Vizigóti

štítky

5 knih


Asterix a GótovéAsterix a Gótové1993, René Goscinny

Druid Panoramix se vydává v doprovodu Asterixe a Obelixe na výroční schůzi druidů. Vyhrává soutěž o nejlepšího druida a je unesen Góty, kteří chtějí využít jeho kouzelnických schopností. Jeho přátelé se za ním vydávají, ... více


Válka s GótyVálka s Góty1985, Prokopios z Kaisareie

Prokopiův spis nazvaný prostě Knihy o válkách se původně skládal ze sedmi knih. První dvě líčily válku s Peršany, další dvě válku s Vandaly a konečně poslední tři válku s Góty. Každá z těchto tří částí byla koncipována j... více


GótovéGótové2002, Peter Heather

Kniha anglického historika je dosud nejnovějším pokusem o zpracování dějin Gótů, národa, který hluboce zasáhl do evropské historie na sklonku antiky a počátku středověku. S využitím posledních poznatků z oblasti archeolo... více
Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l.Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n.l.2008, Stanislav Doležal

Publikace se zabývá historií kmenového svazu Gótů od jeho nejasných počátků na přelomu letopočtu až po usazení části Gótů v římské Galii v roce 418. Autor sleduje kontakty a vztahy Gótů (jako společenství i jako jednotli... více


Politické a společenské aspekty christianizace barbarů (Vizigótů, Ostrogótů a Vandalů)Politické a společenské aspekty christianizace barbarů (Vizigótů, Ostrogótů a Vandalů)1990, Jarmila Bednaříková

Autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta historických věd byl vypracován v rámci interní vědecké aspirantury na katedře starověké kultury FF MU v Brně. více