh. Táto publikácia vznikla na základe požiadaviek čitateľov, ako aj aktuálnych potrieb praxe. Predchádzajúca úspešná kniha autora Zamlča... více


Prodromus Moravographiae. To gest: Předchůdce MorawopisuProdromus Moravographiae. To gest: Předchůdce Morawopisu1663, Tomáš Pešina z Čechorodu

Prodromus Moravografie. To jest: Předchůdce Moravopisu obsahující celkový výtah všeho toho, co v tomtéž Moravopisu, který na světlo se hotový, obšírně položeno bude. Za tím napřed vyslaný od svého authora, M. Tomáše Jana... více


Umělecké řemeslo v pravěkuUmělecké řemeslo v pravěku1941, Jan Filip

Dosud nepřekonaná kniha celosvětově uznávaného archeologa o technologii řemesla v českomoravském pravěku. více


Encyklopedie Keltů na Moravě a ve SlezskuEncyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku2004, Jana Čižmářová

Pandán k práci J. Waldhausera Encyklopedie Keltů v Čechách je prvním souhrnným přehledem našich poznatků o Keltech na Moravě, který přináší přední specialistka na tuto problematiku, pracovnice Moravského zemského muzea v... více


SlovaniaSlovania2020, Pavel Tulajev

Školy ruských historikov (minulé i súčasné) o pôvode a formovaní Slovanov Autor sa v monografii dotýka problému minulých i súčasných ruských historických škôl (historiografické, antropologické, archeologické, etnograf... více


Morava na sklonku antikyMorava na sklonku antiky1982, Jaroslav Tejral

Práce na základě podrobné analýzy archeologického materiálu podává nástin historického vývoje oblastí severně od Dunaje, zejména pak Moravy na sklonku římského období a na počátku doby stěhování národů. Vyvrací starší ná... více


Čechy v době stěhování národůČechy v době stěhování národů1965, Bedřich Svoboda

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dávnoveká Európa - Pôvod, začiatky a vývoj človeka, Európanov a SlovanovDávnoveká Európa - Pôvod, začiatky a vývoj človeka, Európanov a Slovanov2016, Viktor Timura

Na základe svojho mnohoročného bádania známy slovenský autor rozkrýva zákulisie zmanipulovaných dejín Európy, ktoré vyplývalo z protislovanského zamerania západnej Európy po viac ako dve tisícročia. V pozadí boli a naďal... více


1